Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava
Technológie dokončovacích procesov III.

Technológie dokončovacích procesov III.

Omietky

Jozef Bizub

3,00 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010504

Dostupnosť: skladom

Vonkajšie a vnútorné omietkové malty prekrývajú, zvýrazňujú a ochraňujú podkladové konštrukcie a dotvárajú budovu vzhľadovo i funkčne. To znamená, že omietky realizované na budovách plnia estetické i ochranné požiadavky, skvalitňujú vlastnosti konštrukčných prvkov. V skriptách sú uvedené technické parametre a postupy pri realizácii omietok vonkajších a vnútorných, jednovrstvových a viacvrstvových.

Viac podrobností

Úvod

1. Členenie povrchových úprav stavebných konštrukcií

2. Termíny a definície

3. Pracovný postup a realizácie omietok
■ Základné zásady
■ Materiály na malty na omietky v zmysle STN EN 998-1 (72 2430)
■ Termíny a definície, delenie vnútorných a vonkajších omietok
■ Malty na omietky v zmysle STN EN 13914-1 (72 2420)
■ Malty na omietky v zmysle STN EN 13914-2 (72 2420)

4. Pracovný postup zhotovovania tenkovrstvových omietok
■ Pracovný postup

5. Pracovný postup zhotovenia vonkajších a vnútorných vápenno-cementových omietok
■ Pripravenosť stavebných konštrukcií a budovy
■ Pripravenosť pracoviska
■ Pripravenosť staveniska
■ Technologický opis vyhotovenia

6. Sadra a sadrové omietky
■ História
■ Sadra – suroviny, úprava a kalcinácia
■ Označovanie sadrových spojív a sadrových mált
■ Pracovný postup

7. Technológia zhotovovania suchých omietok
■ Pripravenosť stavebných konštrukcií
■ Pripravenosť pracoviska
■ Pripravenosť staveniska
■ Technologický opis

8. Sanačné omietky
■ Sanácia vlhkého muriva
■ Pracovný postup zhotovovania sanačných omietok
■ Realizácia sanačných omietok

9. Kontrola kvality

10. Poruchy stavebných konštrukcií

11. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
■ Vyhláška 374/1990 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach

12. Ochrana životného prostredia

13. Ľahké deliace konštrukcie
■ Doprava, skladovanie a manipulácia
■ Technologický postup zhotovenia jednoduchej ľahkej priečky

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2012
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Formát: 20,5 × 29 cm
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Farebnosť: čiernobiela
 • Autor: Jozef Bizub
 • Hmotnosť: 0,23 kg
 • ISBN: 978-80-227-3699-2
 • Počet strán: 82
 • Podnadpis: Omietky