Dôležitý oznam! Kníhkupectvo JAGA ukončilo svoju prevádzku a je zatvorené.

TSKP - 221 Pozemné komunikácie a letiská CENEKON

Neohodnotené
Značka: Cenekon
€23,10 –5 %
TSKP2018 Pozemne komunikacie v800
€23,10 –5 % €21,95
Na sklade

Cenník obsahuje smerné orientačné ceny pre ocenenie stavebných prác na pozemných komunikáciach, plochách letísk a na plochách charakteru pozemných stavieb.

 

Detailné informácie

Podrobný popis

Obsah cenníka: 221 - Pozemné komunikácie a letiská
 • 22A01 Zhotovenie konštrukcií
  • Osadenie stien
  • Osadenie stien
  • Protihluková stena z tvaroviek DURISOL
  • Stĺpiky protihlukových stien
  • Panely protihlukových stien betónové
  • Panely protihlukových stien hliníkové
  • Tabule protihlukových stien
  • Podkladné a vedľajšie konštrukcie
  • Podklad alebo lôžko pod dlažbu
  • Spevnené plochy
  • Stupeň cestnej priekopy z lomového kameňa
  • Stupeň cestnej priekopy z betónu
  • Podkladná vrstva
  • Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami
  • Podklad z mechanicky spevnenej zeminy
  • Reprofilizácia krytu
  • Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku
  • Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo sypaniny
  • Podklad z kameniva drveného veľ. 63 až 125 mm
  • Podklad z kameniva hrubého drveného
  • Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32 až 63 mm s výplňovým kamenivom
  • Podklad zo štrkodrvy
  • Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK (minerálny betón)
  • Podklad alebo podsyp z betónového recyklátu
  • Podklad alebo podsyp z asfaltového recyklátu
  • Podklad alebo podsyp z tehlového recyklátu
  • Podklad z asfaltového betónu
  • Podklad z kameniva stmeleného cementom
  • Podklad z kameniva stmeleného cementom na diaľnici
  • Podklad z podkladového betónu
  • Fragmentácia a hutnenie cementobetónových dosiek
  • Podklad z medzerovitého betónu
  • Podklad z pórovitého betónu letiskových plôch
  • Spevnenie zemných krajníc alebo komunikácií pre peších
  • Zhotovenie zemných krajníc
  • Kryty z kameniva a živičné
  • Posyp podkladov alebo krytov kamenivom drveným alebo ťaženým
  • Postrek asfaltový infiltračný
  • katiónaktívnou emulziou
  • Postrek asfaltový spojovací
  • Preliatie podkladu alebo krytu z kameniva
  • Náter jednovrstvový asfaltový
  • Náter jednovrstvový asfaltový s dvojitým podrvením
  • Náter dvojvrstvový asfaltový
  • Náter dvojvrstvový asfaltový s obráteným podrvením
  • Náter asfaltový zdrsňovací
  • Makadam asfaltový penetračný
  • Makadam asfaltový vsypný
  • Koberec asfaltový otvorený z kameniva drveného
  • Koberec asfaltový mastixový
  • Koberec asfaltový veľmi tenký
  • Koberec asfaltový z kameniva drobného ťaženého
  • Koberec asfaltový zo štrkopiesku
  • Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O
  • Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O
  • Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16
  • Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L
  • Liaty asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestretím
  • Zdrsňovací posyp liateho asfaltu
  • Kryty z betónu a ostatných hmôt
  • Kryt cementobetónový cestných komunikácií
  • Kryt cementobetónový letiskových plôch
  • Kryt z betónu komunikácií pre peších
  • Kryt cementobetónový pre autobusové zastávky
  • Kryt cementobetónový letiskových plôch TEVYCED
  • Osadenie cestných panelov
  • Osadenie panelov z predpätého betónu
  • Kryt z medzerovitého betónu
  • Kryty dláždené
  • Kladenie dlažby z kociek
  • Dlažba alebo prídlažba z lomového kameňa
