Dôležitý oznam! Kníhkupectvo JAGA ukončilo svoju prevádzku a je zatvorené.

TSKP - 011 Bežné stavebné práce CENEKON

Neohodnotené
Značka: Cenekon
€52,80 –5 %
TSKP2018 Bezne stavebne prace v800
€52,80 –5 % €50,16
Na sklade

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie bežných stavebných prác ako sú betonárske, murárske, omietkarské, fasádne, mazaniny, podlahy a dokončovacie práce.

Detailné informácie

Podrobný popis

Obsah cenníka: 011 - Bežné stavebné práce
 • 11A01 Betonárske práce
  • Podkladné konštrukcie pod základy
  • Podkladné konštrukcie pod základy
  • Násyp pod základové konštrukcie
  • Prestupy v betónových základoch
  • Prestupy v betónových základoch
  • Základy
  • Betón základových dosiek prostý
  • Betón základových pásov prostý
  • Betón základových pätiek prostý
  • Betón základových múrov prostý
  • Betón základových dosiek železový
  • Betón základových pásov železový
  • Betón základových pätiek železový
  • Betón základových múrov železový
  • Debnenie základových dosiek
  • Debnenie základových pásov
  • Debnenie základových pätiek
  • Debnenie základových dosiek DOKA
  • Debnenie základových pásov DOKA
  • Debnenie základových múrov
  • Výstuž základových dosiek
  • Dodatočné vystužovanie konštrukcií betónových betonárskou oceľou
  • Výstuž základových pásov
  • Výstuž základových pätiek
  • Výstuž základových múrov nosných
  • Vystuženie a potiahnutie kostier základových konštrukcií
  • Základ pod motorové zariadenia
  • Prestupy v betóne
  • Prestupy v betónových stenách
  • Tesnenie pracovných škár
  • Tesnenie pracovných škár v betónových konštrukciách
  • Betón nadzákladových múrov
  • Betón prostý
  • Betón železový
  • Betón ľahký hutný
  • Debnenie
  • Múry z debniacich tvárnic QUAD-LOCK
  • Múry z debniacich tvárnic MEDMAX
  • Výstuž
  • Príplatok za predsádku pre umelý kameň
  • Komínové a ventilačné krycie dosky
  • Komínové a ventilačné krycie dosky
  • Preklady, rímsy, klenby
  • Betón železový prekladov, ríms, žľabových ríms, klenbových pásov
  • Debnenie klenbových pásov, ríms,  žľabových ríms, prekladov
  • Výstuž prekladov ríms, žľabov, žľabových ríms alebo klenbových pásov
  • Stĺpy a piliere
  • Stĺpy a piliere z betónu prostého
  • Stĺpy a piliere z betónu železového
  • Debnenie hranatých stĺpov
  • Debnenie hranatých stĺpov DOKA
  • Debnenie oblých stĺpov
  • Debnenie oblých stĺpov DOKA
  • Debnenie oblých stĺpov TUBBOX Multi
  • Výstuž stĺpov
  • Stĺpy železobetónové podľa formy
  • Stĺpy železobetónové do papierového debnenia
  • Steny a priečky
  • Betón stien a priečok prostý
  • Betón stien a priečok železový
  • Betón stien a priečok ľahký, liaporový
  • Debnenie VELOX3 011 Debnenie zvislé alebo šikmé
  • Debnenie stien a šácht DOKA
  • Výstuž stien a priečok, zvislých alebo odklonených od kolmice
  • Parapety a atiky
  • Betón múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradelných železový
  • Debnenie múrikov parapetných, atikových a zábradlia tradičné
