Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava
Výstavba objektov a stavieb

Výstavba objektov a stavieb

Igor Fickuliak, Jozef Gašparík, Peter Makýš, Mária Búciová, Zdenka Hulínová, Juraj Talian

6,64 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010325

Dostupnosť: skladom

Táto vysokoškolská učebnica komplexne zahŕňa problematiku technológie výstavby stavebných objektov a stavieb. Stavebná výroba v porovnaní s ostatnými výrobnými odvetviami má špecifické črty, ktorými sa od nich líši. Publikácia poskytuje prehľad zásad prípravy a realizácie stavieb a poskytuje základné informácie pri spracovaní jednotlivých druhov stavebnotechnologických projektov.

Viac podrobností

1. Úvod
■ Základné pojmy vo výstavbe
■ Členenie stavieb
■ Klasifikácia stavieb

2. Účastníci výstavby
■ Vzťahy medzi účastníkmi výstavby
■ Zabezpečenie procesu výstavby

3. Príprava stavieb
■ Príprava stavieb stavebníkom
■ Príprava stavieb zhotoviteľom

4. Projekt organizácie výstavby
■ Úvod - podstata a poslanie
■ Právne predpisy
■ Prvky projektu organizácie výstavby v dokumentácii na územné rozhodnutie
■ Spracovanie projektu organizácie výstavby
■ Obsah projektu organizácie výstavby
■ Technická správa k projektu organizácie výstavby
■ Výkresová časť projektu organizácie výstavby

5. Modelovanie priebehu výstavby
■ Základné pojmy
■ Technologické členenie stavieb
■ Štruktúry procesov
■ Metódy výstavby objektov
■ Sieťová analýza

6. Modelovanie výrobného priestoru
■ Podstata a poslanie
■ Základné požiadavky na stavenisko a zariadenie staveniska
■ Projekt zariadenia staveniska
■ Prevádzkové zariadenie staveniska
■ Výrobné zariadenie staveniska
■ Sociálne zariadenie staveniska

7. Realizácia stavieb
■ Subdodávateľský systém
■ Stavbyvedúci
■ Stavebný denník
■ Dozorná činnosť na stavbe
■ Kontrolné dni stavby

8. Riadenie ľudských zdrojov
■ Osobnosť manažéra a jeho kompetencie
■ Motivácia a odmeňovanie
■ Proces výchovy a vzdelávania
■ Komunikácia

9. Manažérstvo kvality v stavebnej organizácii a na stavbe
■ Úloha účastníkov výstavby v procese manažérstva kvality
■ Politika kvality
■ Stratégia manažérstva a zlepšovania kvality
■ Organizačná štruktúra organizácie pre kvalitu
■ Plánovanie kvality
■ Kvalita projektu stavebného diela
■ Systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek STN EN ISO 9001:2001 a 9004:2001
■ Náklady a kvalita

10. Environmentálne manažérstvo v stavebnej organizácii
■ Definície základných pojmov súvisiacich s environmentálnym manažérstvom v zmysle STN EN ISO 14001, 14050
■ Systém environmentálneho manažérstva v zmysle STN EN ISO 14001, 14004
■ Charakteristika systému environmentálneho manažérstva (SEM)
■ Ochrana životného prostredia pri výstavbe

11. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
■ Legislatíva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
■ Systém správy BOZP v podnikoch
■ Princípy prevencie rizík
■ Čo má vedieť stavebník a zhotoviteľ
■ Záver

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2004
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Formát: 17,5 × 25 cm
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Autor: Igor Fickuliak, Jozef Gašparík, Peter Makýš, Mária Búciová, Zdenka Hulínová, Juraj Talian
 • Hmotnosť: 0,59 kg
 • ISBN: 80-227-2167-0
 • Počet strán: 302