Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava
Fyzika netradične 2

Fyzika netradične 2

Hydromechanika, vlnenie, termofyzika

Ivan Baník a kolektív

9,87 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010416

Dostupnosť: skladom

Publikácia je zameraná na základné oblasti klasickej fyziky. Chce osloviť čitateľa nielen svojím obsahom, ale aj netradičnou formou a osobitným prístupom ku výkladu jednotlivých fyzikálnych tém. Snahou autorov bolo poskytnúť čitateľovi čo najzrozumiteľnejší výklad jednotlivých oblastí fyziky, doplnený rôznymi fyzikálnymi zaujímavosťami, resp. jednoduchými experimentmi.

Viac podrobností

1. Hydromechanika
■ Základné vlastnosti tekutín
■ Kvapalina v rovnováhe - hydrostatika
■ Za tajomstvami atmosférického tlaku
■ Závislosť tlaku vzduchu od výšky
■ Hydrodynamika ideálnej kvapaliny
■ Reálne kvapaliny
■ Gradient
■ Divergencia
■ Rotácia
■ Gradient tenzora
■ Eulerova diferenciálna rovnica
■ Rovnováha kvapaliny vo všeobecnom potenciálovom poli
■ Štruktúra vlastností kvapalín
■ Čítanie hydrodynamické

2. Vlnenie
■ Harmonický kmitavý pohyb
■ Energia harmonického oscilátora
■ Viazané oscilátory
■ Základné poznatky o vlnení
■ Mechanické vlnenie
■ Jednoduchá harmonická vlna
■ Interferencia vĺn
■ Stojaté vlny
■ Polarizácia vlnenia
■ Šírenie vĺn v priestore
■ Geometrická predstava o šírení vĺn
■ Odraz a lom vlnenia
■ Diferenciálna rovnica vlnenia
■ Šírenie vĺn v pružnom prostredí
■ Kmity niektorých pružných sústav
■ Dopplerovjav
■ Čítanie o vlnách

3. Akustika
■ Podstata zvuku
■ Akustické veličiny
■ Rýchlosť zvuku
■ Vzťahy medzi akustickými veličinami
■ Meranie rýchlosti zvuku
■ Subjektívne akustické veličiny
■ Akustika a stavebníctvo
■ Prenos, záznam a reprodukcia zvuku
■ Čítanie o akustike

4. Ultrazvuk a jeho využitie
■ Piezoelektrický jav
■ Magnetostrikčný jav
■ Ultrazvuková defektoskopia
■ Skúšky a obrábanie materiálov
■ Sonografia

5. Teplo a teplota
■ Teplo v živote človeka
■ Svet plný molekúl
■ Teplo je „hra“ molekúl
■ Od pocitu k reálnemu teplomeru
■ Najspoľahlivejší je vodík
■ Čo je kalorimetria
■ Vedenie tepla

6. Plyny
■ Stavové zmeny plynu
■ Jednoduché merania
■ Chvíľka venovaná histórií
■ Látkové množstvo mol
■ Stavová rovnica pre jeden mol plynu
■ Určujeme hustoty plynov
■ Model plynu
■ Skvapalňovali plyny
■ Plyn - nielen palivo, ale aj výbušnina

7. Termodynamika
■ Úvodné poznámky
■ Predmet termodynamiky
■ Stavové veličiny
■ Stavové zmeny plynu
■ Molekuly v pozadí - Brownov pohyb, tlak plynu
■ Vnútorná energia
■ Prvá veta termodynamická
■ Plyn z pohľadu prvej vety termodynamickej
■ Poznámky o adiabatických procesoch. Adiabata a atmosféra
■ Carnotov cyklus
■ Druhá veta termodynamická
■ Tretí termodynamický zákon
■ Tepelné stroje
■ Chladiace stroje a tepelné čerpadlá

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2008
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Farebnosť: čiernobiela
 • Autor: Ivan Baník a kolektív
 • Formát: 16,3 × 23,4 cm
 • Hmotnosť: 0,67 kg
 • ISBN: 978-80-227-2963-5
 • Počet strán: 412
 • Podnadpis: Hydromechanika, vlnenie, termofyzika