Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava
Übungsbuch der deutschen Grammatik I.

Übungsbuch der deutschen Grammatik I.

Bauwesen

Daniela Ondrejkovičová

5,68 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010406

Dostupnosť: skladom

Táto vysokoškolská učebnica je koncipovaná pre študentov Stavebnej fakulty STU denného a externého štúdia. Mala by slúžiť ako pomocný a doplnkový materiál, prípadne ako materiál na zopakovanie nemeckej gramatiky. Zároveň by mala študentom poskytnúť prehľad o nárokoch, aké budú na nich kladené z oblasti nemeckej gramatiky, nevyhnutných pre preklad nemeckých odborných textov.

Viac podrobností

A  Grammatik - Übungen
■ Substantiv - Komposita
■ Adjektiv - Komposita
■ Substantivum - Predpony, polopredpony, prípony, poloprípony
■ Adjektivum - Predpony, polopredpony, prípony, poloprípony
■ Slovesné predpony
■ Príčastie prítomné (činné), príčastie minulé (trpné), Gerundívum
■ Zu - ako predložka, príslovka a častica
■ Passiv - Trpný rod
■ Konjunktiv
■ Wortfolge - Slovosled

B  Testteil
Verzeichnis von Bauwerken
■ Gotik
■ Renaissance
■ Barock
■ Klassizismus
■ Historismus
■ Klassische Moderne
■ Anti-moderne
■ Nachkriegsmoderne
■ Postmoderne
■ 1990-er Jahre

Lösungen zu den Testen

C  Grammatikübersicht
■ Podstatné mená - Substantive
■ Prídavné mená - Adjektive
■ Príslovky - Adverbien
■ Zámená - Pronomina
■ Číslovky - Numeralien
■ Slovesá - Verben
■ Predložky - Präpositionen
■ Spojky - Konjunktionen
■ Častice - Partikeln
■ Citoslovce - Interjektionen

D  Anhang
■ Starke Verben (unregelmäßige und gemischte Verben)
■ Nomen-Verb Verbindungen - Funktionsverbgefüge
■ Landeskundliche Namen - Zemepisné názvy
■ Abkürzungen - Bežné skratky a skratkové slová
■ Deutsch in Deutschland und in Österreich - Niektoré odlišnosti lexiky v Nemecku a Rakúsku
■ Mathematische Zeichen
■ Technische Kurzzeichen

Wortschatz zum Text
Quellenverzeichnis

 • Väzba: mäkká
 • Rok vydania: 2008
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Jazyk: nemecký
 • Formát: 20,5 × 29 cm
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Autor: Daniela Ondrejkovičová
 • Hmotnosť: 0,43 kg
 • ISBN: 978-80-227-2863-8
 • Počet strán: 160
 • Podnadpis: Bauwesen