Dôležitý oznam! Kníhkupectvo JAGA ukončilo svoju prevádzku a je zatvorené.

TSKP - 721 Zdravotechnické inštalácie budov CENEKON

Neohodnotené
Značka: Cenekon
€28,60 –5 %
TSKP2018 Zdravotechnicke instalacie budov v800
€28,60 –5 % €27,17
Na sklade

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie prác na vodovodoch, kanalizácii, plynovodoch, strojných vybaveniach a zariaďovacích predmetoch v objektoch.

Detailné informácie

Podrobný popis

Obsah cenníka: 721 - Zdravotechnické inštalácie budov
 • 88A01 Vnútorné kanalizácie
  • Potrubie z kameninových rúr normálnych
  • Potrubie z plastických hmôt
  • Prípojky a výpustky na potrubí
  • Podlahové a dvorné vpusty
  • Zápachové uzávierky
  • Terasové a balkónové vtoky
  • Strešné vtoky
  • Lapače strešných splavenín
  • Montáž kalových posúvačov
  • Ventilačné hlavice
  • Privzdušňovací ventil
  • Skúška tesnosti kanalizácie
  • Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu
 • 88A02 Vnútorný vodovod
  • Potrubie z liatinových tlakových rúr prírubových
  • Potrubie z liatinových tlakových rúr hrdlových
  • Potrubie zo závitových rúr pozinkovaných
  • Potrubie zo závitových rúr asfaltovaných
  • Potrubie z oceľových rúrok závitových
  • Potrubie z medených a nerezových rúrok
  • Potrubie z plastických hmôt
  • Potrubie z plasthliníkových hmôt
  • Ochrana potrubia z plstí, gumové vložky
  • Prípojky k strojom a zariadeniam
  • Montáž armatúr prírubových
  • Montáž armatúr závitových
  • Požiarne príslušenstvo
  • Vodomery
  • Armatúry pre filtráciu a úpravu vody
  • Prepláchnutie, dezinfekcia a tlakové skúšky vodovodného potrubia
  • Presun hmôt pre vnútorný vodovod
 • 88A03 Vnútorný plynovod
  • Potrubie z medených rúrok
  • Potrubie z medených rúrok
  • Potrubie z plasthliníkových rúrok
  • Potrubie z rúr oceľových spájaných zvarovaní
  • Prípojky k plynomerom
  • Potrubie z nerezových vlnovcových rúrok
  • Prípojky k plynovodným strojom a zariadeniam
  • Montáž prírubových armatúr
  • Montáž armatúr plynovodných s jedným závitom
  • Montáž armatúr plynovodných s dvomi závitmi
  • Presun hmôt pre vnútorný plynovod
 • 88A04 Strojné vybavenie
  • Montáž čerpadiel vodovodných
  • Montáž čerpadiel vodovodných
  • Montáž čerpadiel
  • Montáž domových vodární a tlakových nádob
  • Domové vodárne
  • Montáž príslušenstva domových vodární
  • Montáž tlakových nádrží
  • Montáž úpravní TUV
  • Montáž ručných kompresorov
  • Montáž prečerpávacích zariadení
  • Presun hmôt pre strojné vybavenie
 • 88A05 Zariaďovacie predmety
  • 3 721 Montáž záchodov
  • 3 721 Montáž záchodov
  • 3 721 Montáž pisoárov
  • 3 721 Montáž pisoárových žľabov
  • 3 721 Montáž deliacich stien
  • 3 721 Montáž predstenových systémov
  • 3 721 Montáž umývadiel
  • 3 721 Montáž vaní
  • 3 721 Montáž bidetov
  • 3 721 Montáž sprchovacích kabín, boxov, vaničiek a kútov
  • 3 721 Montáž doplnkov
  • 3 721 Montáž drezov
  • 3 721 Montáž výleviek
  • 3 721 Montáž žľabov oceľových alebo liatinových
  • 3 721 Montáž plynových ohrievačov
  • 3 721 Montáž elektrických zásobníkov
  • 3 721 Montáž plynových sporákov
  • 3 721 Montáž plynových varičov
