Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava
Riadenie malých a stredných podnikov

Riadenie malých a stredných podnikov

Marián Zajko, Zuzana Chodasová, Ľubomír Jemala, Milan Materák

9,30 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010462

Dostupnosť: skladom

Monografia sa zaoberá súčasnými základnými poznatkami o podnikaní a riadení malých a stredných podnikov. Poskytuje odpovede a odporúčania týkajúce sa častých otázok v procese podnikania a riadenia podniku alebo odkazy na miesta, kde takéto odpovede možno nájsť. Autori venovali zvýšenú pozornosť otázkam inovácií v podnikoch, budovaniu ich transformačných a komunikačných systémov i etike podnikania.

Viac podrobností

1. Význam a podpora malého a stredného podnikania v ekonomike
■ Podnikanie a podnikateľ
■ Podnikanie malých a stredných podnikov
■ Ekonomický význam malých a stredných podnikov
■ Bariéry rozvoja malých podnikov a príčiny ich zániku
■ Podpora a pomoc malému a strednému podnikaniu v EÚ
■ Podpora a pomoc malému a strednému podnikaniu v SR

2. Podnikateľský proces a založenie podniku
■ Podnikateľský proces a jeho fázy
■ Založenie podniku
■ Podnikanie právnických osôb
■ Etika podnikania

3. Riadenie a organizácia malého podniku
■ Manažér – podnikateľ versus manažér – zamestnanec
■ Stratégia v malom a strednom podnikaní
■ Podnikové plánovanie
■ Personálna politika a jej vplyv na ekonomiku podniku
■ Organizačná štruktúra v malom podniku

4. Majetok a kapitál podniku
■ Majetok podniku a zdroje jeho krytia
■ Neobežný majetok , jeho vymedzenie, členenie a obstarávanie
■ Reprodukcia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
■ Obežný majetok
■ Financovanie a investovanie v podniku

5. Marketingové a obchodné činnosti v riadení podniku
■ Základné pojmy, ciele a vývojové trendy v oblasti marketingu
■ Proces marketingového riadenia
■ Marketingový mix a koncepcia elektronického obchodovania podniku

6. Cenová politika podniku
■ Faktory ovplyvňujúce výšku ceny
■ Tvorba cien a jej osobitosti
■ Systém kalkulácií v podniku

7. Riadenie výroby v podniku
■ Manažment výroby a výrobný proces
■ Plánovanie finálnej výroby
■ Operatívne riadenie výroby
■ Efektívnosť prevádzkovej základne podniku

8. Ekonomické riadenie podniku
■ Účtovníctvo – základ ekonomického riadenia podniku
■ Náklady a výnosy podniku
■ Výsledok hospodárenia podniku
■ Plán príjmov a výdavkov

9. Dane v podniku
■ Hlavné daňové pojmy
■ Daňové zásady, funkcie a klasifikácia daní
■ Sústava daní v SR
■ Najdôležitejšie dane v podniku

10. Inovácie a duševné vlastníctvo v podniku
■ Inovácie, formy inovácií a inovačný proces
■ Inovačné stratégie
■ Duševné vlastníctvo
■ Inovačný fond n.f.
■ Riadenie inovačných činností v podniku
■ Inovačná aktivita Slovenska v rámci Európskej únie

11. Informačný a komunikačný systém podniku
■ Informačný a komunikačný systém podniku
■ Aplikačný softvér pre malé a stredné podniky
■ Bezpečnosť informačného a komunikačného systému podniku
■ E-podnikanie a jeho aplikácie

Prílohy
■ Užitočné adresy a internetové linky
■ Odporúčania SOPK na zmierenie dopadov hospodárskej krízy a na zlepšenie podnikateľského prostredia v SR

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2010
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Formát: 17,5 × 25 cm
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Farebnosť: čiernobiela
 • Autor: Marián Zajko, Zuzana Chodasová, Ľubomír Jemala, Milan Materák
 • Hmotnosť: 0,53 kg
 • ISBN: 978-80-227-3344-1
 • Počet strán: 280