  • Kladenie dlažby komunikácií pre peších z mozaiky
  • Kladenie gumovej dlažby
  • Kladenie betónovej dlažby
  • Kladenie betónovej zámkovej dlažby
  • Kladenie dlažby z betónových vegetačných tvárnic
  • Kladenie dlažby z plastových vegetačných tvárnic plochy
  • Kladenie plastovej zámkovej dlažby
  • Rigol dláždený do lôžka z betónu
  • Rigol dláždený z lomového kameňa
  • Rigol krajnicový s kamennou obrubou
  • Rigol zemný
  • Zálievka živičná škár dlažby
  • Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa
  • Doplňujúce konštrukcie
  • Osadenie a montáž zábradlia oceľového
  • Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového
  • Osadenie mestskej ochrannej vodiacej zábrany
  • Osadenie cestného zvodidla betónového
  • Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt
  • Ochranné zariadenia
  • Montáž odrážača
  • Montáž odrážača plašiča zveri
  • Montáž lineárnych vodiacich pásov na zvodidlá
  • Protipovodňové zábrany
  • Značky pre staničenie a ohraničenie z kameňa
  • Osadenie značiek pre staničenie a ohraničenie z plechu
  • Osadenie a montáž zvislých značiek
  • Osadenie a montáž veľkorozmerných zvislých značiek
  • Osadenie a montáž dopravného zrkadla
  • Osadenie rúrkového nadstavca dopravnej značky
  • Osadenie a montáž stĺpika zvislých dopravných značiek
  • Montáž dočasného dopravného značenia
  • Osadenie vodiaceho prúžku z prefabrikovaných dosiek
  • Osadenie dosiek z bieleho betónu
  • Zhotovenie vodorovného značenia krytov z náterových hmôt
  • Vodorovné značenie krytov
  • Trvalé vodorovné značenie krytov lepením pásky
  • Dočasné vodorovné značenie krytov lepením pásky
  • Vodorovné smerové hmatové vodiace línie, pásy, polia pre nevidiacich
  • Predznačenie pre vodorovné značenie
  • Bezpečnostný farebný povrch
  • Montáž dočasných dopravných zábran
  • Montáž dočasných dopravných vodiacich zariadení
  • Montáž prenosnej semafórovej súpravy
  • Montáž akumulátorov dočasného dopravného značenia
  • Dočasné obmedzenie platnosti základnej dopravnej značky
  • Osadenie retroreflexného dopravného gombíka
  • Osadenie parkovacieho stĺpika
  • Osadenie parkovacej zábrany
  • Osadenie plastového ochranného zábradlia
  • Osadenie vodiaceho obrubníka
  • Montáž prenosného smerového vodorovného značenia
  • Osadenie spomaľovacieho prahu
  • Osadenie parkovacej dorazovej lišty
  • Montáž gumeného káblového mosta
  • Osadenie bezpečnostného ostrovčeka
  • Osadenie vyvýšeného gumeného priechodu pre chodcov
  • Osadenie cestnej obruby z dlažobných kociek
  • Osadenie cestného obrubníka betónového
  • Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového
  • Osadenie odvodňovacieho obrubníka polymérbetónového
  • Monolitické priekopy, rigoly, obrubníky
  • Osadenie chodníkového obrubníka kamenného
  • Osadenie chodníkového obrubníka betónového
  • Osadenie betónového obrubníka bezbariérového
  • Osadenie palisád
  • Bet. lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby
  • Čelo priepustu
  • Hospodársky prejazd
  • Vtoková nádrž
  • Zhotovenie priepustu z rúr
  • Obetónovanie rúrového priepustu
  • Zhotovenie priepustu z rúr oceľových
  • Oceľová výstuž cementobetónového krytu
  • Vystuženie asfaltových vozoviek
  • Vystuženie dilatačných škár v cementobetónovom kryte
  • Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev
  • Dilatačné škáry vkladané
  • Dilatačné škáry rezané
  • Dilatačné škáry rezané letiskových plôch
  • Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena
  • Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla
  • Úprava cementobetónového krytu brúsením
  • Úprava živičného krytu brúsením
  • Ošetrenie cementobetónovej plochy
  • Vykonanie postreku ochrannou emulziou
  • Povrchová pigmentová úprava vsypovou zmesou
  • Náter krytu vozovky z cementobetónovej dosky
  • Úprava čela konca pásu letiskových plôch
  • Tesnenie škár
  • Rôzne dokončovacie konštrukcie a práce
  • Osadenie priekopového žľabu
  • Osadenie odvodňovacieho žľabu betónového
  • Štrbinový odvodňovací betónový žľab
  • Osadenie odvodňovacieho žľabu polymérbetónového
  • Osadenie odvodňovacieho odparovacieho žľabu polymérbetónového
  • Osadenie odvodňovacieho odparovacieho žľabu plastového
  • Osadenie odvodňovacieho žľabu plastového
  • Osadenie odvodňovacieho žľabu plastového štrbinového
  • Odvodňovací žľab letiskových plôch
  • Kanalizačný vpust letiskových plôch
  • Presun hmôt
  • Presun hmôt komunikácií s krytom z kameniva
  • Presun hmôt komunikácií s krytom dláždeným
  • Presun hmôt komunikácií s krytom z monolitického betónu
  • Presun hmôt komunikácií s krytom živičným
  • Presun hmôt komunikácií s krytom montovaným
 • 05B01 búranie (demontáž) konštrukcií
  • Prípravné a pridružené práce
  • Rozobranie dlažieb z lomového kameňa
  • Rozobranie dlažieb komun. pre peších a vozoviek
  • Odstránenie podkladov alebo krytov
  • Odstránenie podkladov alebo krytov frézovaním
  • Vytrhanie obrúb
  • Doplňujúce konštrukcie a práce
  • Odstránenie mestskej ochrannej vodiacej zábrany
  • Odstránenie cestného zvodidla betónového
  • Rezanie existujúceho krytu alebo podkladu
  • Búranie konštrukcií a demontáže
  • Demontáž odrážača
  • Demontáž odrážača plašiča zverov
  • Demontáž lineárnych vodiacich pásov zo zvodidiel
  • Rozobranie a odstránenie zábradlí a zvodidiel
  • Demontáž plastového ochranného zábradlia
  • Demontáž protipovodňových zábran
  • Odstránenie značiek a dopravných značiek
  • Odstránenie zvislých dopravných značiek
  • Búranie rúrového priepustu
  • Odstránenie vodorovného dopravného značenia
  • Odstránenie rúrového nástavca dopravnej značky
  • Odstránenie dopravného zrkadla
  • Demontáž dočasného dopravného značenia
  • Demontáž dočasných dopravných zábran
  • Demontáž dočasných dopravných vodiacich zariadení
  • Demontáž prenosnej semafórovej súpravy
  • Demontáž akumulátorov dočasného dopravného značenia
  • Prerážanie otvorov a ostatné búracie práce
  • Vodorovná doprava sutiny po suchu
  • Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu
  • Nakladanie na dopravné prostriedky
 • 22C01 Udržovanie a opravy konštrukcií
  • Prípravné práce
  • Rozrytie vrstvy krytu alebo podkladov z kameniva
  • Podkladné vrstvy
  • Recyklácia podkladovej vrstvy za studena na mieste
  • Vyrovnanie povrchu doterajších podkladov
  • Úprava doterajšieho krytu z kameniva drveného
  • Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí
  • Kryty pozemných komunikácií, letísk a plôch z kameniva alebo asfaltové
  • Posyp živičného podkladu alebo krytu kamenivom
  • Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajniciach
  • Vyrovnanie povrchu doterajšieho krytu
  • Vyspravenie výtlkov doterajšieho krytu
  • Vyspravenie výtlkov doterajšieho krytu za tepla infraohrevom
  • Vyspravenie výtlkov tryskovou metódou
  • Vyspravenie výtlkov rýchlotuhnúcim polymérom
  • Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí
  • Vyspravenie trhlín doterajšieho krytu asfaltovou sanačnou hmotou
  • Vyspravenie trhlín doterajšieho krytu asfaltovou polymérovou páskou
  • Postrek regeneračný z asfaltu
  • Recyklácia asfaltovej vrstvy za horúca na mieste jednovrstvová REMIX
  • Recyklácia asfaltového krytu za horúca na mieste dvojvrstvová REMIX PLUS
  • Emulzný mikrokoberec
  • Kryty pozemných komunikácií, letísk a plôch dláždené
  • Kladenie dlažby po prekopoch
  • Úprava zálievky dilatačných alebo pracovných škár
  • Ostatné konštrukcie na rúrovom vedení
  • Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste
  • Doplňujúce konštrukcie a práce
  • Oprava alebo vyrovnanie smerových stĺpikov
  • Výmena smerového stĺpika
  • Výmena odrážača
  • Výmena odrážača plašiča zverov
  • Snehové koly pre vyznačenie trasy komunikácií
  • Protisnehové zábrany (zásnežky)
  • Výmena dopravného zrkadla
  • Oprava zvislých dopravných značiek základných
  • Geomreža pre vystužovanie asfaltových vrstiev existujúceho krytu
  • Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu
  • Ošetrenie (kropenie) vozoviek pri vysokých teplotách
  • Úprava plôch okolo hydrantov, poklopov a pod.
  • Rôzne dokončovacie konštrukcie a práce
  • Čistenie dopravných zariadení
  • Čistenie autobusových zastávok
  • Odstránenie žuvačiek z chodníkov a peších zón
  • Kosenie tráv komunikácií
  • Strih kríkov v strednom deliacom páse komunikácií
  • Očistenie povrchu chodníkov
  • Očistenie povrchu vozoviek ručne odkopávkou
  • Očistenie povrchu krytu alebo podkladu
  • Odstránenie blata alebo prachu
  • Čistenie priekop komunikácií
  • Čistenie rigolov komunikácií
  • Odstránenie nánosu na krajniciach
  • Odstránenie blata alebo prachu
  • Odstránenie nánosu na krajniciach pod zvodidlami
  • Odstránenie buriny z krajníc alebo obrubníkov
  • Odstránenie buriny z krajníc alebo obrubníkov
  • Čistenie priepustov
  • Odstraňovanie snehu na chodníkoch alebo peších zónach
  • Posyp chodníkov alebo peších zón inertným materiálom
  • Posyp chodníkov alebo peších zón chemickým materiálom
  • Odstraňovanie snehu pluhovaním s posypom chodníkov inertným materiálom
  • Odstraňovanie snehu pluhovaním s posypom chodníkov chemickým materiálom
  • Odstraňovanie snehu na komunikáciách pluhovaním
  • Posyp komunikácií inertným materiálom
  • Posyp komunikácií inertným materiálom s navlhčením
  • Posyp komunikácií chemickým materiálom
  • Posyp komunikácií chemickým materiálom s navlhčením
  • Posyp komunikácií zmiešaným materiálom
  • Odstraňovanie snehu pluhovaním s posypom komunikácií inertným materiálom
  • Odstraňovanie snehu pluhovaním s posypom komunikácií inertným materiálom s navlhčením
  • Odstraňovanie snehu pluhovaním s posypom komunikácií chemickým materiálom
  • Odstraňovanie snehu pluhovaním s posypom komunikácií chemickým materiálom s navlhčením
  • Odstraňovanie snehu pluhovaním s posypom komunikácií zmiešaným materiálom
  • Prerážanie otvorov a ostatné búracie práce
  • Očistenie vybúraných obrubníkov, dosiek alebo panelov
  • Očistenie vybúraných dlažbových kociek
  • Presun hmôt pre opravy a údržbu
  • Presun hmôt pre opravy a údržbu

Dodatočné parametre

Kategória: Knihy
Hmotnosť: 0.29 kg
Edícia:: TSKP 2018
Jazyk:: slovenský
Rok vydania:: 2018
Rozsah:: 170 + 4
Formát:: 170 × 240 × 8 mm
Farebnosť:: čiernobiely titul
Väzba:: mäkká

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Len registrovaní užívatelia môžu pridávať články. Prosím prihláste sa alebo registrujte.

Nevypĺňajte toto pole:

Prihláste sa prosím znovu

Ospravedlňujeme sa, ale Váš CSRF token pravdepodobne vypršal. Aby sme mohli Vašu bezpečnosť udržať na čo najvyššej úrovni, potrebujeme, aby ste sa znovu prihlásili.

Ďakujeme za pochopenie.

Prihlásenie