Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava
Knižnice

Knižnice

Plánovanie, typológia, budova

Vladimír Šimkovič

3,29 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010533

Dostupnosť: skladom

Publikácia má za cieľ objasniť problematiku knižníc z praktickejšieho pohľadu – najmä plánovacieho, typologického a stavebného. Predkladaný text je nielen súhrnom typologických zásad, ale aj objasnením ich úlohy v širšie chápanom návrhovom procese. Práca je členená na tri základné celky – plánovanie, vlastná knižničná typológia a požiadavky na vlastnú stavbu.

Viac podrobností

Plánovanie
■ Základné organizačné formy knižníc, ich hlavné zóny
■ Základné štatistické, užívateľské a plošné priestorové charakteristiky, potreby
■ Dimenzovanie celkovej veľkosti knižníc
■ Dimenzovanie funkčných zón podľa poskytovaných služieb

Typológia a zariadenie priestorov
■ Prevádzkové a dispozičné riešenie, diagramy
■ Vstupné priestory a ich vybavenie
■ Priestory pre požívateľov a ich vybavenie
■ Priestory pre zamestnancov
■ Uzatvorené sklady a ich vybavenie
■ Technické priestory
■ Prehľad hlavných knižničných zariaďovacích prvkov

Budova
■ Statika – zaťaženia
■ Komunikácie – vertikálne, horizontálne, hygienické zariadenia
■ Vykurovanie
■ Vetranie, vlhkosť
■ Požiarna ochrana
■ Skladová a transportná technológia
■ Elektrické rozvody, svetlo a osvetlenie
■ Slaboprúdové rozvody a zabezpečovanie zariadenia
■ Priestorová akustika a ochrana proti hluku
■ Podlahy
■ Orientačný systém
■ Vonkajšie priestory
■ Trvalo udržateľné knižnice
■ Bezbariérovosť v knižniciach
■ Ukážky knižničných dispozícií

■ Vývinové tendencie vo výstavbe knižníc
■ Index

Prílohy
■ Plošné štandardy pre verejné knižnice
■ Plošné ukazovatele pre akademické knižnice
■ List funkčných zón a priestorov

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2013
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Formát: 20,5 × 29 cm
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Farebnosť: čiernobiela
 • Autor: Vladimír Šimkovič
 • Hmotnosť: 0,23 kg
 • ISBN: 978-80-227-3929-0
 • Počet strán: 80
 • Podnadpis: Plánovanie, typológia, budova