Kategórie

Vydavateľstvá

Môj košík  

žiadne produkty

Doprava 0,00 €
Spolu 0,00 €

Ceny sú vrátane DPH

Môj košík K pokladni

Doprava

Energetická hospodárnosť a energetická certifikácia budov

Zuzana Sternová a kolektív

24,75 € vrátane DPH

Vložiť do košíka

Menu

33,00 € vrátane DPH

Zľava 25 %

12130069

Dostupnosť: skladom

Znížená cena!
Publikácia venuje pozornosť procesu implementácie prijatej európskej smernice klasifikácie budov do legislatívy štátu. Proces preberania európskych noriem je náročný a zahŕňa navrhovanie a hodnotenie budov podľa tohto nového súboru noriem. Základom hodnotenia energetickej hospodárnosti je určenie jednotnej metodiky výpočtu, pričom na jej používanie treba určiť aj nové kritériové hodnoty.

Viac podrobností

Právne a technické predpisy súvisiace s hodnotením energetickej hospodárnosti budov
■ Smernica č. 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov
■ Technické predpisy súvisiace so smernicou č. 2002/91/ES
■ Všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace so smernicou č. 2002/91/ES o energetickej hospodárnosti budov
■ Usmernenia MVRR SR
■ Zákon č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
■ Právne predpisy o energetickej efektívnosti
■ Porovnanie energetických certifikátov a energetických auditov

Základné termíny, podmienky a požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a z európskych noriem súvisiacich so smernicou č. 2002/91/ES
■ Termíny a definície vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov
■ Požiadavky a podmienky vyplývajúce z noriem STN EN 15217 a STN EN 15603
■ Kategórie budov a ich charakteristické vlastnosti ovplyvňujúce potrebu energie
■ Všeobecné podmienky na výpočet energetickej hospodárnosti budov

Analýza skutočnej spotreby tepla v existujúcom fonde budov
■ Spotreba tepla na vykurovanie
■ Spotreba energie na prípravu teplej vody v bytových domoch

Vstupné údaje na výpočet energetickej hospodárnosti budov
■ Klimatické údaje
■ Vnútorné prostredie
■ Prevádzkový čas budov
■ Metabolický tepelný zisk a vnútorné zisky zo spotrebičov
■ Vstupné údaje o stavebných konštrukciách

Potreba tepla na vykurovanie (tepelná ochrana budov)
■ Technické normy na výpočet
■ Definície a symboly
■ Požiadavky na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov
■ Postup výpočtu

Potreba energie na vykurovanie
■ Technické normy na výpočet
■ Definície a symboly
■ Postup výpočtu

Potreba energie na prípravu teplej vody
■ Technické normy na výpočet
■ Definície a symboly
■ Požiadavky a vstupné údaje
■ Postup výpočtu
■ Potreba energie pri výrobe a distribúcii teplej vody

Potreba energie na vetranie a chladenie
■ Technické normy na výpočet
■ Definície a symboly
■ Požiadavky a vstupné údaje
■ Postup výpočtu
■ Potreba energie pri výrobe chladu

Potreba energie na osvetlenie
■ Technické normy na výpočet
■ Definície a symboly
■ Požiadavky a vstupné údaje
■ Postup výpočtu

Výpočet energetickej hospodárnosti
■ Celková dodaná energia
■ Potreba primárnej energie
■ Určenie emisií CO2

Opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov
■ Zlepšenie tepelnej ochrany budov
■ Zníženie potreby energie na vykurovanie
■ Zníženie potreby energie na prípravu teplej vody
■ Zníženie potreby energie na chladenie a vetranie
■ Zníženie potreby energie na osvetlenie
■ Opatrenia pri výrobe a zásobovaní energiou
■ Využitie obnoviteľných a netradičných zdrojov tepla

Hodnotenie energetickej hospodárnosti budov na základe merania
■ Prevádzkové (merané) energetické hodnotenie podľa STN EN 15603
■ Iná potreba energie
■ Hodnotenie podľa miest spotreby energie

Energetická certifikácia budov
■ Všeobecne
■ Ukazovatele energetickej hospodárnosti
■ Referenčné hodnoty a škála energetických tried
■ Obsah energetického certifikátu
■ Vzor energetického certifikátu
■ Vzor energetického štítka
■ Správa k energetickému certifikátu budovy
■ Postup energetickej certifikácie  

Príklady výpočtu a hodnotenia energetickej hospodárnosti
■ Bytový dom (príklad 1)
■ Rodinný dom (príklad 2)
■ Administratívna budova (príklad 3)

 • Väzba: tvrdá
 • Jazyk: slovenský
 • Rok vydania: 2010
 • Zaradenie: odborná
 • Formát: 21 × 29,7 cm
 • Vydavateľstvo: JAGA GROUP, s.r.o.
 • Sadzba DPH: 10 %
 • Farebnosť: farebná
 • Autor: Zuzana Sternová a kolektív
 • Hmotnosť: 1,68 kg
 • ISBN: 978-80-8076-060-1
 • Počet strán: 352