Humanitné vedy

Najpredávanejšie

18 položiek celkom
Autorske pravo a pravna uprava v800
Autorské právo a právna úprava dizajnu Ján Florián Gajniak.
Na sklade
40010523

Skriptá sú obsahovo koncipované tak, že v prvej časti sú upravené medzinárodné zmluvy prednostne pre oblasť autorského práva. V druhej časti sú...

 
€3,53
Bytova politika v800
Bytová politika Koloman Ivanička, Mária Zúbková, Daniela Špirková.
Na sklade
40010288

Úlohou bytovej politiky je napomáhať pri uspokojovaní bytových potrieb obyvateľstva, čím sa nepriamo vytvárajú predpoklady pre ekonomický rozvoj...

 
€4,67
Byvanie a bytova politika v800
Bývanie a bytová politika D. Špirková, K. Ivanička, M. Finka.
Na sklade
40010447

Vývoj, determinanty rozvoja bývania a nové prístupy v nájomnej bytovej politike na Slovensku. Cieľom tejto publikácie je poskytnúť komplexný...

 
€6,98
Dejiny architektury a stavitelstva v800
Dejiny architektúry a staviteľstva Emil Duda, Katarína Heretiková.
Na sklade
40010596

Cieľom tohto vyučovacieho predmetu je dať študentom stručnú vedeckú informáciu o najpodstatnejších etapách rozvoja architektúry a staviteľstva v...

 
€7
Dosledok klimatickej zmeny na vodny rezim v800
Dôsledok klimatickej zmeny na vodný režim mokradí Jana Skalová, Martina Juráková, Mária Pásztorová.
Na sklade
40010553

Mokrade sú kolískou biologickej diverzity, od ich vody a primárnej produktivity závisí nespočetné množstvo druhov rastlín a živočíchov. Negatívne...

 
€5,10
Enviromentalne problemy sidelnych utvarov v800
Environmentálne problémy sídelných útvarov Daniela Ďurčanská, Martin Decký, Dušan Jandačka, Eva Remišová.
Na sklade
40050053

V tejto publikácii študenti a odborní pracovníci z praxe, nájdu informácie, ktoré budú môcť ďalej využívať v územno-plánovacom procese,...

 
€10,70
Humanizacia a zivot prostredie v800
Humanizácia a životné prostredie Jozef Rybárik a kolektív.
Na sklade
40010380

Predmetom monografie je problematika humanizácie a životného prostredia a ich vzájomných vzťahov. Táto aktuálna téma je v nej skúmaná z hľadiska...

 
€5,23
Manazment sidelnej zelene v800
Manažment sídelnej zelene Katarína Kristiánová.
Na sklade
40010510

Teoretické východiská a vybrané problémy na príklade Bratislavy. Monografia sa zaoberá spôsobmi manažmentu sídelnej zelene, definuje teoretické...

 
€3,87
Podpora kreativity a inovativnosti v800
Podpora kreativity a inovatívnosti Branislav Jelenčík.
Na sklade
40010659

... alebo keď nápad neprichádza. Ambíciou textu je priniesť čitateľovi návod, ako si vybudovať bezpečný základ kreatívneho myslenia. Na čom si...

 
€15
Politologia v800
Politológia Jozef Rybárik, Jozef Lysý, Stanislav Konečný.
Na sklade
40010334

Vybrané základné kapitoly pre technikov. V publikácii, ktorá ma plniť predovšetkým úlohu učebných textov pre študentov, sa po vymedzení miesta...

 
€4,74
Pozemkove pravo v800
Pozemkové právo Ján Florián Gajniak.
Na sklade
40010483

Tieto skriptá sú učebnou pomôckou pre študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Pri ich koncipovaní boli zohľadnené špecifické potreby...

 
€8,09
Priklady k stavebnemu pravu v800
Príklady k stavebnému právu Ján Florián Gajniak.
Na sklade
40010639

Táto Učebná pomôcka je obsahovo koncipovaná tak, že základom celej problematiky je stavebný zákon, ku ktorému boli pridružené vybrané praktické...

 
€8,57
Solarna strategia udrzatelneho mesta v800
Solárna stratégia udržateľného mesta Ján Legény, Peter Morgenstein.
Na sklade
40010620

Publikácia má ambíciu predostrieť možné smerovanie v oblasti redukcie ekologickej stopy miest v životnom prostredí. V juxtapozícii k novému...

 
€10,63
Stavebne inzinierstvo v praxi v800
Stavebné inžinierstvo v praxi Viera Somorová.
Na sklade
40010634

Vysokoškolským vzdelaním v oblasti stavebníctva sa rozumie vzdelávanie zabezpečujúce vedomosti, zručnosti a schopnosti v príslušnom programe...

 
€6,75
Stavebne pravo v800
Stavebné právo Ján Florián Gajniak.
Na sklade
40010615

Skriptá sú učebnou pomôckou pre študentov Stavebnej fakulty STU v Bratislave, prípadne pre študentov ostatných Stavebných fakúlt na Slovensku. Po...

 
€10,50
Zaklady ochrany a tvorby zivotneho prostredia v800
Základy ochrany a tvorby životného prostredia
Na sklade
40050042

Daniela Ďurčanská, Dušan Jandačka, Martin Decký. Úlohou týchto učebných textov je oboznámiť študentov s princípmi ochrany životného prostredia,...

 
€9,55
Zaklady prava v800
Základy práva
Na sklade
40010405

Ondrej Prikryl, Ondrej Samaš, Oľga Kopšová. Cieľom publikácie je zostaviť základný prehľad legislatívy platnej v SR a jej nadväznosti na...

 
€7,69
Zivotne prostredie v800
Životné prostredie Oskar Čermák a kolektív.
Na sklade
40010413

Tieto skriptá v svojich kapitolách uvádzajú podstatu funkcie ekosystému, rozoberajú jej prírodné zložky, uvádzajú princípy minimalizácie...

 
€12,46