Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava
Fyzika 1

Fyzika 1

Mechanika a hydromechanika

Ivan Baník, Marcela Chovancová, Jozef Zámečník

5,41 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010378

Dostupnosť: skladom

Skriptá sú učebnou pomôckou predmetu Fyzika pre študentov Stavebnej fakulty STU. Výber tém a rozsah ich rozpracovania korešponduje s učebnými osnovami jednotlivých študijných smerov. Cieľom je oboznámiť poslucháča so základnými fyzikálnymi pojmami a zákonitosťami korešpondujúcimi s praxou. Jednotlivé pojmy sú predostreté v takej podobe, aby mohla byť pochopená ich podstata.

Viac podrobností

1. Mechanika hmotného bodu
■ Kinematika hmotného bodu
■ Dynamika hmotného bodu

2. Mechanika sústavy hmotných bodov
■ Kinematika sústavy hmotných bodov a telesa
■ Dynamika sústavy hmotných bodov
■ Dynamika tuhého telesa

3. Kmity
■ Kmity pružnej sústavy
■ Fyzikálne kyvadlo
■ Matematické kyvadlo
■ Tlmené kmity
■ Skladanie kmitavých pohybov
■ Rozklad rovnomerného pohybu po kružnici na dva kmitavé pohyby
■ Vynútené kmity
■ Torzné kyvadlo

4. Človek a gravitácia
■ Newtonov gravitačný zákon
■ Tajomstvo Zeme - hmotnosť Zeme
■ Zem a Slnko - trpaslík a obor
■ Družica chce rýchlosť
■ Stacionárna družica
■ Zo Zeme do nekonečna
■ Na skok k protinožcom
■ Veličiny opisujúce gravitačné pole
■ Potenciál v okolí Zeme

5. Pružnosť a pevnosť
■ Pružné a nepružné deformácie
■ Dominuje pevnosť
■ Deformácia v ťahu
■ Deformácia v tlaku, Hookov zákon pre tlak
■ Deformácia v šmyku
■ Ohyb laty
■ Meranie modulu pružnosti v ťahu
■ Ohyb tyče ľubovoľného prierezu
■ Krútenie, čiže torzia
■ Meranie modulu pružnosti v šmyku
■ Deformácia vyvolaná všestranným tlakom

6. Hydromechanika
■ Základné vlastnosti kvapalín
■ Kvapalina v rovnováhe - hydrostatika
■ Za tajomstvami atmosférického tlaku
■ Závislosť tlaku vzduchu od výšky
■ Hydrodynamika ideálnej kvapaliny
■ Reálne kvapaliny
■ Gradient
■ Divergencia
■ Rotácia
■ Gradient tenzora
■ Eulerova diferenciálna rovnica
■ Rovnováha kvapaliny vo všeobecnom potenciálnom poli
■ Štruktúra a vlastnosti kvapalín

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2007
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Formát: 20,5 × 29 cm
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Farebnosť: čiernobiela
 • Autor: Ivan Baník, Marcela Chovancová, Jozef Zámečník
 • Hmotnosť: 0,59 kg
 • ISBN: 978-80-227-2590-3
 • Počet strán: 228
 • Podnadpis: Mechanika a hydromechanika