Sadzobník Unika 2024

6 hodnotení
Značka: Unika
21 €
Na sklade

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností.

Vydanie sadzobníka obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená, v závislosti od aktuálneho rozpočtového nákladu stavby a od vývoja ekonomických ukazovateľov v hospodárstve.
Ceny projektových prác sa vzhľadom na výrazné zmeny cien stavieb oproti stavu zo začiatku roku 2023 menia. Nárastom ceny stavby rastie aj cena projektových prác, avšak nakoľko táto zmena cien nieje presne priamoúmerná, tak boli upravené aj ceny v tabuľkách, tak aby presnejšie zohľadňovali aktuálnu infláciu v NH podľa údajov Štatistického úradu SR. Vydanie sadzobníka obsahuje tiež odporúčané hodinové sadzby pre projektové práce.

Detailné informácie

Podrobný popis

Vydanie sadzobníka obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny projektových prác a inžinierskych činností určené algoritmicky v závislosti od náročnosti kategórie a pásma, do ktorého je stavba zaradená, v závislosti od aktuálneho rozpočtového nákladu stavby a od vývoja ekonomických ukazovateľov v hospodárstve.
Ceny projektových prác sa vzhľadom na výrazné zmeny cien stavieb oproti stavu zo začiatku roku 2023 menia. Nárastom ceny stavby rastie aj cena projektových prác, avšak nakoľko táto zmena cien nieje presne priamoúmerná, tak boli upravené aj ceny v tabuľkách, tak aby presnejšie zohľadňovali aktuálnu infláciu v NH podľa údajov Štatistického úradu SR. Vydanie sadzobníka obsahuje tiež odporúčané hodinové sadzby pre projektové práce.

Zásady percentuálneho rozdelenia ceny projektových prác a inžinierskych činností, ako aj percentuálne rozdelenie ceny do jednotlivých fáz týchto činností zostávajú v pôvodnej štruktúre socialistického stavebníctva - podľa ešte platného stavebného zákona.

Podrobnejšie rozdelenie ceny projektových prác za vypracovanie jednotlivých častí projektovej dokumentácie nie sú predmetom sadzobníka. Takáto úprava by mohla oslabiť funkciu manažéra projektu, ktorý zodpovedá za komplexné zhotovenie projektovej dokumentácie a za jej koordináciu tak, ako je to v štátoch EÚ (honorárové poriadky). Ocenenie jednotlivých častí projektovej dokumentácie je potrebné dohodnúť individuálne vo väzbe na rozsah a zložitosť týchto častí dokumentácie.

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
1.1 Vymedzenie obsahu základných pojmov
1.2 Dohoda o cene
1.3 Kvalitatívne a dodacie podmienky
1.4 Poddodávky
1.5 Zaplatenie ceny
1.6 Zastavené práce

2. NAVRHOVANIE CENY NA ZÁKLADE KALKULÁCIE
2.1 Inžinierske činnosti
2.2 Projektové výkony
2.3 Návrh ceny na základe kalkulácie nákladov a zisku
2.4 Návrh ceny na základe hodinových sadzieb

3. NAVRHOVANIE PONUKOVEJ CENY INŽINIERSKO-PROJEKTOVÝCH ČINNOSTÍ NA ZÁKLADE ODPORÚČANÝCH MIN. A MAX. CIEN
PODĽA TAB. č. 1 -15
3.1 Spracovanie návrhu ceny
3.2 Overenie pásma zložitosti a náročnosti inžiniersko-projektových činností
3.3 Súbor výkonov inžiniersko-projektových činností
3.3.1 Základný súbor výkonov inžiniersko-projektových činností v jednotlivých výkonových fázach pre priemyselné a ostatné stavby
3.3.2 Súbor výkonov pre novobudované líniové stavby
3.3.3 Súbor výkonov pri spracovaní dokumentácie predprojektovej prípravy
3.3.4 Súbor výkonov pre dopracovanie projektu pre stavebné povolenie, pre potreby výberu zhotoviteľa stavby alebo časti stavby
3.3.5 Súbor výkonov IČ a PČ pre vrty na prieskum a ťažbu
3.3.6 Súbor výkonov pre spracovanie energetických auditov
3.4 Práce a výkony nezahrnuté v cene