  • Debnenie múrikov, parapetných, atikových a zábradlia DOKA
  • Výstuž múrikov parapetných, atikových, schodiskových, zábradlia a madiel
  • Zhotovenie výstuže múrikov parapetných, atikových
  • Nosné tepelnoizolačné prvky pre prerušenie tepelného mosta
  • Nádrže a rozvodové kanály
  • Nádržka v kotolni zo železového betónu
  • Príplatok za oddebnenie vnútorných stien kanálov
  • Kanály pre rozvody inžinierskych sietí
  • Stropy, klenby, nosníky z betónu
  • Betón klenieb prostý
  • Betón stropov, klenieb železový
  • Debnenie bez podpernej konštrukcie stropov
  • Debnenie VELOX zabudované
  • Podporná konštrukcia stropov
  • Dodatočné podoprenie stropov DOKA
  • Podperný systém DOKA Staxo 40
  • Debnenie stropov zabudované – oceľové rebrové
  • Stropy z panelov QUAD-DECK
  • Debnenie stropov DOKA
  • Debnenie čela dosky DOKA
  • Výstuž stropov
  • Nosné tepelnoizolačné prvky pre prerušenie tepelného mosta
  • Vyľahčenie stropov technológiou Cobiax
  • Betón nosníkov železový
  • Debnenie nosníkov
  • Podperná konštrukcia nosníkov
  • Debnenie prievlakov DOKA
  • Výstuž nosníkov
  • Nosné tepelnoizolačné prvky nosníkov pre prerušenie tepelného mosta
  • Debnenie fabiónov
  • Podhľady železobetónové z cementovej malty vrátane rabicového pletiva a výstuže
  • Úprava trámov vložením tŕňov
  • Úprava trámov pre zavesený podhľad
  • Stužujúce pásy a vence
  • Betón stužujúcich pásov a vencov železový
  • Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov
  • Výstuž stužujúcich pásov a vencov
  • Tepelnoizolačný obklad stužujúcich vencov a prekladov
  • Schodiská
  • Betón schodísk – železový
  • Výstuž schodísk
  • Prvky pre odhlučnenie schodísk
  • Debnenie podest a podstupňových dosiek, schodníc
  • Stupne dusané
  • Debnenie betónovaných stupňov
  • Strešné konštrukcie z betónu
  • Betón strešných konštrukcií železový
  • Debnenie strešných konštrukcií
  • Výstuž strešných konštrukcií
  • Rigoly z betónu
  • Rigol z betónu so zatretým povrchom
  • Šachty
  • Šachty pre vodomery a vodovodné uzávery
  • Kanalizačné šachty z betónu
 • 12A01 Murárske práce
  • Lomový kameň a betónové bloky
  • Lomový kameň a betónové bloky
  • Murivo základových pásov z lomového kameňa
  • Osadzovanie blokov z betónu pre základy
  • Murivo základových pätiek z lomového kameňa
  • Murivo nadzákladové z lomového kameňa
  • Murivo základové z tvárnic
  • Murivo základových pásov PREMAC
  • Tehlové murivá
  • Murivo tehlové podmuroviek pod stroje
  • Príplatok za zaoblenie muriva
  • Úprava líca pri murovaní neomietaného muriva bez škárovania
  • Aramidová výstuž
  • Aramidová výstuž do muriva
  • Tehly
  • Murivo nosné, výplňové, obkladové z tehál maloformátových pálených plných
  • Murivo nosné, výplňové, obkladové z tehál maloformátových pálených dierovaných
  • Murivo z tehál pálených lícových TERCA
  • Murivo nosné, výplňové z tehál pálených HELUZ
  • Murivo nosné, výplňové z tehál pálených POROTHERM
  • Murivo nosné, výplňové z tehál pálených TermoBRIK
  • Murivo nosné, výplňové z tehál pálených BRITTERM
