Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava

Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb

Sypané priehrady a hrádze

Michal Lukáč, Emília Bednárová

9,19 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

12,25 € vrátane DPH

Zľava 25 %

12020045

Dostupnosť: skladom

Znížená cena!
Kniha sa zaoberá typológiou priehrad a hrádzí, analýzou determinujúcich faktorov pri ich návrhu, interakciou vodnej stavby s prostredím, zásadami návrhu jednotlivých typov priehrad a hrádzí, monitorovaním parametrov bezpečnosti samotnej vodnej stavby, faktormi starnutia týchto stavieb s prostredím, analýzou porúch a anomálií sypaných priehrad a hrádzí a ich sanáciou.

Viac podrobností

Funkcia, typológia a história priehrad a hrádzí
■ Údolné priehrady a nádrže
■ Hrádze vodných stavieb v rovinnom území a iné typy hrádzí z miestnych materiálov
■ Špecifiká – spoločné znaky a odlišnosti zemných priehrad a hrádzí v rovinnom území
■ História vodných stavieb – priehrad a nádrží u nás a vo svete
■ Sypané priehrady a hrádze vodných stavieb na Slovensku

Podklady pre návrh priehrad a hrádzí
■ Vodohospodárske podklady
■ Hydrologické podklady    
■ Morfologické a geotechnické podklady a spôsob ich získania
■ Priepustnosť skalných hornín v podloží priehrady a prieskum zátopového územia
■ Priehrady v komplikovaných prírodných, najmä v geotechnických pomeroch
■ Klimatické a iné vplyvy prírodného a urbanizovaného prostredia na návrh priehrady a nádrže

Typológia sypaných priehrad a hrádzí vodných stavieb
■ Zemné priehrady a hrádze vodných stavieb
■ Kamenité (rockfillové) priehrady a hrádze vodných stavieb

Zásady návrhu sypaných priehrad a hrádzí
■ Zemné homogénne priehrady a hrádze
■ Zemné heterogénne priehrady a hrádze
■ Zvláštnosti návrhu kamenitých (rockfillových) priehrad
■ Špecifiká a odlišnosti jednotlivých typov priehrad a hrádzí

Sprievodné výpočty sypaných priehrad a hrádzí
■ Filtračný režim telesom a podložím priehrad a hrádzí
■ Stabilita priehrad a hrádzí
■ Filtračná stabilita
■ Výpočet napätí a pretvorení  

Monitoring správania priehrad a ich vplyvu na prostredie
■ História meraní a pozorovaní na priehradách a rozvoj súvisiacej legislatívy
■ Inštrumentácia sypaných priehrad a hrádzí    
■ Meranie na nádržiach a niektoré špeciálne merania v zahraničí    
■ Interakcia nádrží a priehrad s prostredím

Poruchy priehrad a hrádzí
■ Základné pojmy    
■ Zdroje porúch sypaných priehrad
■ Príčiny porúch anomálií, nehôd a havárií sypaných priehrad a hrádzí na Slovensku

Rekonštrukcie a sanácie priehrad a hrádzí vodných stavieb
■ Predpoklady zvládnutia rekonštrukcií a sanácií
■ Spôsoby rekonštrukcií a sanácií sypaných priehrad a hrádzí vodných stavieb
■ Príklady rekonštrukcií a sanácií sypaných priehrad
■ Príklady rekonštrukcií a sanácií ochranných hrádzí

 • Väzba: tvrdá
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2006
 • Zaradenie: odborná
 • Formát: 21 × 29,7 cm
 • Vydavateľstvo: JAGA GROUP, s.r.o.
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Farebnosť: čiernobiela s farebnou prílohou
 • Autor: Michal Lukáč, Emília Bednárová
 • Hmotnosť: 0,77 kg
 • ISBN: 80-8076-031-4
 • Počet strán: 192
 • Podnadpis: Sypané priehrady a hrádze