Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava
Základy pravdepodobnosti a matematickej štatistiky

Základy pravdepodobnosti a matematickej štatistiky

Martin Kalina, Tomáš Bacigál, Anna Schiesslová

7,30 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010488

Dostupnosť: skladom

Skriptá sú určené doktorandom, ktorí potrebujú získať hlbšie vedomosti z uvedenej oblasti. Jednotlivé časti učebného textu aj s riešenými príkladmi v programe MATHCAD sú vhodné aj pre študentov inžinierskeho stupňa v odbore geodézia a kartografia a v odbore vodné stavby a vodné hospodárstvo. Prvé štyri kapitoly sú venované teórii pravdepodobnosti, kapitoly 6 až 8 sú určené základom štatistiky.

Viac podrobností

1. Klasická teória pravdepodobnosti
■ Kombinatorická pravdepodobnosť
■ Výberové schémy
■ Geometrická pravdepodobnosť

2. Podmienená pravdepodobnosť a nezávislosť
■ Podmienená pravdepodobnosť
■ Nezávislosť

3. Diskrétne náhodné premenné
■ Náhodné premenné a ich rozdelenia
■ Číselné charakteristiky
■ Typy diskrétnych náhodných premenných
■ Nezávislosť a limitné vety

4. Spojité náhodné premenné
■ Distribučné funkcie a hustoty
■ Číselné charakteristiky
■ Typy spojitých rozdelení
■ Normálne rozdelenie

5. Náhodné vektory
■ Rozdelenie pravdepodobnosti
■ Vektor stredných hodnôt a kovariančná matica
■ Viacrozmerné normálne (Gaussovo) rozdelenie
■ Multinomické rozdelenie
■ Miery závislosti

6. Bodové odhady
■ Odhady momentov
■ Odhady kvantilov a modusu
■ Metóda momentov
■ Metóda maximálnej vierohodnosti
■ Bodové odhady mier závislosti

7. Intervalové odhady
■ Odhady pre parametre normálneho rozdelenia
■ Dve náhodné premenné
■ Viacrozmerné oblasti spoľahlivosti

8. Štatistické hypotézy
■ Testy na parametre normálneho rozdelenia
■ Porovnávanie parametrov dvoch súborov
■ Bonferroniho metóda
■ x2 testy dobrej zhody
■ Testy koeficientov korelácie
■ Kolmogorovove-Smirnovove testy
■ Wilcoxonove testy
■ Znamienkový test
■ Testovanie odľahlých pozorovaní

9. Metóda najmenších štvorcov
■ Normálne rovnice pre regresnú priamku
■ Maticový tvar metódy najmenších štvorcov
■ Regresná priamka

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2010
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Formát: 17,5 × 25 cm
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Farebnosť: čiernobiela
 • Autor: Martin Kalina, Tomáš Bacigál, Anna Schiesslová
 • Hmotnosť: 0,43 kg
 • ISBN: 978-80-227-3273-4
 • Počet strán: 218