Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava
Základy počítačovej podpory projektovania

Základy počítačovej podpory projektovania

Juliana Beganová, Zuzana Tereňová

5,46 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010502

Dostupnosť: skladom

V skriptách sa čitateľ dozvie o základoch programu AutoCAD. V úvode je predstavené pracovné prostredie programu. Je tu vysvetlené, ako otvoriť nový výkres, ako ho organizovať pomocou hladín a ako používať kresliace pomôcky a nástroje, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou presnej práce s výkresom. Následne sú vysvetlené jednotlivé kresliace a editačné príkazy, ktoré sú použité v príkladoch.

Viac podrobností

1. Užívateľské prostredie programu AutoCAD
■ Pracovné priestory
■ Okno programu AutoCAD
■ Roletová ponuka príkazov
■ Panely nástrojov programu AutoCAD
■ Zatváranie a otváranie panelov nástrojov
■ Pracovná plocha
■ Okno príkazového riadku
■ Súradnicový výstup
■ Klávesa Enter
■ Klávesa Esc
■ Vizuálne nastavenia
■ Nový výkres
■ Medze výkresu (Limits)
■ Zadávanie súradníc

2. Kresliace pomôcky
■ Krok (Snap)
■ Raster (Grid)
■ Zmena nastavenia Rastru a Kroku
■ Orto (Ortho)
■ Polár (Polar)
■ Uchop (Osnap)
■ Otras (Otrack)
■ Dyn (Dyn)
■ Duss (Dues)
■ Tlč (Lwt)
■ Model (Výkr)

3. Hladiny
■ Vytvorenie a nastavenie nových hladín
■ Práca s hladinami
■ Presúvanie objektu z jednej hladiny do druhej
■ Vlastnosti (Properties)

4. Výber a zobrazenie objektov
■ Výber objektov
■ Zobrazenie objektov

5. Základné kresliace príkazy
■ Úsečka (Line)
■ Priamka (Construction Line)
■ Multičiara (Multiline)
■ Krivka (Polyline)
■ Pravidelný mnohouholník (Polygon)
■ Obdĺžnik (Rectangle)
■ Oblúk (Are)
■ Kružnica (Circle)
■ Delenie kriviek
■ Deliť na úseky (Divide)
■ Deliť v merítku (Measure)

6. Základné editačné príkazy
■ Odstraňovanie objektov (Erase)
■ Kopírovanie (Copy)
■ Zrkadlenie (Mirror)
■ Ekvidištanta (Offset)
■ Pole (Array)
■ Posunutie (Move)
■ Otočenie (Rotate)
■ Mierka (Scale)
■ Naťahovanie (Stretch)
■ Orezanie (Trim)
■ Predĺženie (Extend)
■ Prerušiť v bode (Break at Point)
■ Prerušiť (Break)
■ Spojiť (Join)
■ Skosiť (Chamfer)
■ Zaobliť (Fillet)
■ Rozložiť (Explode)
■ Editovať krivku (Edit polyline)

7. Text a tabuľky vo výkrese
■ Nový štýl písma
■ Riadkový text (Single line Text)
■ Úprava textu
■ Odstavcový text (Multiline Text)
■ Nový štýl tabuľky
■ Vytvorenie tabuľky
■ Úprava tabuľky
■ Vloženie tabuľky ako OLE objektu
■ Vlastnosť Poznámky (Annotative)

8. Kótovanie
■ Nastavenie kótovacieho štýlu
■ Kótovanie
■ Priama kóta (Linear Dimension)
■ Reťazová kóta (Continue Dimension)
■ Úprava kót
■ Kopírovanie kótovacieho štýlu do iného výkresu

9. Šrafovanie
■ Presné umiestnenie šrafy
■ Úprava šrafovacieho vzoru

10. Spracovanie informácií
■ Dotazy
■ Meranie dĺžky krivky
■ Meranie obsahu plochy
■ Hranica plochy
■ Oblasť
■ Úprava oblasti
■ Hmotové vlastnosti telesa
■ Informácie o objekte
■ Hľadanie súradníc bodu
■ Zistenie času stráveného nad výkresom
■ Zistenie aktuálneho stavu výkresu
■ Uloženie pomocných údajov vo výkrese
■ Hľadanie textu vo výkrese
■ Hľadanie s použitím funkcie Rychle vybrat

11. Bloky a externé referencie
■ Rozdelenie blokov
■ Vytvorenie bloku vo výkrese
■ Vytvorenie exportného bloku
■ Bloky s atribútmi
■ Dynamické bloky
■ Vloženie bloku
■ Rozloženie bloku
■ Externé referencie
■ Pripojenie externých referencií
■ Príkaz eTransmit

12. Rozvrhnutie a tlač výkresu
■ Tlač z modelového priestoru
■ Zoznam mierok (Scale List)
■ Tlač z výkresového priestoru
■ Vytváranie výrezov vo výkresovom priestore
■ Princíp vytvorenia a úpravy výrezov
■ Nový výrez

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2012
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Farebnosť: čiernobiela
 • Autor: Juliana Beganová, Zuzana Tereňová
 • Formát: 20,7 × 29 cm
 • Hmotnosť: 0,36 kg
 • ISBN: 978-80-227-3671-8
 • Počet strán: 136