Kontakty

 

 

E-mail: objednavky@jagastore.sk, knihkupectvo@jaga.sk

Informácie pre platbu prevodom

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 702114133/7500
IBAN: SK9475000000000702114133
SWIFT: CEKOSKBX
Variabilný symbol: zadajte číslo Vašej objednávky

Informácie o tovare, objednávkach a reklamáciách

E-mail: objednavky@jagastore.sk
Tel.: 02/50 200 200

Prevádzkovateľ internetového obchodu

JAGA GROUP, s.r.o.
Sídlo: Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava - mestská časť Lamač
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vl. č.: 30343/B, ZI: 7.635,- EUR, SP: 7.635,- EUR
IČO: 35705779
IČ DPH: SK2020265258
DIČ: 2020265258

Korešpondenčná adresa: JAGA GROUP, s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava 42

Internetová stránka spoločnosti: www.jaga.sk