Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava

Priemyselné podlahy a komunikácie v priemyselných parkoch

Josef Doležal, Pavel Svoboda

9,75 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

13,00 € vrátane DPH

Zľava 25 %

12020060

Dostupnosť: skladom

Znížená cena!
Kniha opisuje širokú problematiku priemyselných podláh podľa ich použitia, upozorňuje na zodpovedajúce technické riešenia a predkladá vhodné technologické postupy na projektovanie, realizáciu, údržbu a prípadné opravy. Pod pojmom priemyselné podlahy sa skrývajú podlahy v továrňach, výrobných halách a vo veľkoskladoch, ale aj v obchodných centrách, športových halách, garážach, verejných sálach atď.

Viac podrobností

Dimenzovanie podlahy na zhutnenom podloží
■ Podklad na návrh konštrukcie podlahy
■ Zaťaženie dopravou
■ Návrhová hodnota intenzity premávky
■ Podlaha vo vzťahu k podložiu
■ Charakteristiky materiálov konštrukčných vrstiev
■ Dimenzovanie podlahy
■ Návrh krytu podlahy (nášľapnej vrstvy)
■ Niektoré typy manipulačných vozidiel z hľadiska namáhania
■ Tenkovrstvové prekrytia
■ Manipulačné plochy vo vonkajšom prostredí

Technológia zemných prác a úpravy podkladových vrstiev
■ Technológia zemných prác
■ Stroje a mechanizmy na zemné práce
■ Technológia úpravy a zhutnenia pláne
■ Technológia zhotovenia nespevnených podkladových vrstiev
■ Stabilizované podkladové vrstvy    

Izolácia ako ochrana stavby a životného prostredia
■ Izolácia proti zemnej vlhkosti
■ Izolácia proti spodným vodám
■ Izolácia proti prestupu radónu
■ Izolácia proti prechodu tepla
■ Izolácia proti otrasom, vibráciám a hluku

Nosná doska podlahy
■ Klzná medzivrstva pod betónovým krytom podlahy
■ Cementobetónový nosný kryt podlahy
■ Prostá cementobetónová doska
■ Cementobetónová doska s rozptýlenou výstužou
■ Cementobetónová doska vystužená oceľovými rohožami
■ Dvojito vystužená cementobetónová doska podlahy

Cementový betón podlahovej dosky
■ Zložky betónu

Technológia výroby podlahovej dosky
■ Zloženie kameniva
■ Výroba betónu, betonárne
■ Doprava čerstvého betónu
■ Technika spracovania čerstvého betónu
■ Tvarovanie betónových plôch
■ Ošetrovanie čerstvého betónu
■ Povrch cementobetónového krytu priemyselnej podlahy
■ Vytváranie škár
■ Nový systém rezania Soff-Cut

Nášľapná vrstva
■ Požiadavky na pevnosť
■ Adhézny mostík
■ Tenkovrstvové prekrytie
■ Farebné stierkové vrstvy
■ Technológia kladenia stierkových vrstiev a vsypov
■ Dlaždice malého rozmeru s hranou do 300 mm
■ Dlaždice veľkého rozmeru s hranou nad 300 mm
■ Tenkovrstvové prekrytie špeciálnou zmesou cementovej malty
■ Terazzové povrchy
■ Špeciálne živičné prekrytia
■ Prekrytia vrstvou sírobetónu
■ Drevené podlahy
■ Čadičové podlahy
■ Špeciálne krytiny

Rozptýlená výstuž
■ Polypropylénové vlákna
■ Sklenené vlákna
■ Oceľové vlákna

Poruchy podláh v priemyselných objektoch
■ Poruchy podláh, ich diagnostika a prevencia
■ Niektoré príčiny porúch priemyselných podláh a ich prevencia
■ Horizontálne pohyby konštrukčných vrstiev podlahy
■ Dilatácia dosiek
■ Krytie výstuže
■ Betón a jeho poruchy
■ Výskyt porúch na vonkajších plochách a ich príčiny    

Opravy porúch cementobetónových podláh
■ Opravy výtlkov
■ Poruchy škár
■ Sanácia nekontrolovateľných trhlín
■ Oprava plytko porušených škár a trhlín
■ Nová rekonštrukčná vrstva pevne spojená s podkladom
■ Rekonštrukčná vrstva na klznom podklade

Obmedzenie vzniku nežiaducich trhlín v betóne
■ Druhy trhlín a príčiny ich vzniku

Kontrola kvality priemyselných podláh
■ Preukazné a kontrolné skúšky betónu
■ Ďalšie kvalitatívne technické požiadavky na podlahy

 • Väzba: tvrdá
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2009
 • Zaradenie: odborná
 • Formát: 21 × 29,7 cm
 • Vydavateľstvo: JAGA GROUP, s.r.o.
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Farebnosť: čiernobiela
 • Autor: Josef Doležal, Pavel Svoboda
 • Hmotnosť: 0,67 kg
 • ISBN: 978-80-8076-074-8
 • Počet strán: 144