Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava

Geodézia v stavebníctve

Návody na cvičenia

Ján Ježko, Peter Kyrinovič

5,14 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010544

Dostupnosť: skladom

Skriptá predkladajú návrhy, pokyny a postupy riešenia základných praktických úloh z oblasti geodézie v stavebníctve, architektúre, inžinierskych i dopravných stavbách vrátane úloh z oblasti vodných stavieb a vodného hospodárstva. Jednotlivé úlohy sú riešené s ohľadom na časové možnosti dané študijným plánom, ako aj na prístrojové a materiálové vybavenie, ktoré môže poskytnúť Katedra geodézie STU.

Viac podrobností

1. Matematické vzťahy na výpočet základných úloh rovinnej geodézie pre stavebné smery
■ Všeobecný trojuholník
■ Pravouhlý trojuholník
■ Analytická geometria v rovine
■ Výpočet hlavných prvkov kružnicového oblúka
■ Obvod a plošný obsah rovinných útvarov
■ Povrch a objem telies

2. Základy teórie chýb a vyrovnávacieho počtu
■ Merné chyby
■ Vyrovnanie podľa metódy najmenších štvorcov
■ Vyrovnanie priamych meraní rovnakej váhy

3. Meracie jednotky a ich vzájomné vzťahy
■ Dĺžkové, plošné a objemové jednotky a prevody medzi jednotkami
■ Uhlové jednotky a prevody medzi uhlovými jednotkami

4. Meranie uhlov
■ Osové podmienky a osové chyby teodolitu
■ Meranie vodorovného smeru v prvej a druhej polohe ďalekohľadu
■ Teodolit Zeiss Theo 080 A
■ Univerzálna meracia stanica Leica TCR 407
■ Príprava prístroja na meranie
■ Princíp čítania a nastavenie nulového čítania
■ Meranie vodorovných uhlov
■ Meranie zvislých uhlov

5. Súradnicové výpočty
■ Výpočet smerníka a dĺžky strany
■ Výpočet súradníc bodu polárnou metódou
■ Výpočet súradníc bodu metódou pravouhlých súradníc
■ Výpočet súradníc bodu metódou pretínania napred z uhlov
■ Výpočet súradníc bodu metódou pretínania napred z dĺžok
■ Výpočet súradníc bodu metódou prechodného stanoviska
■ Výpočet súradníc bodov obojstranne pripojeného a orientovaného polygónového ťahu

6. Výškové meranie
■ Geometrická nivelácia
■ Trigonometrické meranie výšok

7. Tachymetria
■ Meračské práce v teréne
■ Kancelárske práce
■ Vyhotovenie účelovej mapy

8. Výpočet plošných obsahov pozemkov
■ Plošný obsah pozemku v teréne
■ Plošný obsah pozemku na mape

9. Výpočet objemov
■ Určenie objemu pomocou priečnych profilov
■ Výpočet objemu pomocou štvorcovej siete

10. Vytyčovanie stavebných objektov
■ Návrh stavebného objektu
■ Výpočet pravouhlých súradníc porobných bodov projektovaného stavebného objektu
■ Výpočet polárnych vytyčovacích prvkov
■ Výpočet pravouhlých vytyčovacích prvkov
■ Vytyčovací výkres

11. Výpočet a vytýčenie osi líniovej stavby
■ Výpočet smerníkov a dĺžok strán dotyčnicového polygónu
■ Výpočet hlavných prvkov kružnicového oblúka
■ Výpočet staničenia hlavných bodov osi komunikácie
■ Staničenie podrobných bodov osi komunikácie
■ Výpočet súradníc hlavných a podrobných bodov
■ Výpočet polárnych vytyčovacích prvkov
■ Vytyčovací výkres

12. Základné úlohy polohového a výškového vytyčovania
■ Vytýčenie dĺžky
■ Vytýčenie vodorovného uhla
■ Vytýčenie výšky bodu geometrickou niveláciou

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2013
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Farebnosť: čiernobiela
 • Autor: Ján Ježko, Peter Kyrinovič
 • Formát: 20,6 × 29 cm
 • Hmotnosť: 0,36 kg
 • ISBN: 978-80-227-3971-9
 • Počet strán: 136
 • Podnadpis: Návody na cvičenia