Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava

Prehľad ochranných a bezpečnostných pásiem v stavebníctve

Naďa Antošová, Marek Petro

10,00 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

12200059

Dostupnosť: skladom

Prehľadová odborná publikácia zhromažďuje súbor ochranných a bezpečnostných pásiem v stavebníctve. Učebnica je určená pre celoživotné vzdelávame znalcov, postgraduálne špecializované štúdium znalectva v odbore Stavebníctvo, pre denné štúdium výberových predmetov Oceňovanie nehnuteľnosti alebo Súdne inžinierstvo.

Viac podrobností

Prehľadová odborná publikácia zhromažďuje súbor ochranných a bezpečnostných pásiem v stavebníctve. Učebnica je určená pre celoživotné vzdelávame znalcov, postgraduálne špecializované štúdium znalectva v odbore Stavebníctvo, pre denné štúdium výberových predmetov Oceňovanie nehnuteľnosti alebo Súdne inžinierstvo. Cieľovou skupinou je celý rad odborníkov technických odvetví, projektantov, realizátorov, znalcov a expertov, taktiež študentov stavebných fakúlt, vlastníkov, či správcov nehnuteľností. Publikácia je metodickou pomôckou, ktorá ponúka základnú orientáciu v legislatívnej oblasti ochranných a bezpečnostných pásiem s väzbou na každodennú stavebnú prax.

1. Funkcia ochranných a bezpečnostných pasiem
2. Rozsah ochranných a bezpečnostných pasiem
3. Prehľad vybraných ochranných a bezpečnostných pasiem v stavebníctve
■ Vymedzenie ochranných pásiem podľa Zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách
■ Vymedzenie ochranných pásiem podľa Zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov.
■ Vymedzenie ochranných pásiem podľa Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
■ Vymedzenie ochranných pásiem podľa Zákona č. 657/2004 Z. z. , o tepelnej energetike
■ Vymedzenie ochranných pásiem diaľnic, ciest a komunikácií
■ Vymedzenie ochranných pásiem podľa Zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
■ Vymedzenie ochranných pásiem podľa Zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
■ Vymedzenie ochranných pásiem podľa Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
■ Vymedzenie ochranných pásiem podľa Zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch
■ Zákon č. 131 /2010 Z.z. o pohrebníctve
■ Ochranné pásma a výnimky výstavby

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Zaradenie: odborná
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Farebnosť: čiernobiela
 • Rok vydania: 2017
 • Autor: Naďa Antošová, Marek Petro
 • Formát: 14,8 × 21 cm
 • Hmotnosť: 0,12 kg
 • ISBN: 978-80-970019-5-7
 • Počet strán: 64
 • Vydavateľstvo: Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o.