Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava
Inžinierska geológia a hydrogeológia

Inžinierska geológia a hydrogeológia

Jozef Malgot, Miloslav Kopecký

4,65 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010299

Dostupnosť: skladom

Učebné texty v týchto skriptách logicky nadväzujú na predmety Geológia, Mechanika zemín, Mechanika hornín a Zakladanie stavieb, s ktorými sa už poslucháči zoznámili v nižších ročníkoch. Preto v nich autori opakujú iba niektoré základné poznatky z týchto predmetov a pre zrozumiteľnosť ich organicky začleňujú do príslušných kapitol. Skriptá majú skôr encyklopedický charakter.

Viac podrobností

1. Predmet a úlohy inžinierskej geológie

2. Inžinierskogeologické pomery stavenísk
■ Geomorfologické pomery stavenísk
■ Geologické prostredie a jeho vlastnosti
■ Hydrogeologické pomery
■ Súčasné geodynamické procesy

3. Metódy inžinierskogeologického a hydrogeologického výskumu a prieskumu
■ Všeobecné zásady geologických prác
■ Terénne a technické prieskumné práce a odber vzoriek
■ Geofyzikálne prieskumné metódy
■ Metódy diaľkového snímania
■ Laboratórne práce
■ Terénne geotechnické skúšky a pozorovania
■ Modelové riešenia
■ Inžinierskogeologické mapovanie
■ Spracovanie výsledkov inžinierskogeologického prieskumu

4. Prieskum stability svahov a metódy jej zabezpečenia
■ Regionálny výskum a mapovanie svahových porúch
■ Lokálny prieskum stability svahov
■ Výpočet stability zemných svahov
■ Analýza stability skalných svahov
■ Sanácia nestabilných svahov

5. Všeobecné úlohy prieskumu pre zakladanie stavieb
■ Prieskum zloženia základovej pôdy
■ Klasifikácia základových pôd
■ Určenie únosnosti a stlačiteľnosti základovej pôdy
■ Zhodnotenie vplyvu podzemnej vody na zakladanie objektov
■ Vplyv klimatických podmienok pre výkopové práce
■ Osobitosti prieskumu pre zakladanie stavieb v zložitých geotechnických podmienkach
■ Celkové inžinierskogeologické zhodnotenie staveniska

6. Prieskum pre dopravné stavby
■ Prieskum pre výber alternatívnej trasy komunikácie
■ Posúdenie podmienok budovania zárezov
■ Posúdenie budovania násypov
■ Posúdenie podložia vozovky
■ Posúdenie základových pomerov objektov
■ Územné štúdie dôsledkov výstavby komunikácií

7. Prieskum pre hydrotechnické stavby
■ Prieskum pre zakladanie priehrad
■ Prieskum pre vodné nádrže

8. Prieskum pre podzemné stavby
■ Metódy prieskumu pre podzemné stavby
■ Zistenie a hodnotenie inžinierskogeologických pomerov
■ Geotechnické podklady pre návrh technológie výstavby

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2003
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Formát: 20,5 × 29 cm
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Farebnosť: čiernobiela
 • Autor: Jozef Malgot, Miloslav Kopecký
 • Hmotnosť: 0,53 kg
 • ISBN: 80-227-1912-9
 • Počet strán: 216