Oceňovanie stavebných prác

Neohodnotené
 
  • 1 z 2
 

Klasifikácie, kalkulovanie, oceňovanie a rozpočtovanie.
Jozef Čavojský.

Problematika oceňovania, kalkulovania a rozpočtovania je v podmienkach stavebnej výroby odborne i časovo náročná. Je vymedzená konkrétnymi architektonicko-technickými riešeniami, staveniskovými a teritoriálnymi podmienkami, legislatívou a technologicko-kapacitnými možnostámi subjektu realizujúceho stavbu.

Dostupnosť Skladom
€20    
Kód tovaru 12200053
Značka Cenekon
Kategória Stavebné sadzobníky
 

V publikácii sú zapracované a prezentované aj viaceré výstupy z riešenia úloh Vedy a Výskumu, zadané MVaVP SR, resp. riešené v gescii MVRR SR a Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Problematika oceňovania, kalkulovania a rozpočtovania je v podmienkach stavebnej výroby odborne aj časovo mimoriadne náročná. Pri každej zákazke (stavbe), konkrétnom pracovisku (stavenisku) a lokalite (regióne) si vyžaduje špecifický a neopakovateľný prístup. Je vymedzená konkrétnymi architektonicko-technickými riešeniami, staveniskovými a teritoriálnymi podmienkami, legislatívou a technologicko-kapacitnými možnostámi subjektu realizujúceho stavbu. Nerešpektovanie normatívnych, bezpečnostných, protipožiarnych, právnych, dodacích, kvalitatívnych a iných daností vedie často k znehodnoteniu výsledkov týchto technicko-ekonomických činností. Naopak vysoký stupeň poznania predmetných daností má u spracovateľa a posudzovateľa výstupov z cenotvorby a rozpočtovania nezastupitelné miesto, lebo nielen zníži riziko vážnych kalkulačných pochybení, ale umožní mu konať erudovane a suverénne. Cieľom by mala byť schopnosť analyzovať a následne zohľadniť aspoň extrémne rozdiely oproti štandardným. Nielen nákladovou kvantifikáciou, ale aj korekciou časových, kapacitných a kvalitatívnych predpokladov vlastnej realizácie stavby. Uvedené skutočnosti by si mali uvedomovať aj zmluvní partneri. Prevládať musí snaha o objektívne ohodnotenie predmetu zmluvy. Zanedbanie alebo ignorovanie tejto trhovej axiómy môže viesť k dampingovej (stratovej), alternatívne neprimerane vysokej (neetickej) zmluvnej cene.

1. Problematika stavebného práva a legislatívny rámec cenotvorby, kalkulovania a rozpočtovania
■ Zákony upravujúce investičný proces
■ Legislatívne predpisy definujúce triediace a klasifikačné systémy
■ Zákony a vyhlášky priamo ovplyvňujúce cenotvorbu, kalkulovanie a rozpočtovanie
■ Slovenské technické normy (STN)

2. Triediace a klasifikačné systémy
■ Jednotná klasifikácia stavebných objektov (JKSO)
■ Klasifikácia stavieb (KS)
■ Klasifikácia produkcie (KP)
■ Triednik stavebných konštrukcií a prác (TSKP)
■ Triednik stavebných prác (TSP)
■ Triedenie a klasifikácia materiálov, stavebných profesií, strojov a mechanizmov

3. Ceny - oceňovanie
■ Cena
■ Druhy cien
■ Komponenty cien a metódy cenotvorby
■ Smerné orientačné oceňovacie nástroje (SON)
■ Hodinové zúčtovacie sadzba (HZS)
■ Špeciálne agregované nástroje
■ Technicko-ekonomické (objektové) ukazovatele (TEU)
■ Ceny projektových prác a inžinierskych činností
■ Celková cena stavby

4. Kalkulácie - kalkulovanie
■ Druhy a metódy kalkulácie
■ Kalkulácia priamych nákladov
■ Kalkulácia nepriamych nákladov
■ Zisk (riziko)

5. Rozpočet (prepočet) - rozpočtovanie
■ Tvorba rozpočtu (prepočtu)
■ Výber technologie, stanovenie technologického reprezentanta a aplikácia v rozpočte
■ Vlastné zostavenie rozpočtov (prepočtov)

6. Kalkulácia špecifických nákladových titulov
■ Nákladové tituly vyjadrujúce staveniskové a územné vplyvy
■ Objektivizácia, valorizácia, optimalizácia SON a práce navyše
■ Skúšky stavebno-montážnych prác
■ Prirážky a zrážky
■ Presun hmôt
■ Modifikovaná sadzba kompletačnej prirážky (KP)
■ Daň z pridanej hodnoty

Hmotnosť 0.77 kg
Autor: Čavojský J.
Jazyk: slovenský
Rok vydania: 2012
Sadzba DPH: 10 %
Väzba: mäkká
Rozsah: 320 + 4
Formát: 170 × 240 × 16 mm
ISBN: 978-80-970678-1-6
Podtitul: Klasifikácie, kalkulovanie, oceňovanie a rozpočtovanie
Farebnosť: farebný titul

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní môžu vkladať príspevky. Prosíme, prihláste se alebo sa zaregistrujte .

Nevypĺňajte toto pole:
 
Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači. Viac informácií