3.5 ZARADENIE FUNKČNÝCH ČASTÍ STAVIEB DO PRÍSLUŠNÝCH KATEGÓRIÍ A DO PÁSMA ZLOŽITOSTI A NÁROČNOSTI PRE NÁVRH CENY

PODĽA TABULIEK č. 1 - 15
TABUĽKOVÁ ČASŤ
TABUĽKY PRE NAVRHOVANIE PONUKOVÝCH CIEN č. 1 - 15

4. NÁVRH CENY ZA PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU INTERIÉRU
4.1 Základné ustanovenia
4.2 Výpočet ponukovej ceny
4.3 Návrh ceny za projektovú dokumentáciu interiéru
4.4 Kvalitatívne podmienky pre uplatnenie ceny
4.5 Práce nezahrnuté v cene projektovej dokumentácie
4.6 Návrh ceny projektovej dokumentácie interiéru - Tabuľka č. 16

5. NÁVRH CENY ZA ZAMERANIE A VYHOTOVENIE DOKUMENTÁCIE SKUTOČNÉHO STAVU STAVEBNÝCH OBJEKTOV
5.1 Zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu
5.2 Rozdelenie objektov do pásiem náročnosti
5.3 Návrh ceny za zameranie a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu v mierke 1:100 - Tabuľka č. 17

6. NÁVRH ODMENY (PROVÍZIE) ZA SPROSTREDKOVANIE PRÍLEŽITOSTI UZAVRIEŤ ZMLUVU PRE POTREBY VÝSTAVBY
PRÍLOHOVÁ ČASŤ
Príloha č. 1 - Obsah návrhu na vydanie územného rozhodnutia a prikladanej dokumentácie
Príloha č. 2 - Obsah a rozsah projektu stavby prikladaného k žiadosti o vydanie stavebného povolenia
Príloha č. 3 - Odporúčaný podrobný obsah a rozsah jednotlivých častí realizačného projektu
Príloha č. 4 - Odporúčaný obsah a rozsah odborného autorského dohľadu
Príloha č. 5 - Odporúčaný obsah a rozsah technického dozoru objednávateľa
Príloha č. 6 - Dokumentácia skutočného realizovania stavby a zjednodušená dokumentácia skutočného zrealizovania stavby (pasport)
Príloha č. 7 - Obsah, rozsah a podmienky komplexného vyskúšania
Príloha č. 8 - Činnosti súvisiace s riadením kvality stavby a spracovanie dokumentácie pre riadenie kvality
Príloha č. 9 - Zákon č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty
Príloha č. 10 - Zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v aktuálnom znení a vykonávacia vyhláška č. 83/2008 Z. z.
Príloha č. 11 - Zoznam dokladov, ktoré pripraví zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby
Príloha č. 12 - Obsah dokumentácie vedenia stavby
Príloha č. 13 - Obsah a rozsah stavebného dozoru
Príloha č. 14 - Členenie služieb zaradených v štatistickej klasifikácii produkcie pre architektonické a inžinierske činnosti.
Príloha č. 15 - Vecná náplň stavebnej časti a technologickej časti stavby
Príloha č. 16 - Zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní (účinný od 1.4.2024)
Príloha č. 17 - Zákon č. 201/2022 Z.z. o výstavbe (účinný od 1.4.2024)

Dodatočné parametre

Kategória: Knihy
Hmotnosť: 0.22 kg
Jazyk:: slovenský
Rok vydania:: 2024
Väzba:: mäkká
Rozsah:: 160 + 4
Formát:: 150 × 210 × 9 mm
ISBN:: 978-80-88966-96-8
Farebnosť:: čiernobiely titul

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo sa registrujte.

Nevypĺňajte toto pole: