Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava
Dynamika stavebných konštrukcií

Dynamika stavebných konštrukcií

Milan Sokol, Katarína Tvrdá

7,69 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010609

Dostupnosť: skladom

Vysokoškolská učebnica Dynamika stavebných konštrukcií je určená študentom vysokých škôl technického zamerania, najmä pre študijné programy Nosné konštrukcie pozemných stavieb a Nosné konštrukcie inžinierskych stavieb. Obsahuje teoretické základy, ale aj riešené príklady s dynamiky.

Viac podrobností

Úvod do dynamiky stavebných konštrukcií
■ Predmet stavebnej dynamiky
■ Podstatné charakteristiky dynamického problému
■ Členenie dynamických zaťažení a účinkov

Dynamické výpočtové modely konštrukcií
■ Modely konštrukcií pre dynamické výpočty
■ Formulácia pohybových rovníc

Dynamické zaťaženia a účinky kmitania
■ Dynamické zaťaženia

Kmitanie sústav s 1 stupňom voľnosti SDOF
■ Voľné netlmené kmitanie
■ Voľné tlmené kmitanie
■ Vynútené kmitanie
■ Numerické metódy riešenia vynúteného riešenia
■ Spektrum odozvy

Sústavy s konečným počtom stupňov voľnosti MDOF
■ Pohybové rovnice
■ Voľné netlmené kmitanie - vlastné frekvencie a tvary
■ Vynútené kmitanie
■ Statická Guyanova redukcia

Metóda konečných prvkov
■ Princíp metódy
■ Rovinné (2D) rámové konštrukcie

Sústava s nekonečným počtom stupňov voľnosti
■ Priečne netlmené kmitanie prúta diferenciálna rovnica kmitania
■ Vlastné frekvencie a tvary kmitania
■ Vynútené netlmené kmitanie prúta so spojite rozloženou hmotou
■ Deformačná metóda
■ Priečne kmitanie prúta namáhaného ťahovou silou

Seizmické účinky
■ Seizmické zaťaženia
■ Výpočtové postupy

Zaťaženie stavebných konštrukcií rázom
■ Formulácia zaťaženia rázom
■ Ráz na sústavu s jedným a niekoľkými stupňami voľnosti

Dynmaické vlastnosti stavebných materiálov
■ Dynamický modul pružnosti
■ Dynamické Poissonovo číslo
■ Tlmenie

Posúdenie účinkov kmitania
■ Vplyvy na okolie
■ Posúdenie dynamických účinkov strojov

Kmitanie podložia
■ Všeobecne o šírení vĺn v pružnom polpriestore
■ Jednorozmerné šírenie vĺn - model šmykového nosníka

Obmedzenie účinkov kmitania
■ Zariadenia na elimináciu kmitania

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2011
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Formát: 17,5 × 25 cm
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Autor: Milan Sokol, Katarína Tvrdá
 • Hmotnosť: 0,41 kg
 • ISBN: 978-80-227-3587-2
 • Počet strán: 214