Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava
Zvuková a tepelná ochrana v budovách

Zvuková a tepelná ochrana v budovách

Peter Tomašovič, Bohumír Beťko, Jana Peráčková

6,17 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010361

Dostupnosť: skladom

Problematika hluku v technických zariadeniach budov je veľmi aktuálna a po technickej stránke zložitá. Je to tak aj napriek novým technicko-konštrukčným možnostiam a stavebno-fyzikálnym vlastnostiam nových materiálov a konštrukcií, ktoré sa uplatňujú v súčasnom stavebníctve. Zdroje hluku zo zdravotnotechnických zariadení vznikajú naďalej aj v nových a zostávajú v starších budovách.

Viac podrobností

Hluk zdravotnotechnických zariadení
■ Hygienické kritériá a požiadavky
■ Meranie hluku armatúr vodovodu v budove

Zdroje hluku a jeho šírenie zo zdravotnotechnických zariadení
■ Šírenie hluku zo zdravotnotechnických zariadení
■ Hluk zostáv zariaďovacích predmetov
■ Hluk potrubného rozvodu vodovodu v budove
■ Hluk strojových zariadení

Útlm hluku zdravotnotechnických zariadení
■ Útlm hluku zostáv zdravotnotechnických zariaďovacích predmetov
■ Útlm hluku potrubia vodovodu a kanalizácie v budove

Nové materiály a riešenia na zníženie hluku a vibrácií zostáv zdravotnotechnických zariadení

Stavebné konštrukcie a ich zvukovoizolačné vlastnosti
■ Normatívne požiadavky a kritériá na zvukovú izoláciu stavebných konštrukcií
■ Hodnotenie zvukovej izolácie vnútorných deliacich konštrukcií
■ Delenie stavebných konštrukcií z hľadiska stavebnej akustiky
■ Zvukovopohltivé a zvukovoizolačné vlastnosti podhľadov a obkladov

Návrh deliacich konštrukcií z hľadiska zdrojov hluku v interiéri budov
■ Určenie zvukovoizolačných vlastností konštrukcií pomocou grafov

Normatívne požiadavky a kritériá na tepelnotechnické vlastnosti konštrukcií a budov
■ Minimálna vnútorná povrchová teplota konštrukcie
■ Súčiniteľ prechodu tepla a tepelný odpor konštrukcie
■ Minimálna priemerná výmena vzduchu v miestnosti
■ Maximálna merná potreba tepla na vykurovanie
■ Tepelná prijímavosť podlahových konštrukcií
■ Šírenie vlhkosti v konštrukcii
■ Tepelná stabilita miestosti
■ Vlastnosti vonkajšieho prostredia
■ Tepelnotechnické vlastnosti stavebných materiálov
■ Merná tepelná kapacita
■ Súčiniteľ difúzie vodnej pary a faktor difúzneho odporu
■ Súčiniteľ hmotnostnej vzduchovej priepustnosti
■ Výpočtové hodnoty tepelnotechnických vlastností

Teoretická analýza v oblasti šírenia tepla cez dokonalé plochy
■ Teoretická analýza výpočtu šírenia tepla
■ Súčiniteľ prestupu tepla
■ Súčiniteľ prechodu tepla
■ Teploty na hraniciach vrstiev

Teplotné izolácie potrubí a zariadení
■ Rozdelenie tepelnoizolačných materiálov v technických zariadeniach budov
■ Návrh hrúbky tepelnej izolácie na zníženie tepelných strát
■ Návrh hrúbky tepelnej izolácie proti kondenzácii potrubí
■ Konštrukčné zásady ukladania izolovaných potrubí
■ Návrh tepelnej izolácie výpočtovým programom
■ Príklady

Hluk plynových kotolní
■ Hluk a kategórie kotolní
■ Zdroje hluku a vibrácií
■ Cesty šírenia hluku z plynovej kotolne
■ Požiadavky na nepriezvučnosť obvodových konštrukcií budov

Návrh protihlukových opatrení na plynových kotolniach
■ Protihlukové opatrenia a ich realizácia
■ Teoretické vzťahy na výpočet hladiny hluku z plošných zdrojov

Hluk výťahov a jeho znižovanie
■ Hygienické požiadavky a normatívne kritériá na nepriezvučnosť konštrukcií
■ Strojovňa výťahu
■ Výťahové šachty
■ Poloha výťahovej šachty v dispozícii budovy
■ Pohyblivé schody

Princíp pružného uloženia strojových zariadení a jeho vplyv na prenos vibrácií
■ Jednoduché uloženie
■ Uloženie na betónový blok
■ Gumové pružné podložky a dosky
■ Princíp výpočtu protivybračného uloženia strojového zariadenia

Prílohy

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2006
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: JAGA GROUP, s.r.o.
 • Formát: 20,5 × 29 cm
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Autor: Peter Tomašovič, Bohumír Beťko, Jana Peráčková
 • Hmotnosť: 0,73 kg
 • ISBN: 80-227-2394-0
 • Počet strán: 268