Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava
Hydrotechnické stavby

Hydrotechnické stavby

Hate. Vnútrozemské vodné cesty a plavebné objekty. Vodné elektrárne a využitie vodnej energie.

Ľudovít Možiešik, Peter Dušička, Peter Šulek

7,73 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010499

Dostupnosť: skladom

Skriptá Hydrotechnické stavby sú určené pre študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, odbor Vodné hospodárstvo a vodné stavby na bakalárskom stupni štúdia. Sú vhodné aj pre študentov iných odborov - napr. Inžinierstva životného prostredia, Inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb. Môžu byť vhodnou pomôckou aj pre širšiu odbornú verejnosť.

Viac podrobností

1. Hate
■ Úvod
■ Účel a rozdelenie hatí, názvoslovie
■ Koncepčné a dispozičné riešenie vodných diel
■ Podklady a prieskum pre návrh hatí
■ Simulácia prevádzky fyzikálnymi a matematickými modelmi
■ Posúdenie vplyvu hate na životné prostredie
■ Vplyv hate na vodný tok a územie
■ Stavebné časti hate, zakladanie hatí
■ Parametre, kapacita hate
■ Predhatie, vývar a podhatie
■ Pevné hate
■ Pohyblivé hate
■ Statické riešenie, stabilita hatí
■ Výstavba hatí
■ Prevádzka hatí

2. Vnútrozemské vodné cesty a plavebné objekty
■ Úvod
■ Vnútrozemská vodná doprava, plavidlá
■ Rozdelenie a klasifikácia vodných ciest
■ Parametre plavebnej dráhy
■ Splavňovanie tokov
■ Vnútrozemské prieplavy
■ Inžinierstvo životného prostredia pri splavňovaní tokov a výstavbe prieplavov
■ Zariadenia na prekonanie spádu
■ Koncepčné a dispozičné riešenie viacúčelových vodných diel s plavebnou prevádzkou
■ Prístavy a objekty na vodných cestách
■ Prevádzka na vodných cestách

3. Vodné elektrárne a využitie vodnej energie
■ Úvod
■ Hydroenergetický potenciál vodného toku
■ Základné schémy hydroenergetických stavieb
■ Klasifikácia vodných elektrární
■ Vodohospodársko-energetický plán vodnej elektrárne
■ Výpočet výkonu a výroby elektrickej energie
■ Stavebné riešenie vodných elektrární
■ Technologické zariadenie vodnej elektrárne
■ Príprava výstavby vodnej elektrárne

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2012
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Formát: 20,5 × 29 cm
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Autor: Ľudovít Možiešik, Peter Dušička, Peter Šulek
 • Hmotnosť: 0,52 kg
 • ISBN: 978-80-227-3656-5
 • Počet strán: 204
 • Podnadpis: Hate. Vnútrozemské vodné cesty a plavebné objekty. Vodné elektrárne a využitie vodnej energie.