O nás

O e-shope www.jagastore.sk

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.jagastore.sk je vydavateľstvo JAGA, ktoré je najväčším vydavateľom časopisov a kníh z oblasti stavebníctva, architektúry a bývania na Slovensku. Zámerom nášho e-shopu je ponúknuť zákazníkom čo najviac literatúry z produkcie slovenských i českých vydavateľov. Sortiment sme rozdelili do troch hlavných skupín: knihy, skriptá a časopisy. Aj keď ide primárne o tovar so zameraním na stavebníctvo ponuku sme obohatili aj o tituly z iných segmentov tak, aby si na svoje prišla nielen odborná verejnosť, ale aj bežný čitateľ, ktorý náš e-shop navštívi.

Prevádzkovateľ eshopu www.jagastore.sk
JAGA GROUP, s.r.o.

Sídlo: JAGA GROUP, s.r.o., Imricha Karvaša 2, 811 07 Bratislava
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 30343/B, ZI: 7.635,- EUR, SP: 7.635,- EUR
IČO: 35 705 779
IČ DPH: SK2020265258

Kancelária, poštová adresa:
Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42

Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 702114133/7500
IBAN: SK94 7500 0000 0007 0211 4133
SWIFT: CEKOSKBX
Majiteľ účtu: JAGA GROUP, s.r.o.

O vydavateľstve JAGA GROUP

Naša spoločnosť vznikla v roku 1993 a od začiatku sa formovala ako vydavateľstvo stavebníckej literatúry. Počas svojej existencie vydala viac ako 600 odborných i populárnych titulov. Od roku 2002 vydáva časopisy, ktoré tematicky zaplnili chýbajúce miesto na trhu. Do portfólia spoločnosti patria tituly: Môj dom, Urob si sám, Záhrada, Tvorivé bývanie, Projekty rodinných domov, Všetko o ..., ASB, Stavebné materiály, TZB Haustechnik, Inžinierske stavby a Správa budov. Okrem printových produktov naša spoločnosť prevádzkuje aj internetové portály: www.mojdom.sk, www.urobsisam.sk, www.zahrada.skwww.asb.sk, Pri tvorbe všetkých produktov autorsky úzko spolupracujeme s uznávanými odborníkmi zo svojich oblastí, odbornými cechmi a komorami, tak aby naše tituly prinášali aktuálne a najmä naozaj prínosné informácie. Našimi čitateľmi sú laici, študenti, pedagógovia, inžinieri a architekti z praxe, zamestnanci realizačných firiem, výrobcovia, predajcovia, aj zamestnanci samospráv. Aktuálnu ponuku vydavateľstva JAGA si môžete prísť osobne pozrieť do kníhkupectva JAGA, ktoré sídli v budove Stavebnej fakulty na Ul. Imricha Karvaša 2 v Bratislave. Spoločnosť JAGA má svoje zastúpenie aj v Českej republike vo forme vydavateľstva Jaga Media.