Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava

Dopravné systémy v území

Návody na cvičenia

Bystrík Bezák, Vladimír Kapusta

4,10 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010551

Dostupnosť: skladom

Predmet Dopravné systémy v území je zameraný na úlohy, pôsobenie a členenie dopravnej sústavy na jednotlivé dopravné systémy a ich vzájomné spolupôsobenie v zastavanom a nezastavanom území. Poskytuje základné informácie o zbere a analýze údajov o doprave a dopravných procesoch i o ich význame a využití pre jednotlivé druhy dopravných systémov v území. Skriptá slúžia ako návody na cvičenia.

Viac podrobností

1. Doprava a územie
■ Základné pojmy
■ Dopravný systém v území
■ Faktory podmieňujúce rozvoj sídelnej štruktúry
■ Ponuka a dopyt v dopravnom systéme
■ Dopravné charakteristiky

2. Druhy dopravy
■ Rozdelenie dopravy
■ Hlavné druhy dopravy
■ Deľba prepravnej práce

3. Dopravné prieskumy
■ Členenie dopravných prieskumov

4. Systémy pozemných komunikácií v zastavanom a nezastavanom území
■ Rozdelenie pozemných komunikácií
■ Pozemné komunikácie v nezastavanom území - cestné komunikácie
■ Pozemné komunikácie v zastavanom území - miestne komunikácie

5. Systémy koľajovej dopravy
■ Železnice
■ Mestská koľajová doprava

6. Dopravné systémy leteckej dopravy
■ Letisko a jeho časti
■ Rozdelenie a typy letísk

7. Dopravné systémy vodnej dopravy
■ Členenie dopravného systému vodnej dopravy
■ Klasifikácia vodných ciest
■ Verejné prístavy
■ Športová a rekreačná plavba

8. Dopravné systémy kombinovanej dopravy

9. Príklady a postupy riešenia
■ Stupeň motorizácie a automobilizácie
■ Hybnosť
■ Deľba prepravnej práce
■ Obchádzkový faktor
■ Obsadenosť osobných automobilov
■ Objem premiestňovacích, prepravných a dopravných vzťahov
■ Rozbor dopravno-územných charakteristík územia
■ Anketový prieskum hybnosti
■ Dostupnosť jednotlivými druhmi dopravy
■ Výber vhodného dopravného reťazca
■ Intenzita automobilovej dopravy, skladba dopravného prúdu
■ Výhľadová intenzita automobilovej dopravy
■ Šířkové usporiadanie cestných komunikácií, schémy kategórií
■ Dopravný priestor miestnych komunikácií, schémy kategórií
■ Objem cestnej dopravy, index priťaženia dopravou
■ Vyhodnotenie profilového prieskumu automobilovej dopravy

Prílohy

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2013
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Formát: 20,5 × 29 cm
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Farebnosť: čiernobiela
 • Autor: Bystrík Bezák, Vladimír Kapusta
 • Hmotnosť: 0,29 kg
 • ISBN: 978-80-227-4100-2
 • Počet strán: 108
 • Podnadpis: Návody na cvičenia