Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava
Autorské právo a právna úprava dizajnu

Autorské právo a právna úprava dizajnu

Ján Florián Gajniak

3,36 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010523

Dostupnosť: skladom

Skriptá sú obsahovo koncipované tak, že v prvej časti sú upravené medzinárodné zmluvy prednostne pre oblasť autorského práva. V druhej časti sú uvedené niektoré právne predpisy týkajúce sa výsledkov tvorivej činnosti s dôrazom na autorské diela, osobitné právo k databáze a dizajn. V tretej časti je uvedená právna úprava autorizovaných architektov a autorizovaných stavebných inžinierov.

Viac podrobností

Úvod

Autorské právo a právna úprava dizajnu

I. Medzinárodné zmluvy pre oblasť autorského práva

A. Dohovor o zriadení svetovej organizácie duševného vlastníctva
B. Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel
C. Všeobecný dohovor o autorskom práve
D. Zmluva svetovej organizácie duševného vlastníctva o autorskom práve

II. Niektoré osobitné právne predpisy týkajúce sa výsledkov tvorivej činnosti

A. Autorský zákon
■ Predmet úpravy a pôsobnosť zákona
■ Vymedzenie niektorých pojmov
■ Autor
■ Dielo
■ Vznik autorského práva na dielo
■ Obsah autorského práva
■ Právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia
■ Vzťah autorského práva k vecným právam
■ Trvanie majetkových práv
■ Verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny po prvom predaji
■ Obmedzenie majetkových práv
■ Autorské zmluvy
■ Zamestnanecké dielo
■ Školské dielo
■ Práva k predtým nezverejnenému dielu
■ Voľné dielo
■ Predpoklad autorstva
■ Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

B. Zákon o dizajnoch
■ Predmet úpravy
■ Vymedzenie niektorých pojmov
■ Podmienky ochrany
■ Pôvodca dizajnu
■ Rozsah ochrany
■ Majiteľ a spolumajiteľ zapísaného dizajnu
■ Práva vyplývajúce zo zápisu
■ Vyčerpanie práv
■ Obmedzenie účinkov zapísaného dizajnu
■ Prevod zapísaného dizajnu
■ Prechod zapísaného dizajnu
■ Záložné právo
■ Licenčná zmluva
■ Platnosť a doba ochrany zapísaného dizajnu
■ Zánik zapísaného dizajnu
■ Porušovanie práv
■ Právo na informácie
■ Prerokúvanie sporov
■ Konanie pred úradom
■ Spoločné ustanovenie
■ Splnomocňovacie ustanovenie
■ Prechodné ustanovenie
■ Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

III. Zákon o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
■ Predmet úpravy
■ Autorizácia
■ Vykonávanie regulovaných povolaní
■ Prístup k regulovaným povolaniam
■ Samospráva architektov
■ Samospráva stavebných inžinierov
■ Spoločné ustanovenia o komorách
■ Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. júna 2010
■ Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2013
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Formát: 20,5 × 29 cm
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Autor: Ján Florián Gajniak
 • Hmotnosť: 0,25 kg
 • ISBN: 978-80-227-3862-0
 • Počet strán: 92