Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava

Stavebnícka ročenka 2007

4,96 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

9,92 € vrátane DPH

Zľava 50 %

12620011

Dostupnosť: skladom

Znížená cena!
Kniha rekapituluje najdôležitejšie udalosti v stavebníctve v roku 2006, ukazuje výhľady, trendy a perspektívy vývoja na rok 2007. Hlavnými témami vydania sú zakladanie a geotechnika, no priestor majú aj články reflektujúce iné oblasti stavebníctva. Stavebnícka ročenka sa orientuje na technickú a odbornú verejnosť, štátnu správu a samosprávu s cieľom odovzdať hodnotnú a využiteľnú informáciu.

Viac podrobností

Hlavná téma: Geotechnika a zakladanie
■ Geosyntetiká aplikované v geotechnike
■ Vystužovanie podkladových vrstiev geosyntetikou
■ Výnimočné horninové konštrukcie vystužené geosyntetikou na Slovensku
■ Využitie geosyntetických materiálov pri realizácii preložky cesty II/520 Nová Bystrica- Oravská Lesná
■ Vplyv zosuvov na stavebnú činnosť na Slovensku a metódy ich stabilizácie
■ Inžiniersko-geologické podmienky pre výstavbu skládky v zosuvnom území pri obci Višňové
■ Vibračné snímače a skúsenosti s ich využitím v praxi
■ Hlboká stavebná jama pre výškovú budovu
■ Zakladanie pilierov hlavného mostného objektu mosta Apollo v Bratislave
■ Sanačné technológie kontaminovaného podložia
■ Tunelovanie a deformácie nadložia
■ Sanácie porúch základov pamiatkových objektov
■ Príklad aplikáce matematických metód modelovania v geotechnice

Inžinierske a dopravné stavby
■ Súčasný stav a ďalší predpokladaný vývoj betónových konštrukcií
■ Prístav Vuosaari a cestno-železničné tunely projektu Vuoli vo Fínsku
■ Skúsenosti z razenia tunela Sitina v intraviláne hlavného mesta SR
■ Riziková analýza projektu "Praha-Beroun, nové železničné spojenie"
■ Rizikové faktory určovania účinnosť injekčných clôn

Betón
■ Vodotesný a vysokohodnotný betón v tuneloch a mostoch
■ Prísady do betónov, mált a omietok
■ POPbetón a výskum jeho praktického využitia

Stavebné konštrukcie
■ Hľadanie pravdivého konštrukčného riešenia
■ Spriahnuté konštrukcie s novým systémom spriahnutia
■ Šírenie tepla cez konštrukcie v kontakte so zeminou
■ Konštrukcia a kvalita obvodových stien drevených stavieb
■ Príklady havárií murovaných stavieb

Hydroizolácie
■ Rekonštrukcia hydroizolačného systému pamiatkovo chráneného objektu
■ Príklady sanácie pivničných priestorov proti vlhkosti
■ Hydroizolácia spodnej stavby s pasívnym kontrolným systémom
■ Poruchy vodotesných izolácií spodnej stavby a ich eliminácia

Poruchy a opravy
■ Nedostatky kontaktných zatepľovacích systémov zapríčinené spôsobom vytvárania tepelnoizolačnej vrstvy
■ Nedostatky v navrhovaní a zhotovovaní nových bytových domov
■ Poruchy povrchových úprav vplyvom

TZB
■ Umiestnenie vykurovacích telies vo vykurovanom priestore
■ Možnosti využívania tepelných čerpadiel pri vykurovaní rodinných domov
■ Vplyv vsakovania povrchovej dažďovej vody na stavebné objekty

Verejné priestory
■ Projekt osvetlenia Obchodnej ulice v Bratislave na báze LED diód
■ Osvetlenie športovísk a zásady jeho projektovania
■ Dlažba vo verejných urbánnych priestoroch

  • Väzba: tvrdá
  • Jazyk: slovenský
  • Rok vydania: 2006
  • Zaradenie: odborná
  • Formát: 21 × 29,7 cm
  • Vydavateľstvo: JAGA GROUP, s.r.o.
  • Sadzba DPH: 10 %
  • Hmotnosť: 0,92 kg
  • ISBN: 80-8076-030-6
  • Počet strán: 168