Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava

Stavebnícka ročenka 2008

5,95 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

9,92 € vrátane DPH

Zľava 40 %

12620013

Dostupnosť: skladom

Znížená cena!
Hlavnou témou Stavebníckej ročenky 2008 sú konštrukcie striech. Okrem tejto témy však dostávajú priestor aj ostatné segmenty stavebníctva, ktoré mapujú, čo nové a dôležité sa za uplynulý rok v stavebníctve udialo. Kniha je koncipovaná tak, aby poskytla vyvážený priestor pre zaujímavé informácie z viacerých oblastí stavebníctva.

Viac podrobností

Hlavná téma: Konštrukcie striech
■ Výber a porovnanie krytín na šikmé strechy
■ Poruchy striech spôsobené klimatickými vplyvmi
■ Opakovaná rekonštrukcia šikmej strechy
■ Poistná hydroizolácia v skladbe šikmej strechy obytného podkrovia
■ Využitie fóliových hydroizolačných systémov pri rekonštrukciách striech
■ Membránové strechy z predpätého betónu
■ Nedeštruktívne defektoskopické prístroje používané pri stavebnotechnických prieskumoch historických drevených konštrukcií
■ Stavebnotechnický prieskum krovovej konštrukcie pomocou zmyslových metód
■ Spádovanie a odvodnenie plochých striech
■ Tepelnotechnické riešenie detailov typických pre ploché strechy
■ Navrhovanie strešných plášťov s ohľadom na ich zaťaženie
■ Samolepiace modifikované asfaltové pásy v skladbách plochých striech
■ Dôsledky chybného postupu pri výstavbe striech budov

Stavebné konštrukcie
■ Sanačné metódy na odstránenie vlhkosti murovaných stavieb
■ Poruchy a trhliny v stavebných konštrukciách
■ Netradičné sanácie trhlín v panelových objektoch
■ Spôsoby sanácie zasoleného muriva
■ Ochrana pred hlukom by sa mala začínať už v projektovej príprave
■ Stavba rodinného domu zo smrekovca

Okná
■ Energetické hodnotenie a štítkovanie okien
■ Renovácia strešných okien

Podlahy
■ Sanácia porúch priemyselných podláh

Zatepľovanie
■ Opakované poruchy kontaktného zatepľovacieho systému vo väčšom rozsahu
■ Časovo podmienené zmeny fyzikálnych vlastností extrudovaného polystyrénu
■ Tepelná ochrana zrubového domu a jej vplyv na tepelné straty a náklady na vykurovanie

Energie
■ Perspektívy energetickej efektívnosti v SR
■ Využitie metodiky energetickej optimalizácie energeticky pasívnych domov
■ Pomerové rozdeľovače tepla: elektronické alebo odparovacie?

TZB
■ Návrh vykurovania veľkopriestorových objektov svetlými plynovými žiaričmi s využitím počítačovej simulácie

Inžinierske a dopravné stavby
■ Recyklované zmesi do podkladových vrstiev vozovky
■ Degradácia vozoviek
■ Zásady osvetľovania tunelov

Betón
■ Cementy a betóny súčasnosti a budúcnosti
■ Robustné betónové konštrukcie
■ Stĺpy pre veľké zaťaženia

Geotechnika
■ Zaťažovacie skúšky podložia vozoviek
■ Zrútenie a sanácia svahu pri tuneli Hřebeč

  • Väzba: tvrdá
  • Jazyk: slovenský
  • Rok vydania: 2007
  • Zaradenie: odborná
  • Formát: 21 × 29,7 cm
  • Vydavateľstvo: JAGA GROUP, s.r.o.
  • Sadzba DPH: 10 %
  • Hmotnosť: 0,79 kg
  • ISBN: 978-80-8076-051-9
  • Počet strán: 168