Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
DPH 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava

Kreslenie stavebných konštrukcií

Marián Mikuláš, Jozef Oláh, Dana Mikulášová

11,70 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

13,00 € vrátane DPH

Zľava 10 %

12290025

Dostupnosť: skladom

Znížená cena!
Po troch mimoriadne úspešných vydaniach publikácie Kreslenie stavebných konštrukcií prichádza revidované vydanie, v ktorom sú zohľadnené najnovšie zmeny v normách. Okrem toho, že kniha sa zameriava na kreslenie najčastejšie používaných konštrukcií, čitateľ tu nájde všetko o výkresoch pozemných stavieb, zásady zobrazovania stavebných objektov, zásady kótovania.

Viac podrobností

Stavebný zákon, dokumentácia stavieb, terminológia a pojmy
■ Stavebný poriadok
■ Dokumentácia stavieb na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
■ Dokumentácia stavieb na vydanie stavebného povolenia
■ Budovy na bývanie, termíny a definície

Požiadavky na výkresy pozemných stavieb
■ Základné požiadavky na kreslenie, úpravu a orientáciu výkresov
■ Formáty a skladanie výkresov
■ Mierky výkresov
■ Čiary a vyplňovanie plôch
■ Popisové pole (titulný blok) výkresov
■ Označovanie stavebných materiálov v reze
■ Písmo na výkresoch a odkazové čiary
■ Modulová koordinácia rozmerov vo výstavbe

Zásady zobrazovania stavebných objektov
■ Zobrazovanie pôdorysov podlaží
■ Zobrazovanie zvislých rezov a prierezov
■ Obsah základných výkresov objektu
■ Zobrazovanie stavebných konštrukcií a podrobností
■ Zobrazovanie rekonštrukcií (adaptácií) objektov
■ Projektovanie stavebného objektu

Zásady kótovania
■ Všeobecné zásady kótovania
■ Písanie kót
■ Kótovacie a pomocné čiary
■ Sústavy kótovania
■ Kótovanie sklonov a úkosov

Terén a výkopy
■ Kreslenie terénu
■ Kreslenie výkopov

Základy, kanály a šachty
■ Kreslenie základov
■ Kreslenie kanálov a šácht

Hydroizolácie spodnej stavby

Zvislé konštrukcie
■ Zvislé konštrukcie v mierke 1:500 a menšej
■ Zvislé konštrukcie v mierke 1:200
■ Kreslenie stien v mierkach 1:50 a 1:100
■ Kreslenie stĺpov a pilierov v mierkach 1:50 a 1:100
■ Zvislé konštrukcie v mierke 1:25 a väčšej
■ Kreslenie úprav povrchov

Horizontálne konštrukcie
■ Kreslenie stropov a podhľadov v mierke 1:500 a menšej
■ Kreslenie podláh

Schodiská a rampy
■ Kreslenie schodísk a rámp v mierke 1:500 a menšej
■ Schodiská a rampy vo výkresoch v mierke 1:200
■ Schodiská a rampy v mierkach 1:100 a 1:50
■ Schodiská a rampy v mierke 1:25 a vo väčších mierkach

Strechy
■ Strechy v mierke 1:200 a menšej
■ Ploché strechy v mierke 1:100 a väčšej
■ Krovové šikmé a strmé strechy v mierke 1:100 a väčšej
■ Väzníkové strešné konštrukcie v mierke 1:100 a väčšej
■ Ostatné strešné konštrukcie
■ Vegetačné strechy

Okná, dvere, brány
■ Kreslenie okien, dverí a brán v mierke 1:500 a menšej
■ Kreslenie okien, dverí a brán v mierke 1:200
■ Kreslenie okien v mierkach 1:100 a 1:50
■ Kreslenie dverí a brán v mierkach 1:100 a 1:50
■ Kreslenie okien, dverí a brán v mierke 1:25 a väčšej
■ Kreslenie strešných okien

Komíny a ventilačné prieduchy
■ Komíny a ventilačné prieduchy v mierke 1:200
■ Komíny a ventilačné prieduchy     v mierkach 1:100 a 1:50
■ Komíny a ventilačné prieduchy     v mierke 1:25 a väčšej

Balkóny, lodžie, terasy
■ Balkóny, lodžie a terasy v mierke 1:200 a menšej
■ Balkóny, lodžie, terasy v mierke 1:100 a väčšej

Priestupy, výklenky, drážky
■ Kreslenie priestupov, výklenkov a drážok v mierke 1:200
■ Kreslenie priestupov, výklenkov a drážok     v mierkach 1:100 a 1:50
■ Označovanie a popis stavebných úprav

Zariaďovacie predmety
■ Kreslenie zariaďovacích predmetov v mierkach 1:100 a 1:50
■ Zariaďovacie predmety zdravotných inštalácií, vykurovania a elektrických zariadení
■ Kreslenie zariaďovacích predmetov vo zvislých rezoch
■ Kreslenie zariaďovacích predmetov v mierkach 1:25, 1:20 a väčších

Zjednodušené výkresy
■ Základné požiadavky
■ Kreslenie v mierkach 1:100 a 1:50
■ Kreslenie podrobností v mierkach 1:25, 1:20 a väčších

Zobrazovanie rekonštrukcie – modernizácie stavieb
■ Jednofarebné kreslenie
■ Farebné kreslenie
■ Kreslenie búracích prác a prestavieb podľa EN ISO 7518
■ Sanácia vlhkého muriva

Systémy CAD a architektúra
■ Zásady používania čiar v systémoch CAD
■ Systémy CAD
■ Nadstavby nad všeobecné systémy CAD
■ Špecializované systémy
■ Systémy CAD a práca v dvojdimenzionálnom prostredí
■ Systémy CAD a práca v trojdimenzionálnom prostredí
■ Povrchové modelovanie
■ Objemové modelovanie
■ Hardvér
■ Praktické poznatky pri postupe navrhovania stavebných objektov pomocou systémov CAD

Táto publikácia bola vydaná s podporou Fondu PSS, a. s., na podporu rozvoja bytového hospodárstva.

 • Väzba: tvrdá
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2011
 • Zaradenie: odborná
 • Formát: 21 × 29,7 cm
 • Vydavateľstvo: JAGA GROUP, s.r.o.
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Autor: Marián Mikuláš, Jozef Oláh, Dana Mikulášová
 • Hmotnosť: 0,83 kg
 • ISBN: 978-80-8076-088-5
 • Počet strán: 214
 • Vydanie: 4. vydanie