Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava
Krajinné plánovanie

Krajinné plánovanie

Mária Kozová, Eva Pauditšová, Maroš Finka

13,56 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010490

Dostupnosť: skladom

Monografia má snahu čo najkomplexnejšie priblížiť čitateľom krajinné plánovanie, ako jednu z najvýznamnejších aplikačných oblastí krajinnej ekológie. Ponúka prehľad o tom, kedy a kým boli položené základy krajinného plánovania na Slovensku, ako sa vyvíjalo u nás a vo svete, z čoho vychádzala, čo ju ovplyvňovalo, aké metodické postupy sa v súčasnosti uplatňujú a akým smerom sa uberá ich rozvoj.

Viac podrobností

1. Krajinná ekológia ako vedecký základ krajinného plánovania
■ Význam krajinnej ekológie pre rozvoj krajinného plánovania
■ Ďalšie vedné disciplíny podporujúce rozvoj krajinného plánovania

2. Vývoj prístupov a metód podporujúcich rozvoj krajinného plánovania a aktuálne výzvy ovplyvňujúce jeho ďalšie smerovanie
■ Klasifikácia prístupov v krajinnom plánovaní: príklady metód a metodických postupov
■ Výzvy medzinárodných dokumentov, iniciatív a nových technológií podporujúce rozvoj krajinného plánovania
■ Európsky dohovor o krajine a príklady súvisiacich medzinárodných dohovorov a dokumentov podporujúcich ciele krajinného plánovania

3. Krajinné plánovanie ako nástroj na udržateľný rozvoj krajiny
■ Plánovacia činnosť v krajine
■ Interakcia krajinného plánovania v systéme priestorového plánovania a územné plánovanie
■ Ciele a úlohy krajinného plánovania a jeho nástroje

4. Krajinnoekologické plánovanie na Slovensku
■ Tradícia krajinnoekologického plánovania na Slovensku
■ Teoretické základy krajinnoekologického plánovania LANDEP - systémový prístup
■ Geografický prístup ku krajinnoekologickému plánovaniu - diagnóza krajiny a návrh jej využitia

5. Príklady plánovacích procesov a metodických postupov podporujúcich ciele krajinného plánovania s dôrazom na Slovensko
■ Postavenie krajinného plánovania v priestorovom plánovaní v Slovenskej republike
■ Ochrana prírody a krajiny a ekologické siete v Slovenskej republike
■ Pozemkové úpravy v Slovenskej republike
■ Urbanisticko-krajinárske aspekty problematiky tvorby a plánovania urbanizovanej krajiny
■ Uplatnenie regulačných nástrojov na podporu ochrany a rekonštrukcie historických štruktúr krajiny
■ Plánovacie procesy podporujúce rekreačný potenciál krajiny
■ Hodnotenie krajinného obrazu
■ Využitie teórie poľnohospodárskych sústav a multifunkčného hospodárstva v krajinnoekologickom plánovaní
■ Revitalizácia postihnutých území sídiel ako alternatíva extenzívnej zástavby a jej riešenie v krajinnom plánovaní

6. Prípadové štúdie: príklady aplikovaných krajinnoekologických postupov a regulačných nástrojov
■ Krajinnoekologický plán mesta Považská Bystrica
■ Hodnotenie ekologickej únosnosti krajiny
■ Prípadové štúdie hodnotenia krajinného obrazu a viditeľnosti objektov v krajine
■ Krajinnoekologické aspekty a aktuálne otázky plánovania a tvorby sídelnej zelene: prípadové štúdie riešené v rámci modelových mestských sídiel
■ Vplyv sídla na krajinné zázemie, hodnotenie kontaktnej zóny sídla mesta Nitra
■ Uplatnenie plánovacích nástrojov na podporu historickej zelene (Sad A. Kmeťa - Mestský park v Piešťanoch)
■ Miestny územný systém ekologickej stability v projektoch pozemkových úprav

7. Záver

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2010
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Formát: 17,5 × 25 cm
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Autor: Mária Kozová, Eva Pauditšová, Maroš Finka
 • Hmotnosť: 0,65 kg
 • ISBN: 978-80-227-3354-0
 • Počet strán: 326