Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava
Vysokohodnotný betón

Vysokohodnotný betón

Materiály, vlastnosti, výroba, využitie

Igor Hudoba

5,23 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

40010397

Dostupnosť: skladom

Kniha je vyjadrením snahy autora priblížiť čitateľovi ucelenejší obraz o problematike vysokopevnostného, resp. vysokohodnotného betónu ako kvalitatívne vyššej formy betónu z pohľadu najnovších poznatkov technológie jeho výroby, materiálových vlastností a možností využitia. Obsah knihy je zhrnutím doterajších poznatkov o vysokohodnotnom betóne a skúseností s jeho využívaním v zahraničí.

Viac podrobností

1. Krátka história betónu a počiatky vývoja vysokohodnotného betónu

2. Definícia a charakteristika VHB

3. Materiály na výrobu VHB
■ Klasifikácia spôsobov zvyšujúcich pevnosť betónu
■ Zložky čerstvého betónu na výrobu VHB a ich vlastnosti

4. Čerstvý betón na výrobu VHB a jeho vlastnosti
■ Všeobecné kritériá návrhu
■ Hydratácia spojiva v čerstvom betóne
■ Vodný súčiniteľ
■ Hydratačné teplo a jeho účinky
■ Mladý betón a tvorba trhlín
■ Zmrašťovanie od účinkov karbonatácie

5. Zatvrdnutý VHB a jeho štruktúra
■ Mikroštruktúra zatvrdnutého cementového tmelu
■ Druhy kameniva a rozloženie jeho častíc
■ Stykové plochy medzi zrnami kameniva a cementovou matricou

6. Vlastnosti zatvrdnutého VHB
■ Všeobecný princíp pevnosti betónu v tlaku
■ Pevnosť betónu v tlaku
■ Pracovný diagram a modul pružnosti
■ Správanie sa VHB pri ťahovom namáhaní
■ Objemové zmeny VHB závislé od času

7. Trvanlivosť VHB
■ Všeobecná charakteristika trvanlivosti betónu
■ Priepustnosť kvapalín a plynov
■ Fyzikálne vplyvy na trvanlivosť betónu
■ Chemické vplyvy na trvanlivosť betónu
■ Biologické vplyvy na trvanlivosť betónu

8. Výroba prvkov a konštrukcií z VHB
■ Všeobecné kritériá návrhu zloženia betónu
■ Výroba a spracovanie čerstvého betónu
■ Betonárske práce v extrémnych klimatických podmienkach

9. Nové trendy v ďalšom vývoji VHB
■ Ultra vysokohodnotný betón
■ Samozhutniteľný betón

10. Využitie VHB a UVHB v praxi
■ Kontajnery z vysokohodnotného vláknobetónu na uskladnenie rádioaktívneho odpadu

11. Závery
■ Literatúra
■ Normy a predpisy
■ Príloha I. - Informatívne príklady zloženia čerstvého betónu na zhotovenie konštrukcií a dielcov z VHB

 • Väzba: mäkká
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2008
 • Zaradenie: odborná
 • Vydavateľstvo: Nakladateľstvo STU
 • Formát: 17,5 × 25 cm
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Autor: Igor Hudoba
 • Hmotnosť: 0,33 kg
 • ISBN: 978-80-227-2836-2
 • Počet strán: 164
 • Podnadpis: Materiály, vlastnosti, výroba, využitie