  • 3 721 Montáž plynových ohrievacích telies
  • 3 721 Montáž výleviek
  • 3 721 Montáž prepieracích misiek, dvojitých drezov
  • 3 721 Montáž laboratórnych armatúr
  • 3 721 Montáž telových a očných spŕch
  • 3 721 Montáž ventilov
  • 3 721 Montáž batérií umývadlových a drezových
  • 3 721 Montáž batérií vaňových
  • 3 721 Montáž batérií sprchových
  • 3 721 Montáž odpadových ventilov
  • 3 721 Montáž zápachových uzáverov
  • 3 721 Montáž pitných fontánok
  • 3 721 Montáž drvičov odpadov
  • 3 721 Presun hmôt pre zariaďovacie predmety
 • 88A08 Špeciálne rozvody
  • 3 721 Nerezové potrubia pre priemysel
  • 3 721 Nerezové potrubia pre priemysel
  • 3 721 Oceľové potrubia pre priemysel
  • 3 721 Presun hmôt pre špeciálne rozvody
 • 88B01 Demontáž vnútornej kanalizácie
  • 3 721 Demontáž potrubí z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných
  • 3 721 Demontáž potrubí z kameninových rúr normálnych a kyselinovzdorných
  • 3 721 Demontáž potrubí z liatinových rúr
  • 3 721 Demontáž potrubia z osinkocementových rúr
  • 3 721 Demontáž potrubia z PVC – U rúr
  • 3 721 Demontáž potrubia z olovených rúr
  • 3 721 Demontáž kanalizačného príslušenstva
  • 3 721 Demontáž zápachových uzávierok
  • 3 721 Demontáž lapačov strešných splavenín
  • 3 721 Demontáž kalových posúvačov
  • 3 721 Demontáž koncových klapiek3 721 Premiestnenie demontovaných hmôt
 • 88B02 Demontáž vnútorného vodovodu
  • 3 721 Demontáž potrubí z liatinových tlakových rúr prírubových
  • 3 721 Demontáž potrubí z liatinových tlakových rúr prírubových
  • 3 721 Demontáž potrubí z liatinových tlakových rúr hrdlových
  • 3 721 Demontáž potrubí z oceľových rúrok závitových
  • 3 721 Demontáž potrubí z medených rúrok
  • 3 721 Demontáž potrubí z novodurových rúrok tlakových
  • 3 721 Demontáž plstených pásov
  • 3 721 Demontáž tlakového potrubia z olovených rúr
  • 3 721 Demontáž armatúr prírubových a vodomerov
  • 3 721 Demontáž armatúr závitových
  • 3 721 Premiestnenie demontovaných hmôt
 • 88B03 Demontáž vnútorného plynovodu
  • 3 721 Demontáž potrubia zváraného z oceľových rúr závitových
  • 3 721 Demontáž potrubia zváraného z oceľových rúr závitových
  • 3 721 Demontáž potrubia z oceľových rúr presných
  • 3 721 Demontáž potrubia zváraného z oceľových rúr hladkých
  • 3 721 Demontáž prípojok k plynomerom
  • 3 721 Demontáž prípojok propán -butánových
  • 3 721 Demontáž strednotlakových regulátorov tlaku plynu
  • 3 721 Demontáž plynomerov
  • 3 721 Premiestnenie demontovaných hmôt
 • 88B04 Demontáž strojného vybavenia
  • 3 721 Demontáž čerpadiel kalových
  • 3 721 Demontáž čerpadiel kalových
  • 3 721 Demontáž čerpadiel vodovodných
  • 3 721 Demontáž domácich vodární s čerpadlami odstredivými
  • 3 721 Demontáž domácich vodární s ponornými čerpadlami
  • 3 721 Demontáž tlakových nádrží
  • 3 721 Demontáž kompresorov
  • 3 721 Premiestnenie demontovaných hmôt
 • 88B05 Demontáž zariaďovacích predmetov
  • 3 721 Demontáž záchodov
  • 3 721 Demontáž záchodov
  • 3 721 Demontáž pisoárov
  • 3 721 Demontáž pisoárov státia
  • 3 721 Demontáž umývadiel
  • 3 721 Demontáž vaní
  • 3 721 Demontáž bidetov
  • 3 721 Demontáž sprchových kabín a mís
