Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava
Chémia vody a hydrobiológia

Chémia vody a hydrobiológia

Ján Ilavský, Danka Barloková, Ferdinand Biskupič

9,59 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010410

Dostupnosť: skladom

Tieto skriptá majú poskytovať základné poznatky o pôvode a chemickom zložení prírodných vôd, o procesoch prebiehajúcich vo vodách a ich vplyve na formy výskytu jednotlivých látok vo vode, o vplyve rôznych anorganických a organických látok na vlastnosti prírodných a odpadových vôd, s cieľom vedieť bojovať proti škodlivému účinku týchto látok.

Viac podrobností

1. Chémia vody
■ Kolobeh vody v prírode
■ Význam vody pre človeka
■ Zloženie a štruktúra molekuly čistej vody
■ Zmeny skupenstva vody

2. Fyzikálne vlastnosti vody
■ Hustota vody
■ Viskozita vody
■ Povrchové napätie
■ Elektrická vodivosť
■ Absorpcia svetla a tepla

3. Chemické vlastnosti vody
■ Vyjadrovanie chemického zloženia vody
■ Rozdelenie látok vo vode
■ Voda ako rozpúšťadlo
■ Koloidné látky vo vodách
■ Senzorické vlastnosti vody
■ Difúzia a osmotický tlak
■ Elektrolytická disociácia
■ Disociačná konštanta vody a iónový súčin - ph
■ Hydrolýza solí
■ Oxidačno-redukčný potenciál
■ Anorganické látky vo vodách
■ Rádioaktívne látky vo vodách
■ Organické látky vo vodách

4. Druhy vôd
■ Prírodné vody
■ Odpadové vody
■ Pitná voda

5. Úprava vody
■ Úprava povrchovej vody na pitnú
■ Úprava podzemnej vody na pitnú
■ Zušľachťované vody - odstraňované pachov a príchutí
■ Membránové procesy
■ Dezinfekcia
■ Úprava vody pre priemysel, poľnohospodárstvo, energetiku

6. Aplikovaná hydrobiológia
■ Úvod
■ Ekologické členenie organizmov
■ Základné hydrobiologické a ekologické pojmy
■ Biológia jednotlivých druhov vôd
■ Indikácia čistoty vody
■ Vplyv činnosti človeka na biologické procesy vo vodách

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2008
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Farebnosť: čiernobiela
 • Autor: Ján Ilavský, Danka Barloková, Ferdinand Biskupič
 • Formát: 20,7 × 29 cm
 • Hmotnosť: 0,78 kg
 • ISBN: 978-80-227-2930-7
 • Počet strán: 306