Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava
Katastrálne mapovanie

Katastrálne mapovanie

Imrich Horňanský

6,04 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010369

Dostupnosť: skladom

Kataster nehnuteľností je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností; súčasťou katastra nehnuteľností sú údaje o právach k nehnuteľnostiam, najmä údaje o vlastníckych právach k nim. Pod geometrickým určením nehnuteľnosti rozumieme vymedzenie tvaru, polohy a rozmerov nehnuteľnosti zobrazením v katastrálnej mape. Ide o polohopisnú mapu zobrazujúcu všetky nehnuteľnosti evidované v katastri.

Viac podrobností

1. Úvod

2. Základné termíny a použité skratky

3. Kataster nehnuteľností a katastrálna mapa
■ Predmet disciplíny katastrálne mapovanie
■ Predmet katastra nehnuteľností
■ Obsah katastra nehnuteľností
■ Súbor geodetických informácií katastra nehnuteľností
■ Kategorizácia máp katastra podľa druhu mapového diela
■ Členenie máp veľkých mierok
■ Siahová dĺžková a plošná sústava a jej prevod do metrickej sústavy

4. Staršie mapové diela s katastrálnymi aplikáciami na území Slovenska
■ Katastrálne mapy v gellérthegyskom bezprojekčnom geodetickom súradnicovom systéme
■ Katastrálne mapy v stereografickom geodetickom súradnicovom systéme
■ Katastrálne mapy vo valcovom geodetickom súradnicovom systéme
■ Mapové dielo pozemkového katastra v súradnicovom systéme S-JTSK
■ Mapy súvislého zobrazenia
■ Technicko-hospodárske mapy v S-42
■ Technicko-hospodárske mapy v S-JTSK

5. Základná mapa Slovenskej republiky veľkej mierky
■ Hlavné technické parametre základnej mapy SR veľkej mierky
■ Charakteristiky presnosti a kritériá presnosti
■ Overovanie presnosti
■ Prípravné práce
■ Obsah základnej mapy
■ Metódy a pracovné postupy tvorby základnej mapy
■ Podrobné meranie polohopisu geodetickými metódami
■ Podrobné meranie polohopisu fotogrametrickými metódami
■ Tvorba základnej mapy prepracovaním pôvodnej mapy
■ Spracovanie výsledkov merania pomocou interaktívnych grafických systémov
■ Výsledky tvorby základnej mapy pri novom mapovaní
■ Výsledky tvorby základnej mapy pri prepracovaní pôvodnej mapy
■ Rozsah mapovania
■ Báza všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov

6. Katastrálne konanie a obnova katastrálneho operátu
■ Zisťovanie priebehu hraníc (miestne prešetrovanie)
■ Vyhotovenie nového súboru geodetických informácií katastra a nového súboru popisných informácií katastra
■ Konanie o námietkach
■ Vyhlásenie platnosti obnoveného katastrálneho operátu

7. Účelová mapa veľkej mierky
■ Štátna mapa 1:5000 - odvodená
■ Základná ortofotomapa Slovenskej republiky 1:5000
■ Mapovanie a dokumentácia štátnych hraníc

8. Výškopis v mapách veľkých mierok

9. Geodetické a kartografické práce
■ Vykonávanie geodetických a kartografických činností
■ Meranie alebo digitalizácia a zobrazovanie predmetov, ktoré sa preberajú do štátnych mapových diel veľkej mierky

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2006
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Formát: 20,5 × 29 cm
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Autor: Imrich Horňanský
 • Hmotnosť: 0,60 kg
 • ISBN: 80-227-2485-8
 • Počet strán: 236