Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava
Stavebné materiály

Stavebné materiály

Zariadenia a metódy na skúšanie vlastností stavebných látok

Dagmar Šályová, Miriam Ledererová, Alena Struhárová

6,31 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010347

Dostupnosť: skladom

Publikácia je určená poslucháčom prvých, prípadne druhých ročníkov Stavebnej fakulty k cvičeniam z predmetu Stavebné materiály. V príručke nie sú opisované jednotlivé presné pracovné postupy pri skúškach vlastností stavebných materiálov, ktoré sú uvedené v príslušných normách, ale je tu uvedený len princíp metódy, prípadne spôsob vyhodnotenia a odkaz na príslušnú normu.

Viac podrobností

1. Skúšobníctvo v stavebníctve
■ História, účel a význam skúšania vlastností stavebných látok
■ Úloha skúšobníctva v stavebníctve
■ Podmienky správneho skúšania
■ Základné postupy pri práci v laboratóriu
■ Niektoré zariadenia laboratória stavebných látok

2. Zisťovanie mechanických vlastností
■ Zariadenia na vyvodenie sily a meranie sily
■ Prístroje na meranie deformácií
■ Niektoré skúšobné zariadenia na skúšky mechanických vlastností
■ Stanovenie statického modulu pružnosti

3. Stanovenie koeficientu (súčiniteľa) tepelnej vodivosti
■ Prístroj Dr. Bočka na stanovenie koeficientu (súčiniteľa) tepelnej vodivosti
■ Stanovenie koeficientu (súčiniteľa) tepelnej vodivosti priamo na sledovanom, hodnotenom objekte

4. Zariadenia a metódy na skúšanie vlastností kameniva
■ Stanovovanie zrnitosti kameniva - sitový rozbor
■ Stanovenie odplaviteľných častíc kameniva pre stavebné účely
■ Objemové stanovenie hlinitých častíc
■ Stanovenie tvarového indexu kameniva
■ Stanovenie pevnosti - stlačiteľnosti pórovitého kameniva stlačením vo valci
■ Stanovenie otlkovosti kameniva
■ Stanovenie mrazuvzdornosti kameniva
■ Stanovenie trvanlivosti kameniva
■ Stanovenie zrýchlenej vyhladiteľnosti (ohladiteľnosti) kameniva
■ Stanovenie odolnosti kameniva proti obrusovaniu (mikro Deval)

5. Niektoré zariadenia a metódy na skúšky vlastností cementu
■ Zisťovanie špecifického (merného) povrchu cementu
■ Blainov prístroj
■ Zariadenie maltovinárskeho laboratória
■ Stanovenie normálnej hustoty cementovej kaše
■ Stanovenie začiatku a konca tuhnutia cementu
■ Stanovenie objemovej stálosti cementu
■ Stanovenie pevnosti cementu
■ Zisťovanie belosti a farebnosti cementov

6. Výroba betónu v závode
■ Exkurzia do závodu na výrobu betónových dielcov

7. Niektoré zariadenia a metódy na skúšky konzistencie -spracovateľnosti čerstvého betónu
■ Príprava čerstvého betónu v laboratóriu
■ Stanovenie spracovateľnosti sadnutím kužeľa podľa Abramsa
■ Stanovenie spracovateľnosti - konzistencie prístrojom Vebe
■ Princíp skúšky zhutniteľnosti
■ Princíp skúšky rozliatím

8. Nedeštruktívne metódy skúšania betónu
■ Prehľad nedeštruktívnych metód
■ Tvrdomerné (sklerometrické) metódy skúšania pevnosti
■ Schmidtov tvrdoměr - schmidtovo kladivko
■ Postup pri skúške
■ Názvoslovie
■ Informácia o pripravovaných EN

9. Stanovenie obrusnosti Böhmovým prístrojom
■ Böhmov prístroj
■ Postup pri skúške

10. Niektoré zariadenia a metódy na skúšky vápna
■ Príprava vzoriek na skúšky vlastností vápna
■ Stanovenie výdatnosti vápna skráteným spôsobom
■ Stanovenie aktivity vápna
■ Stanovenie nehasiteľného podielu vápna a mechanických nečistôt

11. Zariadenia a metódy na kontrolu kvality pórobetónu
■ Laboratória na skúšky vlastností pórobetónu
■ Technologické laboratórium
■ Skúšobňa
■ Pokusný odlev pórobetónu
■ Sledovanie technologických parametrov výroby pórobetónu

12. Návrh zloženia betónu
■ Optimalizácia zrnitosti kameniva
■ Optimalizácia zrnitosti kameniva grafickou metódou
■ Výpočet približného zloženia 1 m3 hotového betónu

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2005
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Formát: 20,5 × 29 cm
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Farebnosť: čiernobiela
 • Autor: Dagmar Šályová, Miriam Ledererová, Alena Struhárová
 • Hmotnosť: 0,29 kg
 • ISBN: 80-227-2289-8
 • Počet strán: 102
 • Podnadpis: Zariadenia a metódy na skúšanie vlastností stavebných látok