Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava
Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností

Novela 2012

15,00 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

12200047

Dostupnosť: skladom

Vydanie sadzobníka pre rok 2012 obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností, počítané algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená a v závislosti od aktuálneho rozpočtového nákladu stavby. Pri úprave cien na rok 2012 bol zohľadnený rast cien stavebných prác v roku 2011 ako aj očakávaný rast týchto cien.

Viac podrobností

Úvod

1. Všeobecné ustanovenia
■ Vymedzenie obsahu základných pojmov
■ Dohoda o cene
■ Kvalitatívne a dodacie podmienky
■ Poddodávky
■ Zaplatenie ceny
■ Zastavené práce

2. Navrhovanie ceny na základe kalkulácie
■ Inžinierske činnosti
■ Projektové výkony
■ Návrh ceny na základe kalkulácie nákladov a zisku
■ Návrh ceny na základe hodinových sadzieb

3. Navrhovanie ponukovej ceny inžiniersko-projektových činností na základe odporúčaných min. a max. cien podľa tab. č. 1-15
■ Spracovanie návrhu ceny
■ Overenie pásma zložitosti a náročnosti inžiniersko-projektových činností
■ Súbor výkonov inžiniersko-projektových činností
■ Práce a výkony nezahrnuté v cene
■ Zaradenie funkčných častí stavieb do príslušných kategórií a do pásma zložitosti a náročnosti pre návrh ceny podľa tab. č. 1-15

Tabuľková časť
■ Tabuľky pre navrhovanie ponukových cien č. 1-15

4. Návrh ceny za projektovú dokumentáciu interiéru
■ Základné ustanovenia
■ Výpočet ponukovej ceny
■ Návrh ceny za projektovú dokumentáciu interiéru
■ Kvalitatívne podmienky pre uplatnenie ceny
■ Práce nezahrnuté v cene projektovej dokumentácie
■ Návrh ceny projektovej dokumentácie interiéru - Tabuľka č. 16

5. Návrh ceny za zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu stavebných objektov
■ Zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu
■ Rozdelenie objektov do pásiem náročnosti
■ Návrh ceny za zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu v mierke 1:100 - Tabuľka č. 17

6. Návrh odmeny (provízie) za sprostredkovanie príležitosti uzavrieť zmluvu pre potreby výstavby

Prílohová časť

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2012
 • Zaradenie: odborná
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Vydavateľstvo: Unika
 • Formát: 15 × 21 cm
 • Hmotnosť: 0,26 kg
 • ISBN: 978-80-88966-83-8
 • Počet strán: 184
 • Podnadpis: Novela 2012