Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava
Stavebná mechanika II.

Stavebná mechanika II.

Pavol Marton, Ivana Véghová

6,71 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010451

Dostupnosť: skladom

Obsahová náplň sa skrípt vyplynula z obsahovej náplne predmetu v študijnom odbore Vodné hospodárstvo a vodné stavby podľa schválenej osnovy. Obsahuje state vedných disciplín "Pružnosť a pevnosť" a "Statika staticky neurčitých prútových sústav". V úvode sú opísané základné úlohy a formulované základné zákony pružnosti a pevnosti, výpočtové modely a základy klasickej lineárnej teórie pružnosti.

Viac podrobností

1. Úvod
■ Úlohy a metódy pružnosti a pevnosti
■ Klasifikácia úloh

2. Formulácia základných zákonov mechaniky
■ Úlohy a metódy pružnosti a pevnosti
■ Geometrické rovnice
■ Fyzikálne rovnice
■ Výpočtové modely
■ Základy klasickej lineárnej teórie pružnosti

3. Jednoduchý ťah, tlak
■ Statické podmienky rovnováhy
■ Fyzikálne rovnice
■ Geometrické rovnice
■ Mechanické vlastnosti materiálov
■ Pružnoplastické jednoosové diagramy
■ Idealizované diagramy
■ Napätia a deformácie pri všeobecnom namáhaní prúta
■ Pretvorenie staticky neurčitých prútov

4. Prostý šmyk
■ Statické podmienky rovnováhy
■ Geometrické rovnice
■ Fyzikálne rovnice
■ Výpočet spojov

5. Krútenie prúta
■ Krútenie prúta s kruhovým prierezom
■ Krútenie prúta s nekruhovým prierezom

6. Rovinný ohyb
■ Prostý ohyb
■ Šmyk pri ohybe

7. Zložená napätosť v bode
■ Rovinná napätosť
■ Grafické riešenie napätosti
■ Priamková napätosť
■ Čistý šmyk
■ Priestorová napätosť

8. Stav deformácie v bode

9. Závislosť medzi napätiami a deformáciami
■ Hookov zákon pre rovinnú napätosť
■ Hookov zákon pre priestorovú napätosť
■ Vzťahy medzi E, µ, G
■ Zmena objemu pri pružnej deformácii
■ Teórie pevnosti a plasticity
■ Teórie porušenia

10. Zložené namáhanie

11. Šikmý rovinný a priestorový ohyb
■ Podmienky vzniku ohybu
■ Statické podmienky rovnováhy

12. Mimostredný ťah, tlak - ohyb s ťahom, tlakom
■ Stav vnútorných síl
■ Statické podmienky rovnováhy
■ Jadro prierezu
■ Výpočet premiestnení pri ohybe s ťahom (tlakom)

13. Mimostredný tlak pri vylúčenom ťahu
■ Statické podmienky rovnováhy

14. Šikmý rovinný ohyb s krútením
■ Stav vnútorných síl
■ Statické podmienky rovnováhy

15. Stabilita
■ Pojem a strata stability
■ Klasifikácia stabilitných úloh
■ Diagram rozvetvenia - bifurkácia
■ Stabilita pružného prúta - Eulerovo riešenie
■ Vzperná dĺžka a štíhlosť prúta
■ Stabilita prútov za medzou pružnosti

16. Princíp virtuálnych prác
■ Deformačná práca
■ Virtuálna práca
■ Výpočet premiestnení

17. Silová metóda
■ Princíp silovej metódy
■ Výpočet premiestnení

18. Deformačná metóda
■ Kinematická neurčitosť
■ Princíp zjednodušenej deformačnej metódy
■ Určenie primárnych momentov
■ Určenie sekundárnych momentov
■ Metodika výpočtu vnútorných síl

Príklady

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2009
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Formát: 20,5 × 29 cm
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Autor: Pavol Marton, Ivana Véghová
 • Hmotnosť: 0,43 kg
 • ISBN: 978-80-227-3229-1
 • Počet strán: 162