  • Murivo nosné, výplňové, obkladové z tehál vápennopieskových
  • Tvárnice3 011 Murivo nosné, výplňové z tvárnic PREMAC
  • Murivo obvodové, nosné, výplňové z tvárnic LIATHERM a LIAPOR
  • Murivo nosné a výplňové z tvárnic DURISOL
  • Murivo nosné, výplňové z tvárnic YTONG
  • Murivo nosné, výplňové z tvárnic PORFIX
  • Murivo nosné, výplňové z tvárnic SILKA
  • Murivo nosné a nenosné z kvádrov SENDWIX
  • Murivo režné lícované nosné, výplňové, obkladové
  • Osadzovanie podkladných betónových kvádrikov
  • Murivo obkladové režné z kameňa lomársky upraveného
  • Murivo obkladové
  • Komíny
  • Murivo komínov a ventilácií voľné stojacích z tehál pálených
  • Puzdro komínového prieduchu z tehál šamotových
  • Murivo komínov a ventilácií voľné stojacích z tehál šamotových
  • Komínové teleso HELUZ
  • Komínové zostavy SCHIEDEL
  • Trojzložkový komín PRESPOR jedno a dvojprieduchový
  • Puzdro komínového prieduchu z kameninových rúr
  • Puzdro komínového prieduchu z pálených drenážok
  • Ukončujúca vrstva z tehál
  • Preklady
  • Keramické preklady HELUZ
  • Keramické preklady POROTHERM
  • Keramické preklady TermoBRIK
  • Keramické preklady BRITTERM
  • Preklady YTONG
  • Preklady PORFIX
  • Preklady SENDWIX
  • Klenby, rímsy, šachty
  • Murivo klenbových pásov na pripravenú skruž
  • Rímsy z dosiek Hurdis naplocho
  • Osadenie oceľových valcovaných nosníkov
  • Murivo šachiet
  • Piliere
  • Piliere štvorhranné pravouhlé z kameňa lomového
  • Piliere pravouhlé z tehál pálených
  • Piliere z debniacich tvárnic PREMAC
  • Piliere z tvárnic YTONG
  • Piliere pravouhlé z tehál vápennopieskových
  • Piliere pravouhlé z tehál šamotových
  • Priečky
  • Príplatok za zaoblenie murovaných priečok
  • Priečky jednoduché a múriky parapetné, atikové, schodišťové, zábradelné
  • Priečky a múriky z tehál pálených lícových TERCA
  • Priečky z tehál POROTHERM
  • Priečky z tehál TermoBRIK
  • Priečky z tehál BRITTERM
  • Priečky z tehál HELUZ
  • Priečky z tvárnic YTONG
  • Priečky z tvárnic PORFIX
  • Priečky z tehál vápennopieskových
  • Priečky z tvárnic SILKA
  • Priečky nosné a nenosné z kvádrov SENDWIX
  • Priečky z tvárnic LIAPOR
  • Pohľadové murivo z tvárnic LIAPOR
  • Priečky z tvárnic PREMAC
  • Priečky z tvárnic DURISOL
  • Drevené alebo oceľové plné steny
  • Ukotvenie priečok ku konštrukciám
  • Obmurovky, plentovanie
  • Obmurovka vaní, zamurovanie rýh, potrubí, ník, nosníkov
  • Prímurovky, zaplentovanie, tepelnoizolačné obklady
  • Prímurovky izolačné a ochranné z tehál pálených
  • Zaplentovanie rýh, potrubí drevocementovou doskou
  • Tepelnoizolačné dosky YTONG Multipor
  • Prímurovky izolačné a ochranné z tehál vápennopieskových
  • Zaplentovanie rýh, potrubí, nosníkov, výklenkov a ník
  • Zvukové izolácie
  • Izolácia proti šíreniu zvuku pri murovaní
  • Izolácia proti šíreniu zvuku
  • Izolácia proti šíreniu zvuku do zvislej medzery
  • Kanály
  • Kanály z pálených tehál
  • Dymový kanál
  • Stropy a vence
  • Stropný systém PREMACO
  • Stropný systém YTONG
