Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava
Vodárenstvo III

Vodárenstvo III

Jozef Martoň, Ivona Škultétyová, Jozef Kriš

3,85 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010265

Dostupnosť: skladom

Predkladaná publikácia poskytuje základné informácie o vode, vodných zdrojoch, ich vyhľadávaní, zachytávaní, racionálnom využívaní a ich ochrane. Forma spracovania tejto publikácie umožňuje, aby bola základnou študijnou literatúrou pre študentov vysokých škôl príslušných študijných odborov, ktoré sa predmetnou problematikou študijne, vedecky a odborne zaoberajú.

Viac podrobností

1. Vodárenské vodné zdroje – ich vyhľadávanie, zachytávanie a ochrana

2. Výskyt vody v prírode
■ Zdroje podzemných vôd
■ Pramene
■ Zdroje povrchových vôd
■ Atmosférické zrážky

3. Fyzikálne vlastnosti tekutín
■ Hustota vody
■ Viskozita vody
■ Povrchové napätie
■ Tiažová sila
■ Merná tiaž vody
■ Merný objem
■ Tlak kvapaliny
■ Stlačiteľnosť kvapalín
■ Tepelná rozťažnosť kvapalín

4. Vlastnosti zvodneného prostredia
■ Priepustnosť
■ Prietočnosť
■ Medzizrnová pórovitosť
■ Stlačiteľnosť
■ Zásobnosť zvodnenej vrstvy
■ Hydraulické parametre hornín

5. Tvorby chemického zloženia a základné chemické vlastnosti vôd
■ Horninové prostredie
■ Rozpustnosť plynov vo vode
■ Organické látky
■ Procesy vzniku chemického zloženia podzemných vôd

6. Prieskum podzemných vôd
■ Vyhľadávací prieskum, podrobný prieskum, doplnkový prieskum
■ Hydrogeologické mapovanie
■ Hydrochemický prieskum

7. Pramene a ich prieskum
■ Druhy prameňov
■ Meranie výdatnosti prameňov
■ Prieskum vlastností podzemnej vody v prameňoch
■ Zachytávanie podzemných vôd v prameňoch – stavebné požiadavky

8. Zachytávanie zdrojov povrchových vôd
■ Zachytávadlá na vodných tokoch
■ Zachytávadlá na údolných nádržiach

9. Zachytávadlá dažďových vôd
■ Výpočet zbernej plochy cisterny
■ Výpočet obsahu cisterny

10. Umelé zväčšovanie zdrojov podzemnej vody
■ Podzemné nádrže
■ Brehová infiltrácia
■ Vplyv povrchovej vody na kvalitu infiltrovanej vody
■ Umelá filtrácia
■ Typy infiltračných zariadení

11. Podzemné vody
■ Množstvá podzemných vôd
■ Podzemné vody s voľnou (nenapätou) hladinou
■ Podzemné vody s napätou hladinou
■ Etážové podzemné vody

12. Prieskum podzemných vôd
■ Vyhľadávanie podzemných vôd
■ Prieskumné objekty
■ Určenie množstva podzemných vôd

13. Studňové zachytávadlá
■ Šachtové studne
■ Vŕtané studne
■ Radiálne studne
■ Horizontálne zachycovadlá

14. Ochrana vodných zdrojov
■ Pásma hygienickej ochrany
■ Zdroje znečistenia podzemných vôd
■ Podklady pre riešenie ochrany podzemných vôd
■ Súčasné predpoklady ochrany vodných zdrojov pred znečistením

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2002
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Formát: 20,5 × 29 cm
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Farebnosť: čiernobiela
 • Autor: Jozef Martoň, Ivona Škultétyová, Jozef Kriš
 • Hmotnosť: 0,58 kg
 • ISBN: 80-227-1640-5
 • Počet strán: 236