Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
DPH 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava
Geológia

Geológia

Darina Čabalová, František Baliak, Miloslav Kopecký

5,93 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010418

Dostupnosť: skladom

Publikácia obsahuje učebné texty, ktoré vychádzajú z predpísaných učebných osnov. Geologická problematika je spracovaná tak, aby sa čo najviac priblížila potrebám inžinierskej praxe. V súvislosti s medzipredmetovou nadväznosťou sa venovala mimoriadna pozornosť tým statiam, na ktoré nadväzuje výučba ďalších geotechnických disciplín.

Viac podrobností

1. Geológia a jej úlohy v stavebnej praxi
■ Predmet štúdia geológie a inžinierskej geológie
■ Úlohy geológie a inžinierskej geológie v stavebnej praxi

2. Zem z hľadiska súčasných poznatkov
■ Vznik a vývoj Zeme
■ Stavba a látkové zloženie Zeme
■ Vek Zeme
■ Tvar Zeme
■ Pohyby Zeme
■ Fyzikálne vlastnosti Zeme

3. Zemská kôra – jej základné zložky
■ Horniny a minerály – základné zložky zemskej kôry
■ Zemská kôra ako dynamický systém

4. Vznik a ďalšie pretváranie hornín
■ Vyvreté horniny (magmatické)
■ Sedimentárne – usadené horniny
■ Metamorfované horniny

5. Vlastnosti zemín a skalných hornín
■ Vlastnosti zemín
■ Vlastnosti skalných hornín

6. Horniny v stavebnej praxi
■ Horniny a zeminy ako základové pôdy
■ Horniny a zeminy ako stavebné nerastné suroviny
■ Horniny a zeminy ako predmet zemných prác (ťažiteľnosť)

7. Pôsobenie vnútorných procesov Zeme
■ Tektonické pohyby
■ Seizmicita
■ Vulkanizmus

8. Pôsobenie vonkajších procesov na Zemi
■ Svahové pohyby hornín
■ Geologická činnosť povrchových vôd
■ Geologická činnosť podzemnej vody – krasové javy
■ Geologická činnosť ľadovcov
■ Geologická činnosť vetra

9. Základy hydrogeológie. Podzemná voda
■ Základné poznatky o podzemnej vode
■ Hydrogeologické štruktúry a ich charakter

10. Typy a tvary reliéfu
■ Hlavné typy reliéfov
■ Hlavné tvary reliéfu

11. Regionálna geológia Slovenska
■ Prehľad geologického vývoja
■ Geologická stavba Slovenska

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2012
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Formát: 20,5 × 29 cm
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Farebnosť: čiernobiela
 • Autor: Darina Čabalová, František Baliak, Miloslav Kopecký
 • Hmotnosť: 0,54 kg
 • ISBN: 978-80-227-3644-2
 • Počet strán: 212