  • Stropný systém PORFIX
  • Stropný systém PRESPOR
  • Stropný systém HURDIS
  • Stropný systém POROTHERM
  • Stropný systém HELUZ MIAKO
  • Stropný systém TermoBRIK
  • Stropný systém BRITTERM
  • Klenby valené z tehál pálených plných
  • Podperný systému DOKA
  • Osadzovanie oceľových nosníkov
  • Vencovky, obmurovka venca – YTONG, PORFIX, LIAPOR, HELUZ, POROTHERM, TermoBRIK, BRITTERM, SENDWIX
  • Tepelnoizolačné dosky YTONG Multipor
  • Schodnice, podesty
  • Osadzovanie železobetónových schodníc, podestových nosníkov
  • Schodiská
  • Schodiskové stupne železobetónové a kamenné
  • Schodišťové stupne YTONG
  • Stupne murované z tehál
  • Bočné múriky z tehál
  • Strechy
  • Strechy YTONG z nosníkov
  • Rigoly
  • Rigol do cementovej malty
  • Osadzovanie rámov a parapetov
  • Osadzovanie rámov
  • Osadzovanie rámov
  • Osadzovanie oceľových uholníkových rámov
  • Osadzovanie keramických odkvapníc
  • Osadzovanie parapetných dosiek železobetónových, teracových
  • Osadzovanie parapetných dosiek drevených
  • Osadzovanie parapetných dosiek z plastu
  • Šachty
  • Šachty pre vodomery a vodovodné uzávery
  • Kanalizačné šachty domové
  • Dilatačné vložky
  • Vložky do dilatačných škár zvislé z plsti, polystyrénu
  • Vložky do dilatačných škár zvislé z lepenky
  • Vložky do dilatačných škár zvislé z dosiek izolačných
  • Doplnkové konštrukcie a práce
  • Nadstrešný základ pre stožiar televíznej antény (STA)
  • Nadstavec komínový kameninový
  • Doplňujúce konštrukcie komínové dvierka
  • Osadzovanie drobných kovových predmetov
  • Osadenie schodiskových a balkónových zábradlí
  • Drôty pre napínanie pletiva pod omietku
  • Príprava pre napínanie pletiva z dreva
  • Kŕmne žľaby pre dobytok
  • Ostatné poľnohospodárske konštrukcie
  • Vetranie a izolácia
  • Vetracie kanáliky
  • Izolačná vrstva z tehál naplocho
  • Vetrací pás z tvárnic
  • Odvetrávacie rúry na rovných strechách
  • Chemické kotvy
  • Chemické kotvy
 • 13A01 Omietkarské a ďalšie fasádne práce
  • Prípravné práce
  • Prípravné práce
  • Zakrývanie pred znečistením
  • Vnútorné omietky – Stropy
  • Príplatky k vnútornej omietke stropov
  • Vnútorná omietka stropov zo suchých zmesí
  • Cementovanie vnútorných stropov (náterom)
  • Vyspravenie povrchu stropov
  • Vnútorná omietka stropov WEBER – TERRANOVA
  • Vnútorná omietka stropov BAUMIT
  • Vnútorná omietka stropov CEMIX
  • Vnútorná omietka stropov RIGIPS
  • Vnútorná omietka stropov POROTHERM
  • Vnútorná omietka stropov YTONG
  • Potiahnutie vnútorných stropov pletivom
  • Obrúsenie vnútorných výstupkov betónu
  • Vnútorné omietky – Steny
  • Príplatky k vnútorným omietkam stien, pilierov a stĺpov
  • Vnútorná omietka stien zo suchých zmesí
  • Cementovanie vnútorných stien (náterom)
  • Vyspravenie, zatretie škár
  • Vnútorná omietka stien WEBER – TERRANOVA
  • Vnútorná omietka stien BAUMIT
  • Vnútorná omietka stien CEMIX
  • Vnútorná omietka stien RIGIPS
  • Vnútorná omietka stien POROTHERM
  • Vnútorná omietka stien YTONG