  • 3 721 Demontáž drezov jednotlivých
  • 3 721 Demontáž drezov dvojitých
  • 3 721 Demontáž výleviek
  • 3 721 Demontáž žľabov
  • 3 721 Demontáž plynových ohrievačov prietokových
  • 3 721 Demontáž kúpeľňových kachieľ
  • 3 721 Demontáž elektrických zásobníkov vody
  • 3 721 Demontáž plynových ohrievačov zásobníkov
  • 3 721 Premiestnenie demontovaných hmôt
  • 3 721 Demontáž plynových sporákov, infražiaričov, chladničiek
  • 3 721 Demontáž vykurovacích telies článkových a skriňových
  • 3 721 Demontáž plynových vykurovacích telies podokenných
  • 3 721 Demontáž kameninových drezov a výleviek
  • 3 721 Demontáž armatúr laboratórnych
  • 3 721 Demontáž výtokových ventilov
  • 3 721 Demontáž všetkých druhov batérií
  • 3 721 Demontáž odpadových ventilov
  • 3 721 Demontáž zápachových uzávierok
  • 3 721 Demontáž namáčacích kadí a korýt
  • 3 721 Demontáž lekárskeho zariadenia
  • 3 721 Demontáž ostatná
 • 88C01 Opravy vnútornej kanalizácie
  • 3 721 Opravy odpadového potrubia hrdlového
  • 3 721 Opravy odpadového potrubia hrdlového
  • 3 721 Opravy odpadového potrubia kameninového
  • 3 721 Opravy odpadového potrubia liatinového
  • 3 721 Opravy odpadového potrubia novodurového
  • 3 721 Opravy odpadového potrubia oloveného
  • 3 721 Prečistenie
 • 88C02 Opravy vnútorného vodovodu
  • 3 721 Opravy vodovodného potrubia liatinového prírubového
  • 3 721 Opravy vodovodného potrubia liatinového prírubového
  • 3 721 Opravy vodovodného potrubia liatinového hrdlového
  • 3 721 Opravy vodovodného potrubia závitového
  • 3 721 Opravy vodovodného potrubia z medených rúr
  • 3 721 Opravy vodovodného potrubia z Pe rúr
  • 3 721 Ochrana potrubia asfaltom a jutovými pásmi opravy potrubia oloveného
  • 3 721 Uzavretie alebo otvorenie vodovodného potrubia pri opravách
  • 3 721 Opravy armatúr prírubových
  • 3 721 Opravy armatúr závitových
  • 3 721 Spätná montáž vodomerov
 • 88C03 Opravy vnútorného plynovodu
  • Opravy plynovodného potrubia
  • Opravy plynovodného potrubia
  • Opravy závitových armatúr
  • Opravy regulátorov tlaku plynu
  • Montáž plynomerov
 • 88C05 Opravy zariaďovacích predmetov
  • Opravy zariadení záchodov
  • Opravy zariadení záchodov
  • Opravy pisoárov
  • Opravy umývadiel
  • Opravy vaní
  • Opravy bidetov
  • Opravy drezov
  • Opravy výleviek
  • Opravy plynových ohrievačov
  • Opravy elektrických zásobníkov
  • Opravy plynových sporákov
  • Opravy plynových topných telies
  • Opravy laboratórnych výleviek
  • Opravy prepieracích misiek, kameninových drezov
  • Opravy laboratórnych armatúr
  • Opravy zariaďovacích armatúr
  • Opravy ostatného zariadenia
 • 88C06 Opravy inštalačných prefabrikátov
  • Opravy inštalačných prefabrikátov
  • Opravy inštalačných prefabrikátov
  • Presun hmôt pre inštalačné prefabrikáty
 
 

Dodatočné parametre

Kategória: Knihy
Hmotnosť: 0.32 kg
Edícia:: TSKP 2018
Jazyk:: slovenský
Rok vydania:: 2018
Rozsah:: 180 + 4
Formát:: 170 × 240 × 8 mm
Farebnosť:: čiernobiely titul
Väzba:: mäkká

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo registrujte.

Nevypĺňajte toto pole:

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie