Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava
Digitálne modelovanie betónových konštrukcií na CAD-FEM výpočtovom systéme STRAP

Digitálne modelovanie betónových konštrukcií na CAD-FEM výpočtovom systéme STRAP

Príklady zo zadaní KBKM, 1. časť

Július Šoltész, Andrej Bartók

5,27 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010501

Dostupnosť: skladom

Programy referenčného systému STRAP (STRuctural Analysis Program) boli navrhnuté a napísané skupinou vysoko kvalifikovaných stavebných inžinierov, statikov a programátorov. Boli a neustále sú intenzívne testované. Autori tohto materiálu upozorňujú čitateľov a užívateľov, že výpočtový program treba pokladať len za nástroj, použiteľný na statickú a dynamickú analýzu stavebných konštrukcií.

Viac podrobností

1. Rovinný rám
■ Geometry - geometria
■ Loads - zaťaženia
■ Solve - riešenie
■ Results - výsledky
■ Návrh výstuže
■ Návrh výstuže do nosníka - priečle rámu
■ Návrh výstuže do stĺpa rámu
■ Zaťaženie navyše - nerovnomerné sadnutie základových pätiek
■ Kombinácie/spájanie zaťažení v module Loads

2. Základová pätka
■ Schéma vystuženia pätky

3. Základový pás
■ Geotechnický model podložia
■ Geometria
■ Zaťaženie - vlastná tiaž základového pásu
■ Vplyv podložia základového pásu
■ Kombinácie výsledkov zaťažení v module Results
■ Results - výsledky

4. Príprava digitálnych podkladov - výkresovej dokumentácie (VD)
■ Výkres tvaru
■ Nastavenie hladín vo VD architektúry
■ Odporúčania pre tvorbu VD profesie statika
■ Interakcia grafických a výpočtových systémov - konverzný formát DXF

5. Stropná doska nosná vo dvoch smeroch s prievlakmi
■ Geometria
■ Zaťaženia
■ Solve - riešenie
■ Kombinácie výsledkov zaťažení
■ Výpočet priehybov
■ Vizualizácia priehybov

6. Stropná doska bodovo podopretá
■ Geometria
■ Zaťaženia
■ Zaťaženia - kontrola
■ Solve - riešenie
■ Kombinácie výsledkov zaťažení
■ Výsledky - plošné prvky
■ Schéma - výkres výstuže, výkaz výstuže stropnej dosky

7. Pravouhlá krabicová nádrž
■ Geometria
■ Zaťaženia
■ Solve - riešenie
■ Kombinácie výsledkov zaťažení
■ Výsledky - steny nádrže
■ Posúdenie limitnej šírky trhlín

8. Kruhová stropná doska podzemnej valcovej nádrže
■ Geometria
■ Zaťaženia
■ Solve - riešenie
■ Kombinácie výsledkov zaťažení
■ Výsledky

9. Ukážky modelovania konštrukcií v reálnej praxi

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2012
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Formát: 20,5 × 29 cm
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Autor: Július Šoltész, Andrej Bartók
 • Hmotnosť: 0,38 kg
 • ISBN: 978-80-227-3670-1
 • Počet strán: 142
 • Podnadpis: Príklady zo zadaní KBKM, 1. časť