Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava

Matematická kartografia

Margita Vajsáblová

12,14 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010547

Dostupnosť: skladom

Obsahom skrípt je náplň predmetu Matematická kartografia, ktorého cieľom je oboznámiť študentov s teóriou kartografického zobrazovania referenčných plôch Zeme, s teóriou skreslení kartografických zobrazení a ich aplikáciou v geodetických súradnicových systémoch. Veľký dôraz je na objasnení matematickej podstaty a geometrických vlastností kartografických zobrazení s ohľadom na ich tvorbu.

Viac podrobností

Učebnica je určená pre študentov na inžinierskom stupni študijných programov zameraných na geodéziu, kartografiu, kataster nehnuteľností, geografické informačné systémy a geografiu, a tiež pre odborníkov pracujúcich v rezorte geodézie, kartografie a katastra nehnuteľností. Obsahom je náplň predmetu Matematická kartografia, ktorého cieľom je oboznámiť študentov s teóriou kartografického zobrazovania referenčných plôch Zeme, s teóriou skreslení kartografických zobrazení a ich aplikáciou v geodetických súradnicových systémoch nielen na území Slovenska, ale aj na území viacerých štátov Európy. Veľký dôraz je na objasnení matematickej podstaty a geometrických vlastností kartografických zobrazení s ohľadom na ich tvorbu, príp. výpočet optimálnych parametrov zobrazenia. Ťažiskovou témou je podrobná charakteristika kartografických zobrazení aplikovaných v geodetických súradnicových systémoch na území Slovenska v historickom aj aktuálnom kontexte, a to: Faschingovo, Cassiniho-Soldnerovo zobrazenie, stereografická projekcia, Křovákovo, Lambertovo, Gaussovo-Krugerovo a Mercatorovo transverzálně valcové zobrazenie, a tiež opis vzájomných transformácií súradníc referenčných systémov (ETRS89, S-JTSK, UTM a i.).

1. Základné pojmy matematickej kartografie
2. Teória skreslenia obrazu v kartografickom zobrazení
3. Klasifikácia kartografických zobrazení a ich vlastnosti
4. Zobrazenia referenčného elipsoidu na sféru
5. Jednoduché zobrazenia
6. Nepravé zobrazenia
7. Zobrazenia vytvorené transformáciou jednoduchých azimutálnych zobrazení
8. Polykónické zobrazenia
9. Mnohostenové zobrazenia
10. Neklasifikované zobrazenia
11. Prehľad geodetických súradnicových systémov na území Slovenska
12. Křovákovo zobrazenie bodov jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej
13. Návrh nového kartografického zobrazenia Slovenskej republiky
14. Gaussovo-Krűgerovo zobrazenie na topografických mapách
15. Zobrazenie na topografických mapách súradnicového systému UTM
16. Transformácie súradníc medzi roznymi geodetickými súradnicovými systémami
17. Prehľad kartografických zobrazení používaných v niektorých európskych štátoch
18. Voľba kartografického zobrazenia pre kartografické a geodetické účely
19. Analýza a hodnotenie kartografického zobrazenia
20. Všeobecná teória kartografických zobrazení
21. Poznámky z histórie matematickej kartografie

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2013
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Formát: 17,5 × 25 cm
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Farebnosť: čiernobiela
 • Autor: Margita Vajsáblová
 • Hmotnosť: 0,61 kg
 • ISBN: 978-80-227-4027-2
 • Počet strán: 318