  • Omietacie profily
  • Potiahnutie vnútorných stien pletivom
  • Vnútorné omietky – Svetlíky, šachty a kanaly
  • Omietka svetlíkov a výťahov – vápennocementová
  • Omietka svetlíkov a výťahov – cementová
  • Prevetrávané fasády – Podhľady
  • Montáž podhľadu prevetrávanej fasády na oceľovej konštrukcii
  • Montáž podhľadu prevetrávanej fasády na hliníkovej konštrukcii
  • Montáž podhľadu prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek na kombinovanej nosnej konštrukcii
  • Vonkajšie omietky – Podhľady
  • Vonkajšia omietka podhľadov zo suchých zmesí
  • Zakrývanie pred úpravou povrchu panelov
  • Zatretie škár
  • Vonkajšia omietka podhľadov WEBER – TERRANOVA
  • Vonkajšia omietka podhľadov BAUMIT
  • Vonkajšia omietka podhľadov STOMIX
  • Vonkajšia omietka podhľadov PROFI
  • Vonkajšia omietka podhľadov CAPAROL – CAPATECT
  • Vonkajšia omietka podhľadov JUB
  • Vonkajšia omietka podhľadov CEMIX
  • Vonkajšia omietka podhľadov POROTHERM
  • Vonkajšia omietka podhľadov YTONG
  • Potiahnutie vonkajších podhľadov pletivom
  • Kamenárske opracovanie pemrlovaním
  • Prevetrávané fasády – Steny
  • Montáž stien prevetrávanej fasády na oceľovej konštrukcii
  • Montáž stien prevetrávanej fasády na hliníkovej konštrukcii
  • Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek na na kombinovanej nosnej  konštrukcii
  • Montáž tepelnej izolácie stien prevetrávanej fasády
  • Vonkajšie omietky – Steny
  • Príplatky k vonkajším omietkam stien, pilierov, stĺpov a podhľadov
  • Vonkajšia omietka stien zo suchých zmesí
  • Vyspravenie povrchu
  • Vonkajšia omietka stien PCI
  • Vonkajšia omietka stien WEBER – TERRANOVA
  • Vonkajšia omietka stien BAUMIT
  • Vonkajšia omietka stien STOMIX
  • Vonkajšia omietka stien PROFI
  • Vonkajšia omietka stien CAPAROL – CAPATECT
  • Vonkajšia omietka stien CEMIX
  • Vonkajšia omietka stien STO
  • Vonkajšia omietka stien POROTHERM
  • Vonkajšia omietka stien YTONG
  • Vonkajšia omietka stien JUB
  • Maltovinová úprava na povrchu
  • Potiahnutie vonkajších stien pletivom
  • Hydrofobizácia (Lukofob)
  • Fasádne nátery WEBER – TERRANOVA
  • Fasádne farby a nátery BAUMIT
  • Fasádne farby STOMIX
  • Fasádne farby PROFI
  • Fasádne farby PCI
  • Fasádne farby CAPAROL
  • Fasádne farby JUB
  • Kontaktné zatepľovacie systémy (ETICS)
  • Kontaktný zatepľovací systém – všeobecne
  • Kontaktný zatepľovací systém PCI MultiTherm a systém Pecitherm (BASF)
  • Kontaktný zatepľovací systém BAUMIT
  • Kontaktný zatepľovací systém WEBER – TERRANOVA
  • Kontaktný zatepľovací systém CAPATECT (CAPAROL)
  • Kontaktný zatepľovací systém STOMIX
  • Kontaktný zatepľovací systém PROFI
  • Kontaktný zatepľovací systém JUBIZOL
  • Kontaktný zatepľovací systém STO
  • Kontaktný zatepľovací systém STYREXON
  • Kontaktný zatepľovací systém SMARTwall
  • Príslušenstvo ku KZS (ETICS)
  • Príslušenstvo ku KZS (profily a lišty)
  • Príslušenstvo ku KZS PCI (BASF)
  • Príslušenstvo ku KZS BAUMIT
  • Príslušenstvo ku KZS WEBER – TERRANOVA
  • Príslušenstvo ku KZS CAPATECT (CAPAROL)
  • Príslušenstvo ku KZS STOMIX
  • Príslušenstvo ku KZS PROFI
  • Príslušenstvo ku KZS JUBIZOL
  • Príslušenstvo ku KZS STO
  • Vetracie mriežky
  • Búdky pre vtáctvo a netopiere
  • Dokončovacie práce a nátery
  • Škárovanie maltou
 • 14A01 Mazaniny, potery, podlahy
  • Mazaniny a podkladné vrstvy
  • Mazaniny a podkladné vrstvy
  • Podpodlahová vrstva VELOX
  • Mazanina z betónu prostého
  • Mazanina z betónu prostého s polypropylénovými vláknami
  • Príplatky k mazaninám
  • Podlahy priemyselné (pancierové)- povrchové úpravy
  • Ochrana mazaniny ošetrovacím prostriedkom
  • Mazanina z betónu vystužená vláknami DRAMIX
  • Mazanina z betónu ľahkého
  • Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách
  • Výstuž mazanín z betónov a z ľahkých betónov
  • Násypy
  • Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého
  • Násyp pod podlahy z kameniva, piesku
  • Násyp pod podlahy z penového skla
  • Násyp pod podlahy z recyklátu
  • Dlažba
  • Dlažba na sucho na rektifikačné terče
  • Dlažba z tehál keramických
  • Dlažba z tehál šamotových
  • Dlažba z dlaždíc betónových
  • Dlažba z dlaždíc betónových na sucho na ploché strechy
  • Dlažba z drevených klátikov
  • Potery
  • Prípravné a pomocné práce pre potery
  • Príplatky k cenám poterov
  • Anhydritový (sadrový) samonivelizačný poter zo suchých zmesí
  • Anhydritový (sadrový) samonivelizačný poter BAUMIT
  • Anhydritový (sadrový) samonivelizačný poter CEMIX
  • Anhydritová (sadrová) samonivelizačná podlahová stierka PCI
  • Cementový poter zo suchých zmesí
  • Cementový poter BAUMIT
  • Cementový poter Weber – Terranova
  • Cementový poter CEMIX
  • Cementový poter PCI
  • Cementový samonivelizačný poter zo suchých zmesí
  • Cementová samonivelizačná stierka BAUMIT
  • Cementová samonivelizačná podlahová hmota Weber – Terranova
  • Cementová samonivelizačná stierka CEMIX
  • Cementová samonivelizačná stierka PCI
  • Boxitocementový tepelnoizolačný poter
  • Barytový poter zo suchých zmesí
  • Vložka z pletiva alebo mriežky do poteru alebo mazaniny
  • Asfaltový poter
  • Ostatné konštrukcie – soklíky, škáry, konštrukcie v poľnohospodárskych objektoch
  • Soklíky z cementovej malty pre omietky
  • Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách
  • Rezanie škár v čiastočne zatvrdnutej mazanine
  • Stratené debnenie z HDPE tvaroviek a izolácia proti vlhkosti
  • Konštrukcie v poľnohospodárskych objektoch
 • 12A02 Dokončujúce konštrukcie a práce
  • Dokončujúce konštrukcie a práce
  • Vyčistenie
  • Vyplnenie škár polyuretánovou penou
 • 99A02 Presun hmôt
  • Presun hmôt
  • Presun hmôt
  • Presun hmôt pre budovy

Dodatočné parametre

Kategória: Knihy
Hmotnosť: 0.71 kg
Edícia:: TSKP 2018
Jazyk:: slovenský
Rok vydania:: 2018
Rozsah:: 408 + 4
Formát:: 170 × 240 × 20 mm
Farebnosť:: čiernobiely titul
Väzba:: mäkká

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo registrujte.

Nevypĺňajte toto pole:

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie