Vodárenstvo 1 Jozef Kriš.

Neohodnotené
€19,76 –8 %
Vodarenstvo 1
€19,76 –8 % €18,18
Na sklade

Zásobovanie vodou.

Kniha sa zaoberá zásobovaním vodou, a to od výpočtov potreby vody, zachytávania vodných zdrojov, čerpania, rozvodu a akumulácie vody. Samostatné kapitoly sú venované výstavbe vodovodov a objektov, prevádzke a údržbe týchto zariadení. Kniha je určená prevažne poslucháčom stavebných fakúlt vysokých škôl odboru Vodné stavby a vodné hospodárstvo, poslúži však i odborníkom z praxe.

Detailné informácie

Podrobný popis

1. Terminológia
■ Všeobecné a základné pojmy
■ Odber a zachytávanie vody
■ Doprava vody
■ Čerpanie vody
■ Vodovodné potrubie, vetvy a rozvodné siete
■ Vodovodné rúry a armatúry
■ Vodovodné prípojky
■ Akumulácia vody
■ Druh konštrukcií a ciele vodojemov
■ Prevádzka a údržba

2. Zásobovanie vodou vo vývoji ľudskej spoločnosti
■ História zásobovania vodou
■ Vývoj zásobovania vodou na Slovensku

3. Stav a vývoj zásobovania pitnou vodou v Slovenskej republike
■ Analýza súčasného stavu zásobovania pitnou vodou v Slovenskej republike
■ Koncepcia zásobovania pitnou vodou v Slovenskej republike
■ Súčasný stav a vývoj využívania vodných zdrojov povrchových
■ Bilancia zdrojov a potrieb vody
■ Stratégia rozvoja v zásobovaní vodou z verejných vodovodov na Slovensku

4. Potreba vody
■ Vývoj spotreby pitnej vody
■ Rozdelenie spotreby vody
■ Potreba pitnej vody pre domácnosti
■ Nerovnomernosť odberu vody
■ Výpočet potreby vody
■ Potreba požiarnej vody
■ Predpokladaný budúci vývoj potreby pitnej vody na Slovensku

5. Vodné zdroje, ich zachytávanie a odber
■ Zdroje vôd
■ Vlastnosti tekutín
■ Vlastnosti zvodneného prostredia
■ Hydrogeologický prieskum, hydrogeologické mapovanie
■ Zdroje podzemných vôd
■ Zdroje povrchových vôd
■ Zdroje dažďových vôd
■ Ochranné pásma vodných zdrojov

6. Doprava a rozvod vody
■ Systémy zásobovania vodou
■ Smerové a výškové trasovanie potrubí
■ Tlakové pomery pri doprave vody - tlakové pásma
■ Hydraulické výpočty vodovodných potrubí a sietí
■ Materiál vodovodných potrubí
■ Armatúry a tvarovky vodovodných potrubí
■ Objekty vodovodných potrubí

7. Čerpacie stanice a čerpadlá
■ Delenie čerpadiel
■ Veličiny, jednotky a značky v čerpacej technike
■ Výkon a príkon čerpadla
■ Krátky opis hydrostatických a hydrodynamických čerpadiel
■ Pracovný bod hydraulického systému
■ Súbežná práca čerpadiel
■ Zmeny parametrov čerpacieho systému
■ Stručné porovnanie jednotlivých spôsobov regulácie
■ Hospodárnosť prevádzky čerpacieho systému
■ Zásady pre jednotné navrhovanie čerpacích staníc
■ Zosilovacie čerpacie stanice
■ Evakuačná stanica
■ Ochrana výtlačného potrubia proti hydraulickému rázu

8. Akumulácia vody
■ Význam a druhy akumulácie vody
■ Dlhodobá akumulácia vody
■ Krátkodobá akumulácia vody
■ Usporiadanie a rozdelenie vodojemov
■ Ekonomické hodnotenia výškového umiestnenia vodojemov
■ Zistenie objemu vodojemu
■ Stavenisko vodojemu, jeho prieskum a úprava
■ Druhy vodojemov a ich konštrukcia
■ Materiál a návrh konštrukcie vodojemov
■ Konštrukčné detaily vodojemov
■ Manipulačné komory podzemných vodojemov
■ Podmienky a skúšky vodotesnosti nádrží
■ Tepelná izolácia vodojemových nádrží
■ Odvodnenie základov nádrží podzemných vodojemov
■ Prevádzkové vystrojenie vodojemov

9. Projektová príprava a realizácia vodovodov
■ Projektová dokumentácia
■ Výstavba vodovodných potrubí
■ Bezpečnosť práce a ochrana zdravia
■ Realizačná dokumentácia vedenia stavby
■ Preberacie a kolaudačné konanie

10. Prevádzka a údržba
■ Zásady obsluhy a údržby
■ Obsluha a údržba objektov a zariadení na vodovodnom potrubí
■ Straty vody
■ Kontrola kvality vody pri odbere, doprave, akumulácií a distribúcií
■ Čistenie potrubia vodovodných sietí
■ Opravy vodovodných radov a prípojok
■ Prevádzka vodárenských zachytávadiel
■ Prevádzka čerpacích staníc
■ Prevádzka vodojemov
■ Bezpečnosť práce pri prevádzke, údržbe a odstraňovaní porúch
■ Riadenie prevádzky a údržby
■ Informačné systémy
■ Ochrana objektov verejného vodovodu
■ Zásobovanie vodou v období havarijných a krízových situácií
■ Prevádzkový poriadok
■ Komunikácia s odberateľmi
■ Štandardy kvality dodávaných tovarov a služieb pri prevádzkovaní verejných vodovodov

Dodatočné parametre

Kategória: Inžinierske stavby
Hmotnosť: 1.55 kg
Autor:: Kriš J.
Jazyk:: slovenský
Rok vydania:: 2006
Väzba:: tvrdá
Rozsah:: 800 + 4
Formát:: 175 × 250 × 50 mm
ISBN:: 80-227-2426-2
Farebnosť:: čiernobiely titul s farebnou prílohou

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo registrujte.

Nevypĺňajte toto pole: