Matematika, fyzika, chémia

Najpredávanejšie

27 položiek celkom
Akusticke vlastnosti staveb konstrukcii v800
Akustické vlastnosti stavebných konštrukcií a materiálov Jozef Zajac.
Na sklade
40010322

Vysokoškolská učebnica obsahuje základné pojmy a kritériá akustiky stavebných konštrukcií a materiálov, vnútorných priestorov a akustických...

 
€4,39
Akustika budov 1 2015 v800
Akustika budov 1 Peter Tomašovič, Dušan Dlhý, Peter Buday.
Na sklade
40010604

Stavebná a urbanistická akustika. V učebnici sú spracované najnovšie odborné, teoreticko-experimentálne poznatky, normatívne požiadavky a...

 
€18
Aplikovana matematika v800
Aplikovaná matematika Martin Knor.
Na sklade
40010310

Optimalizačné metódy. Tento učebný text je určený študentom štvrtého a piateho ročníka Stavebnej fakulty STU. Predstavuje spísané a v niektorých...

 
€2,79
Building physics v800
Building Physics Monika Rychtáriková.
Na sklade
40010424

Introduction to noise control and building acoustics. Acoustics is relevant in many fields of science, technology, culture, and society in...

 
€3,24
Cvicenia z matematiky 1 RP v800
Cvičenia z matematiky 1 Lucia Vavríková, Mária Ždímalová.
Na sklade
40010622

Riešené príklady. Tento učebný text je určený pre študentov prvého ročníka Stavebnej fakulty STU, pre predmet Matematika 1, odbory Inžinierske...

 
€5,70
Deskriptivna geometria Navody v800
Deskriptívna geometria Darina Kyselová a kolektív.
Na sklade
40010556

Návody na cvičenia. Predložený učebný text je pomôckou na cvičenia z predmetu Deskriptívna geometria a pri príprave na skúšku z deskriptívnej...

 
€6,13
Diferencne metody riesenia inzinierskych uloh v800
Diferenčné metódy riešenia inžinierskych úloh Angela Handlovičová, Hana Schiesslová.
Na sklade
40010387

Skriptá sú určené študentom inžinierskeho štúdia a zahŕňajú základné poznatky numerického riešenia diferenciálnych rovníc diferenčnými metódami....

 
€3,15
Fyzika Zbierka uloh 2 v800
Fyzika Juraj Veselovský.
Na sklade
40010291

Zbierka úloh 2. Skriptá sú určené ako učebná pomôcka pre všetky študijné odbory na SvF STU v predmete Fyzika. Dopĺňajú skriptá Fyzika 2 (Kmity a...

 
€2,93
Fyzika 1 v800
Fyzika 1 Ivan Baník, Marcela Chovancová, Jozef Zámečník.
Na sklade
40010378

Mechanika a hydromechanika. Skriptá sú učebnou pomôckou predmetu Fyzika pre študentov Stavebnej fakulty STU. Cieľom je oboznámiť poslucháča so...

 
€5,68
Fyzikalne principy merania v800
Fyzikálne princípy merania Juraj Veselský.
Na sklade
40010438

Meranie teploty a tepelných veličín. Publikácia je určená ako študijná príručka pre študentov doktorandského stupňa štúdia na Stavebnej fakulte...

 
€3,08
Gravimetria v800
Gravimetria Juraj Janák.
Na sklade
40010455

Tieto skriptá sú určené najmä študentom druhého stupňa študijného programu Geodézia a kartografia na Stavebnej fakulte STU v Bratislave. Pokúšajú...

 
€5,19
Chemia vody LC v800
Chémia vody Ján Ilavský.
Na sklade
40010581

Laboratórne cvičenia. Úvodná časť skript oboznamuje študentov so základnými pojmami, chemickým názvoslovým, chemickým sklom a pomôckami...

 
€7,04
Chemia vody a hydrobiologia v800
Chémia vody a hydrobiológia Ján Ilavský, Danka Barloková, Ferdinand Biskupič.
Na sklade
40010410

Skriptá sú určené poslucháčom Stavebnej fakulty, študijný odbor Vodné hospodárstvo a vodné stavby. Majú poskytovať základné poznatky o pôvode a...

 
€10,07
Matematicka kartografia v prikladoch v800
Matematická kartografia v príkladoch Margita Vajsáblová, Daniel Szatmári.
Na sklade
40010636

Táto monografia je určená pre študentov študijných programov zameraných na geodéziu, kartografiu, kataster nehnuteľností, geografické informačné...

 
€9
Matematika 1 2 v800
Matematika I, II Katarína Trokanová.
Na sklade
40010541

Riešené príklady. Táto zbierka je určená poslucháčom prvého ročníka Stavebnej fakulty STU v Bratislave. Obsahuje vzorové príklady, úlohy na...

 
€5,38
Mathematics 1 v800
Mathematics 1
Na sklade
40010528

Textbook.Zuzana Krivá. Points and vectors in Cartesian coordinate system. Basic operations with vectors. Scalar and vector products.; The...

 
€4,20
Na zaciatku bol Newton v800
Na začiatku bol Newton Eva Majerníková.
Na sklade
40010645

Isaac Newton a Albert Einstein zaujímajú v anketách vedcov o najvýznamnejší prínos v histórii vedy striedavo prvé a druhé miesto. Keďže ich...

 
€14,29
Pracovne listy 1 v800
Pracovné listy I Zuzana Havranová.
Na sklade
40010595

Zbierka pracovných listov obsahuje výber úloh na konštrukčné riešenie v troch zobrazovacích metódach, v Mongeovej projekcii, v axonometrii, v...

 
€4,48
Prudenie kvapalin a plynov v800
Prúdenie kvapalín a plynov Peter Frolkovič.
Na sklade
40010521

Skriptá si kladú za cieľ oboznámiť čitateľa so základnými princípmi matematických modelov prúdenia tekutín, kde pod názvom "tekutina" budeme...

 
€4,14
Riesenie uloh Pracovne listy 1 v800
Riešenie úloh – Pracovné listy I, Deskriptívna geometria I
Na sklade
40010611

Zimný semester. Zuzana Havranová. Zbierka vznikla ako reakcia na výzvu študentov vypracovať dané úlohy, aby si podľa nich mohli skontrolovať...

 
€7,86
Spracovanie obrazu v800
Spracovanie obrazu Zuzana Krivá, Karol Mikula, Oľga Stašová.
Na sklade
40010602

Vybrané kapitoly z prednášok. Cieľom týchto skrípt je stručne oboznámiť čitateľa s problematikou spracovania digitálneho obrazu a videa. Pod...

 
€9,45
Hore
Ďalšie produkty